تحریف اظهارات ظریف درباره برجام

تحریف اظهارات ظریف درباره برجام

اشاره:مخالفان برجام، اظهارات محمدجواد ظریف در مورد «کلمه‌ تعلیق در برجام»، را تحریف کرده و به دنبال فضا سازی در شبکه های اجتماعی است.این عده عنوان می کنند ظریف گفته «چهار با کلمه تعلیق در برجام آمده؟ اما مذاکره‌کننده ما به من اطلاع نداده است».این در حالی است که در متن برجام هیچ‌جا از تعلیق تحریم نام برده نشده و همه‌جا به لغو مقررات تحریم اشاره شده وکلمه تعلیق صرفاً در پیوست پنجم و آن هم نه در باره تحریم‌ها بلکه صرفاً مربوط به «تصمیم سیاسی اتحادیه اروپا» است. ظریف همچنین در این گفت وگو گفت:پوتین میگفت روزی که آمریکا به برجام برگرددد، همه به شما فشار خواهند آورند، درست هم میگفت. میگفت روزی که آمریکا اعلام کند به برجام می‌گردد و شما بخواهید سخت گیری کنید، آن روز همه دنیا علیه شما می‌شوند و دقیقا همینطور شد؛ لذا باید این واقعیت‌ها را در نظر گرفت.گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد که در ادامه می خوانید.

ظریف گفت:اعتقاد دارم که اگر ما این پروژه را به عنوان پروژه امنیتی سازی ایران می‌دیدیم و برجام را پادزهر آن، آن وقت اهمیت برجام بسیار فراتر از یک برنامه رفع تحریم‌ها داشت. من در مجلس گفتم، کلمه «تعلیق» در برجام نیست، اشتباه از من بود؛ البته این دلیل بر این نیست که برجام را نخواندم، واقعیت این است که به کسانی که ضمائم را مذاکره می‌کردند، دستورالعمل داده بودیم که از بعضی عبارات استفاده نشود، در لحظات آخر، اما که یکی از ضمیمه‌های برجام داشت مذاکره میشد، نماینده اروپا گفته بود که ما تحریم‌های ایران را لیفت و لغو می‌کنیم، اما تصمیمات اتحادیه اروپا که شامل چیز‌های دیگه‌ای هستند را نمی‌توانیم «لیفت» بکنیم البته تا زمانیکه کل تمام تحریم‌ها مثل تحریم نظامی و ... که براساس قطعنامه شورای امنیت بودن برداشته شود، لذا این را الان ساسپند (تعلیق) میکنیم و بعد آنوقت لیفت (لغو) میکنیم؛ لذا این بحث تعلیق به امریکا هیچ ربطی نداشت و به تحریم‌های اروپا ارتباط داشت. آن هم نه درمورد تحریم‌های کنونی، بلکه در مورد تحریم‌هایی که قرار بود بعدا برداشته بشود. چهاربار یا سه بار کلمه ساسپند در ضمیمه استفاده شده بود. این را مذاکره کننده ما که داشت ریز این‌ها رو بحث میکردو در لحظات اخر اضافه شده بود، به ما اطلاع نداده بود. اما دوستان امدند از این ذره استفاده کردند و گفتند ظریف برجام را نخواند که ظلم بزرگی به واقعیت و حقیقت نبود، اگر از غربی‌ای بپرسید حتما می‌گویند این دروغ است.هم در برجام امکان حضور در اقتصاد ایران را دیده بودیم، خیلی کار جالبی شده بود، در واقع از طریق شعبات خارجی شرکت‌های امریکایی؛ همانطور که گفتید ما این واقعیت رو درک کرده بودیم که اگر امریکا منافع اقتصادی در برجام نداشته باشد، خیلی دلیل ندارد که در دراز مدت پای برجام بایستد. ما بعد از برجام در فوریه ۲۰۱۶، در سفر به فرانسه، قرارد صد و هفده ایرباس را در پاریس بستیم؛ با عنایت به بحث اقتصادی، در ژوئ ۲۰۱۶، قرارداد ۸۸ بوئینگ هم بسته شده بود، لذا به این واقعیت عنایت داشتیم. در نهایت با تحویل ۸۰ بوئینگ آمریکا موافقت شد، اما فقط با با هفده ایرباس موافقت شد، لذا امریکا دنبال منافع اقتصادی هم بود.

