واکسیناسیون ۷۰ درصد کارکنان هتل‌ها در ایران

واکسیناسیون ۷۰ درصد کارکنان هتل‌ها در ایران

آمار جامعه هتلداران حاکی از این است که از اسفند ۹۸ تا پایان مرداد ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۲۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان مالی دیده‌اند و حدود دو سوم از کارکنان هتل‌ها شغلشان را ازدست‌داده‌اند. به گزارش ایسنا، هتلداران در دوران کرونا مدعی بوده‌اند که محیط ایمن و بهداشتی برای اقامت فراهم کرده‌اند، اما در این دوران چندان با استقبال مردم مواجه نشده‌اند. بنا بر داده‌های سازمان آمار، ایرانی‌ها هنگام سفر، بیشترین اقامت را در خانه دوستان و اقوام دارند و فقط حدود سه ‌درصد از سهم اقامت به هتل‌ها اختصاص دارد. اکنون در شرایطی که وزارت بهداشت محدودیت سفر را برای افرادی که دو دز واکسن را تزریق کرده‌اند برداشته است و پیش‌بینی می‌شود در تعطیلات پیش ‌رو موج بزرگی از سفرهای داخلی راه بیافتد و از سوی دیگر، دولت با ازسرگیری صدور ویزای توریستی از آبان ماه موافقت کرده است، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران از واکسیناسیون بیش از ۷۰ درصد کارکنان هتل‌ها خبر داد و گفت: «خوشبختانه با واکسینه شدن کارکنان، هتل‌ها ازهرجهت آماده پذیرایی از مسافران داخلی و خارجی هستند که می‌تواند آغاز دوره جدیدی در صنعت گردشگری کشور از زمان شروع کرونا باشد. امیدواریم شاهد آغاز سفرهای داخلی و خارجی و رونق گردشگری در ایران باشیم. در این صورت، بخشی از خسارات این صنعت ازجمله خسارات هتل‌ها در جریان کرونا جبران خواهد شد.»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79682/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکسیناسیون ۷۰ درصد کارکنان هتل‌ها در ایران

واکسیناسیون ۷۰ درصد کارکنان هتل‌ها در ایران

آمار جامعه هتلداران حاکی از این است که از اسفند ۹۸ تا پایان مرداد ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۲۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان مالی دیده‌اند و حدود دو سوم از کارکنان هتل‌ها شغلشان را ازدست‌داده‌اند. به گزارش ایسنا، هتلداران در دوران کرونا مدعی بوده‌اند که محیط ایمن و بهداشتی برای اقامت فراهم کرده‌اند، اما در این دوران چندان با استقبال مردم مواجه نشده‌اند. بنا بر داده‌های سازمان آمار، ایرانی‌ها هنگام سفر، بیشترین اقامت را در خانه دوستان و اقوام دارند و فقط حدود سه ‌درصد از سهم اقامت به هتل‌ها اختصاص دارد. اکنون در شرایطی که وزارت بهداشت محدودیت سفر را برای افرادی که دو دز واکسن را تزریق کرده‌اند برداشته است و پیش‌بینی می‌شود در تعطیلات پیش ‌رو موج بزرگی از سفرهای داخلی راه بیافتد و از سوی دیگر، دولت با ازسرگیری صدور ویزای توریستی از آبان ماه موافقت کرده است، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران از واکسیناسیون بیش از ۷۰ درصد کارکنان هتل‌ها خبر داد و گفت: «خوشبختانه با واکسینه شدن کارکنان، هتل‌ها ازهرجهت آماده پذیرایی از مسافران داخلی و خارجی هستند که می‌تواند آغاز دوره جدیدی در صنعت گردشگری کشور از زمان شروع کرونا باشد. امیدواریم شاهد آغاز سفرهای داخلی و خارجی و رونق گردشگری در ایران باشیم. در این صورت، بخشی از خسارات این صنعت ازجمله خسارات هتل‌ها در جریان کرونا جبران خواهد شد.»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79682/

ارسال دیدگاه شما