عیدی و حقوق 1401

عیدی و حقوق 1401

بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. فارس: شب گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین می‌شود. بر این اساس همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولاً همه‌ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است. دریکی از بندهای این بخشنامه آمده است:‌ تمامی شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به‌طور علی‌الحساب ده (۱۰) در‌صد لحاظ نمایند؛ ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه کارکنانی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود. در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶, ۵۰۰, ۰۰ ریال به‌طور علی‌الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79957/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عیدی و حقوق 1401

عیدی و حقوق 1401

بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. فارس: شب گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین می‌شود. بر این اساس همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولاً همه‌ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است. دریکی از بندهای این بخشنامه آمده است:‌ تمامی شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به‌طور علی‌الحساب ده (۱۰) در‌صد لحاظ نمایند؛ ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه کارکنانی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود. در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶, ۵۰۰, ۰۰ ریال به‌طور علی‌الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79957/

ارسال دیدگاه شما