شرط تخت روانچی برای احیای برجام

شرط تخت روانچی برای احیای برجام

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: ایران متعهد به اجرای برجام است به شرط این که دیگر شرکای برجام تعهدات خود را انجام دهند و همه تحریم‌های ناعادلانه به سرعت و با امکان راستی آزمایی برداشته شوند.ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به نظرات برخی از هیاتها در خصوص برجام و توانمندی موشکی ایران تصریح کرد واقعیت انکار ناپذیر درباره برجام آن است که در حالی که ایران به تعهدات مربوطه خود پایبند بوده، سه کشور اروپایی و امریکا تعهدات خود را اجرا نکرده اند.تخت روانچی اضافه کرد: ایران متعهد به اجرای برجام است به شرط این که دیگر شرکای برجام تعهدات خود را انجام دهند و همه تحریم های ناعادلانه به سرعت و با امکان راستی آزمایی برداشته شوند.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود توان موشکی دفاعی ایران در چارچوب حقوق مسلم و طبق تعهدات بین المللی کشورمان دنبال شده است.تخت روانچی با اشاره به تهدیدات امنیتی مزمن و ظهور تهدیدات جدید اعلام کرد که در این اوضاع، شرایط صلح و امنیت بین المللی وخیم تر شده و سال ۲۰۲۰ شاهد اتفاقات غیرقابل پیش بینی و تداوم تسلیحاتی شدن هوش مصنوعی، فضای سایبری و فضای ماورای جو بود.وی  تاکید کرد که بر خلاف اظهارات دال بر وجود ثبات استراتژیک، این رقابت های استراتژیک میان قدرت های بزرگ است که به مدرنیزاسیون و مسابقه تسلیحات هسته ای بیشتر دامن می زند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79772/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

شرط تخت روانچی برای احیای برجام

شرط تخت روانچی برای احیای برجام

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: ایران متعهد به اجرای برجام است به شرط این که دیگر شرکای برجام تعهدات خود را انجام دهند و همه تحریم‌های ناعادلانه به سرعت و با امکان راستی آزمایی برداشته شوند.ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به نظرات برخی از هیاتها در خصوص برجام و توانمندی موشکی ایران تصریح کرد واقعیت انکار ناپذیر درباره برجام آن است که در حالی که ایران به تعهدات مربوطه خود پایبند بوده، سه کشور اروپایی و امریکا تعهدات خود را اجرا نکرده اند.تخت روانچی اضافه کرد: ایران متعهد به اجرای برجام است به شرط این که دیگر شرکای برجام تعهدات خود را انجام دهند و همه تحریم های ناعادلانه به سرعت و با امکان راستی آزمایی برداشته شوند.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود توان موشکی دفاعی ایران در چارچوب حقوق مسلم و طبق تعهدات بین المللی کشورمان دنبال شده است.تخت روانچی با اشاره به تهدیدات امنیتی مزمن و ظهور تهدیدات جدید اعلام کرد که در این اوضاع، شرایط صلح و امنیت بین المللی وخیم تر شده و سال ۲۰۲۰ شاهد اتفاقات غیرقابل پیش بینی و تداوم تسلیحاتی شدن هوش مصنوعی، فضای سایبری و فضای ماورای جو بود.وی  تاکید کرد که بر خلاف اظهارات دال بر وجود ثبات استراتژیک، این رقابت های استراتژیک میان قدرت های بزرگ است که به مدرنیزاسیون و مسابقه تسلیحات هسته ای بیشتر دامن می زند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79772/

ارسال دیدگاه شما