دولت آینده عراق  ائتلافی  خواهد بود

دولت آینده عراق ائتلافی خواهد بود

 

سعدالله زارعی/ کارشناس مسائل عراق

 

امروز مردم عراق برای انتخاب325 عضو پارلمان به پای صندوق رأی می روند.انتخابات عراق این امیدواری را در بین مردم این کشور به وجود آورده که اختلافات داخلی پایان گیرد و  مشکلات اقتصادی نیز کاهش پیدا کند.به همین دلیل مردم عراق  به این انتخابات دل بسته اند و پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم در این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته بیشتر خواهد بود.انتخابات پنجم در عراق حساس و سرنوشت سازاست.با این وجود آنچه از فضای انتخابات عراق مشاهده می شود این است که تغییر محتوایی و ماهوی در پارلمان عراق صورت نخواهد گرفت.به نظر می رسد کرسی های پارلمانی مانند گذشته با اندکی تفاوت در اختیار شیعیان،سنی ها و کردها قرار خواهد گرفت و باز هم دولت مجبور است به صورت ائتلافی شکل بگیرد.این اتفاقی است که در سال های اخیر رخ داده و دربیست سال گذشته همواره دولت در عراق به صورت ائتلافی شکل گرفته است. گروه های داخلی شیعه در وضعیت مشابه ای قرار دارند. گروه مقتدی صدر به احتمال زیاد بین32 تا35 کرسی پارلمان را در اختیار خواهد گرفت که شرایطی مشابه گذشته خواهد بود. این فراکسیون در گذشته38 کرسی پارلمان را در اختیار داشت. ائتلاف الفتح که به ریاست هادی العامری تشکیل شده و از چندین گروه و تشکیلات شیعه شکل گرفته احتمالأ از تعداد کرسی های بیشتری نسبت به گروه های شیعه برخوردار خواهد بود و این احتمال وجود دارد که تعداد کرسی های این ائتلاف به50 کرسی در پارلمان برسد.در مرحله بعد لیست دولت قانون منتسب به نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق است  و در مراحل بعدی نیز جریان الحکمه متعلق به عمار حکیم قرار خواهد گرفت.در این انتخابات تعدادی از نمایندگان نیز به صورت مستقل انتخاب خواهند شد که پس از ورود به پارلمان در نهایت ناگزیر هستند به یکی از این ائتلاف ها بپیوندند.انتخابات امروز در عراق همین شرایط فعلی رابا اندکی تغییر در فضای سیاسی عراق رقم خواهد زد و نمی توان انتظار داشت تغییرات عمده ای در کیفیت و ماهیت پارلمان عراق شکل بگیرد. به همین دلیل دولت آینده در عراق نیز دوباره به صورت ائتلافی شکل خواهد گرفت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79821/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دولت آینده عراق  ائتلافی  خواهد بود

دولت آینده عراق ائتلافی خواهد بود

 

سعدالله زارعی/ کارشناس مسائل عراق

 

امروز مردم عراق برای انتخاب325 عضو پارلمان به پای صندوق رأی می روند.انتخابات عراق این امیدواری را در بین مردم این کشور به وجود آورده که اختلافات داخلی پایان گیرد و  مشکلات اقتصادی نیز کاهش پیدا کند.به همین دلیل مردم عراق  به این انتخابات دل بسته اند و پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم در این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته بیشتر خواهد بود.انتخابات پنجم در عراق حساس و سرنوشت سازاست.با این وجود آنچه از فضای انتخابات عراق مشاهده می شود این است که تغییر محتوایی و ماهوی در پارلمان عراق صورت نخواهد گرفت.به نظر می رسد کرسی های پارلمانی مانند گذشته با اندکی تفاوت در اختیار شیعیان،سنی ها و کردها قرار خواهد گرفت و باز هم دولت مجبور است به صورت ائتلافی شکل بگیرد.این اتفاقی است که در سال های اخیر رخ داده و دربیست سال گذشته همواره دولت در عراق به صورت ائتلافی شکل گرفته است. گروه های داخلی شیعه در وضعیت مشابه ای قرار دارند. گروه مقتدی صدر به احتمال زیاد بین32 تا35 کرسی پارلمان را در اختیار خواهد گرفت که شرایطی مشابه گذشته خواهد بود. این فراکسیون در گذشته38 کرسی پارلمان را در اختیار داشت. ائتلاف الفتح که به ریاست هادی العامری تشکیل شده و از چندین گروه و تشکیلات شیعه شکل گرفته احتمالأ از تعداد کرسی های بیشتری نسبت به گروه های شیعه برخوردار خواهد بود و این احتمال وجود دارد که تعداد کرسی های این ائتلاف به50 کرسی در پارلمان برسد.در مرحله بعد لیست دولت قانون منتسب به نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق است  و در مراحل بعدی نیز جریان الحکمه متعلق به عمار حکیم قرار خواهد گرفت.در این انتخابات تعدادی از نمایندگان نیز به صورت مستقل انتخاب خواهند شد که پس از ورود به پارلمان در نهایت ناگزیر هستند به یکی از این ائتلاف ها بپیوندند.انتخابات امروز در عراق همین شرایط فعلی رابا اندکی تغییر در فضای سیاسی عراق رقم خواهد زد و نمی توان انتظار داشت تغییرات عمده ای در کیفیت و ماهیت پارلمان عراق شکل بگیرد. به همین دلیل دولت آینده در عراق نیز دوباره به صورت ائتلافی شکل خواهد گرفت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79821/

ارسال دیدگاه شما