واکنش ظریف به تحریف اظهاراتش 
درباره واژه تعلیق
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اسبق کشورمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی خود به تحریف اظهارات اخیر خود در مورد واژه تعلیق در متن برجام واکنش نشان داد.
محمد جواد ظریف با چند بیت شعر به این مساله واکنش داد و نوشت:
اگر در جهان از جهان رسته‌ای است/ در از خلق بر خویشتن بسته‌ای است
کس از دست جور زبانها نرست/ اگر خودنمای است و گر حق پرست
اگر برپری چون ملک ز آسمان/ به دامن در آویزدت بدگمان
به کوشش توان دجله را پیش بست/ نشاید زبان بداندیش بست
فرا هم نشینند تردامنان/ که این زهد خشک است و آن دام نان
تو روی از پرستیدن حق مپیچ/ بهل تا نگیرند خلقت به هیچ
چو راضی شد از بنده یزدان پاک/ گر اینها نگردند راضی چه باک؟
بد اندیش خلق از حق آگاه نیست/ ز غوغای خلقش به حق راه نیست
از آن ره به جایی نیاورده‌اند/ که اول قدم پی غلط کرده‌اند
دو کس بر حدیثی گمارند گوش/ از این تا بدان، ز اهرمن تا سروش
یکی پند گیرد دگر ناپسند/ نپردازد از حرفگیری به پند
فرو مانده در کنج تاریک جای/ چه دریابد از جام گیتی نمای؟
مپندار اگر شیر و گر روبهی/ کز اینان به مردی و حیلت رهی
که یارد به کنج سلامت نشست؟/ که پیغمبر از خبث ایشان نرست
خدا را که مانند و انباز و جفت/ ندارد، شنیدی که ترسا چه گفت؟
رهایی نیابد کس از دست کس/ گرفتار را چاره صبر است و بس
اشاره ظریف به گفتگوی اخیر خود در کلاب هاوس است

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79774/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تحریف اظهارات ظریف درباره برجام

تحریف اظهارات ظریف درباره برجام

اشاره:مخالفان برجام، اظهارات محمدجواد ظریف در مورد «کلمه‌ تعلیق در برجام»، را تحریف کرده و به دنبال فضا سازی در شبکه های اجتماعی است.این عده عنوان می کنند ظریف گفته «چهار با کلمه تعلیق در برجام آمده؟ اما مذاکره‌کننده ما به من اطلاع نداده است».این در حالی است که در متن برجام هیچ‌جا از تعلیق تحریم نام برده نشده و همه‌جا به لغو مقررات تحریم اشاره شده وکلمه تعلیق صرفاً در پیوست پنجم و آن هم نه در باره تحریم‌ها بلکه صرفاً مربوط به «تصمیم سیاسی اتحادیه اروپا» است. ظریف همچنین در این گفت وگو گفت:پوتین میگفت روزی که آمریکا به برجام برگرددد، همه به شما فشار خواهند آورند، درست هم میگفت. میگفت روزی که آمریکا اعلام کند به برجام می‌گردد و شما بخواهید سخت گیری کنید، آن روز همه دنیا علیه شما می‌شوند و دقیقا همینطور شد؛ لذا باید این واقعیت‌ها را در نظر گرفت.گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد که در ادامه می خوانید.

