دکتر محمود جامساز در گفت وگو با«ستاره صبح»:

قیمت کالاها را نمی توان با دستور تثبیت کرد

قیمت کالاها را نمی توان با دستور تثبیت کرد

اشاره:براساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران متأسفانه آمار‌های جهانی نشان می‌دهد نام ایران در فهرست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد. در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشور‌ها در میان ۱۰ کشور اول قرار می‌گیرد.این در حالی است که یکی از شعارهای اصلی رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی تغییر در وضعیت معیشت مردم و کنترل تورم بود. در چنین شرایطی رئیسی دستوری مبنی بر تثبیت قیمت ها در بازار صادر کرده است. رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.این دستور در حالی صادر می شود که تجربه نشان داده اقدام از بالا به پایین و دستوری در اقتصاد ایران تاکنون نتیجه نداده است و بلکه باید با رویکرد علمی،بهره گیری از علم مدیریت و تقویت و افزایش تولید می توان قیمت ها را در بازار مدیریت و به ثبات رساند. ستاره صبح برای بررسی این موضوع با دکتر محمود جامساز اقتصاددان گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید.

دکتر جامساز در این زمینه معتقد است: زمانی قیمت ها در بازار ثابت می ماند که هزینه های تولید افزایش پیدا نکند.هنگامی که هزینه های های تولید بالا می رود به تبع آن قیمت ها افزایش پیدا می کند.هزینه های تولید براساس نهاده های تولید بالا می رود و نهادهای های تولید نیز مشمول تورم است. هنگامی که تورم به 50 درصد می رسد قیمت تمام شده واحد تولیدی نیز افزایش پیدا می کند.این در حالی است که هزینه خدمات دولتی نیز افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال تعرفه برق افزایش پیدا کرده و هزینه کارخانه ها را بالا برده است.این اقتصادان ادامه داد:اگر دولت بخواهد قیمت ها را فریز بکند باعث می شود که تولید متوقف شود.اگر دولت می خواهد قیمت‌ها را کنترل کند باید تورم را کنترل کند.برای کنترل تورم نیز باید از سیاست‌های بانک مرکزی استفاده کنند و جلوی تأمین کسری تأمین بودجه را از طریق بانک مرکزی بگیرند.این تنها راهی است که می توانند تورم را کنترل کنند. اینکه دولت بخواهد به صورت دستوری و از بالابه پایین بازار  را مدیریت کند امکان پذیر نیست. این سیاستی بوده که در سال های گذشته اجرا شده و نتیجه ای به جز شکست به همراه نداشته است.  وی تصریح کرد:اگر تورم را کنترل کنند هزینه های تولید را نیز کاهش داده اند و در نتیجه براساس کاهش تورم بازار تنظیم می شود.سال ها سیاست های دستوری در اقتصادی ایران وجود داشته که منجر به شکست شده است.هر زمان که تلاش شده به صورت دستوری بازار کنترل شود زمینه های رانت و فساد در جامعه ایجاد شده است. تنها در شرایطی که تورم شیب منفی پیدا کند و ارزش پول ملی افزایش پیدا کند و ارزش پول‌های دیگر کشورها افزایش پیدا نکند می توان به تثیبت قیمت ها امیدوار بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79700/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دکتر محمود جامساز در گفت وگو با«ستاره صبح»:

قیمت کالاها را نمی توان با دستور تثبیت کرد

قیمت کالاها را نمی توان با دستور تثبیت کرد

اشاره:براساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران متأسفانه آمار‌های جهانی نشان می‌دهد نام ایران در فهرست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد. در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشور‌ها در میان ۱۰ کشور اول قرار می‌گیرد.این در حالی است که یکی از شعارهای اصلی رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی تغییر در وضعیت معیشت مردم و کنترل تورم بود. در چنین شرایطی رئیسی دستوری مبنی بر تثبیت قیمت ها در بازار صادر کرده است. رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.این دستور در حالی صادر می شود که تجربه نشان داده اقدام از بالا به پایین و دستوری در اقتصاد ایران تاکنون نتیجه نداده است و بلکه باید با رویکرد علمی،بهره گیری از علم مدیریت و تقویت و افزایش تولید می توان قیمت ها را در بازار مدیریت و به ثبات رساند. ستاره صبح برای بررسی این موضوع با دکتر محمود جامساز اقتصاددان گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید.

دکتر جامساز در این زمینه معتقد است: زمانی قیمت ها در بازار ثابت می ماند که هزینه های تولید افزایش پیدا نکند.هنگامی که هزینه های های تولید بالا می رود به تبع آن قیمت ها افزایش پیدا می کند.هزینه های تولید براساس نهاده های تولید بالا می رود و نهادهای های تولید نیز مشمول تورم است. هنگامی که تورم به 50 درصد می رسد قیمت تمام شده واحد تولیدی نیز افزایش پیدا می کند.این در حالی است که هزینه خدمات دولتی نیز افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال تعرفه برق افزایش پیدا کرده و هزینه کارخانه ها را بالا برده است.این اقتصادان ادامه داد:اگر دولت بخواهد قیمت ها را فریز بکند باعث می شود که تولید متوقف شود.اگر دولت می خواهد قیمت‌ها را کنترل کند باید تورم را کنترل کند.برای کنترل تورم نیز باید از سیاست‌های بانک مرکزی استفاده کنند و جلوی تأمین کسری تأمین بودجه را از طریق بانک مرکزی بگیرند.این تنها راهی است که می توانند تورم را کنترل کنند. اینکه دولت بخواهد به صورت دستوری و از بالابه پایین بازار  را مدیریت کند امکان پذیر نیست. این سیاستی بوده که در سال های گذشته اجرا شده و نتیجه ای به جز شکست به همراه نداشته است.  وی تصریح کرد:اگر تورم را کنترل کنند هزینه های تولید را نیز کاهش داده اند و در نتیجه براساس کاهش تورم بازار تنظیم می شود.سال ها سیاست های دستوری در اقتصادی ایران وجود داشته که منجر به شکست شده است.هر زمان که تلاش شده به صورت دستوری بازار کنترل شود زمینه های رانت و فساد در جامعه ایجاد شده است. تنها در شرایطی که تورم شیب منفی پیدا کند و ارزش پول ملی افزایش پیدا کند و ارزش پول‌های دیگر کشورها افزایش پیدا نکند می توان به تثیبت قیمت ها امیدوار بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79700/

ارسال دیدگاه شما