ظریف گفت:اعتقاد دارم که اگر ما این پروژه را به عنوان پروژه امنیتی سازی ایران می‌دیدیم و برجام را پادزهر آن، آن وقت اهمیت برجام بسیار فراتر از یک برنامه رفع تحریم‌ها داشت. من در مجلس گفتم، کلمه «تعلیق» در برجام نیست، اشتباه از من بود؛ البته این دلیل بر این نیست که برجام را نخواندم، واقعیت این است که به کسانی که ضمائم را مذاکره می‌کردند، دستورالعمل داده بودیم که از بعضی عبارات استفاده نشود، در لحظات آخر، اما که یکی از ضمیمه‌های برجام داشت مذاکره میشد، نماینده اروپا گفته بود که ما تحریم‌های ایران را لیفت و لغو می‌کنیم، اما تصمیمات اتحادیه اروپا که شامل چیز‌های دیگه‌ای هستند را نمی‌توانیم «لیفت» بکنیم البته تا زمانیکه کل تمام تحریم‌ها مثل تحریم نظامی و ... که براساس قطعنامه شورای امنیت بودن برداشته شود، لذا این را الان ساسپند (تعلیق) میکنیم و بعد آنوقت لیفت (لغو) میکنیم؛ لذا این بحث تعلیق به امریکا هیچ ربطی نداشت و به تحریم‌های اروپا ارتباط داشت. آن هم نه درمورد تحریم‌های کنونی، بلکه در مورد تحریم‌هایی که قرار بود بعدا برداشته بشود. چهاربار یا سه بار کلمه ساسپند در ضمیمه استفاده شده بود. این را مذاکره کننده ما که داشت ریز این‌ها رو بحث میکردو در لحظات اخر اضافه شده بود، به ما اطلاع نداده بود. اما دوستان امدند از این ذره استفاده کردند و گفتند ظریف برجام را نخواند که ظلم بزرگی به واقعیت و حقیقت نبود، اگر از غربی‌ای بپرسید حتما می‌گویند این دروغ است.هم در برجام امکان حضور در اقتصاد ایران را دیده بودیم، خیلی کار جالبی شده بود، در واقع از طریق شعبات خارجی شرکت‌های امریکایی؛ همانطور که گفتید ما این واقعیت رو درک کرده بودیم که اگر امریکا منافع اقتصادی در برجام نداشته باشد، خیلی دلیل ندارد که در دراز مدت پای برجام بایستد. ما بعد از برجام در فوریه ۲۰۱۶، در سفر به فرانسه، قرارد صد و هفده ایرباس را در پاریس بستیم؛ با عنایت به بحث اقتصادی، در ژوئ ۲۰۱۶، قرارداد ۸۸ بوئینگ هم بسته شده بود، لذا به این واقعیت عنایت داشتیم. در نهایت با تحویل ۸۰ بوئینگ آمریکا موافقت شد، اما فقط با با هفده ایرباس موافقت شد، لذا امریکا دنبال منافع اقتصادی هم بود.

واکنش ظریف به تحریف اظهاراتش 
درباره واژه تعلیق
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اسبق کشورمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی خود به تحریف اظهارات اخیر خود در مورد واژه تعلیق در متن برجام واکنش نشان داد.
محمد جواد ظریف با چند بیت شعر به این مساله واکنش داد و نوشت:
اگر در جهان از جهان رسته‌ای است/ در از خلق بر خویشتن بسته‌ای است
کس از دست جور زبانها نرست/ اگر خودنمای است و گر حق پرست
اگر برپری چون ملک ز آسمان/ به دامن در آویزدت بدگمان
به کوشش توان دجله را پیش بست/ نشاید زبان بداندیش بست
فرا هم نشینند تردامنان/ که این زهد خشک است و آن دام نان
تو روی از پرستیدن حق مپیچ/ بهل تا نگیرند خلقت به هیچ
چو راضی شد از بنده یزدان پاک/ گر اینها نگردند راضی چه باک؟
بد اندیش خلق از حق آگاه نیست/ ز غوغای خلقش به حق راه نیست
از آن ره به جایی نیاورده‌اند/ که اول قدم پی غلط کرده‌اند
دو کس بر حدیثی گمارند گوش/ از این تا بدان، ز اهرمن تا سروش
یکی پند گیرد دگر ناپسند/ نپردازد از حرفگیری به پند
فرو مانده در کنج تاریک جای/ چه دریابد از جام گیتی نمای؟
مپندار اگر شیر و گر روبهی/ کز اینان به مردی و حیلت رهی
که یارد به کنج سلامت نشست؟/ که پیغمبر از خبث ایشان نرست
خدا را که مانند و انباز و جفت/ ندارد، شنیدی که ترسا چه گفت؟
رهایی نیابد کس از دست کس/ گرفتار را چاره صبر است و بس
اشاره ظریف به گفتگوی اخیر خود در کلاب هاوس است

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79774/

ارسال دیدگاه شما