کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت وگو با«ستاره صبح»:

نمایندگان مجلس باید به دنبال مجازات متخلفان  اصلی بورسیه های غیر قانونی  باشند نه افشا کنندگان

نمایندگان مجلس باید به دنبال مجازات متخلفان اصلی بورسیه های غیر قانونی باشند نه افشا کنندگان

اشاره:در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیرامون دانشجویان بورسیه از سال ۸۵ تا ۹۲ (دولت های احمدی نژاد)قرائت شد. در این گزارش اعلام شد تخلف، قصور و فرافکنی مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم از جمله حسن روحانی و اسحق جهانگیری در تعیین تکلیف بورسیه‌ها علی رغم بررسی‌های کارشناسی رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی، مسئولین نامبرده(حسن روحانی،اسحق جهانگیری،محمد فرهادی،رضا فرجی دانا،مجتبی صدیقی،محمدعلی نجفی،منصور غلامی و محمدرضا رضوان طلب) که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و … در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد. ستاره صبح برای بررسی این موضوع با کامبیز نوروزی حقوقدان گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

کامبیز نوروزی در این زمینه گفت:هنوز مشخص نیست نمایندگان مجلس تحت چه عنوانی قصد دارند علیه آقای روحانی و جهانگیری پیگیری قضایی انجام بدهند. این در حالی است که  در این ماجرا اقدام کیفری انجام نگرفته و کسی جرمی مرتکب نشده است.دستگاه قضایی در شرایطی می تواند به این موضوع ورود کند که جرمی اتفاق افتاده است. این در حالی است که من جرمی در این ماجرا نمی بینم. این حقوقدان ادامه داد:در رفتار نمایندگان مجلس تناقض تلخی وجود دارد.اگر فرض بگیریم آقای روحانی و جهانگیری این موضوع را پیگیری نکردند چرا نمایندگان مجلس به دنبال مجازات کسانی نیستند که اصل این تخلف را انجام داده اند؟ این در حالی است که بورسیه غیرقانونی دادن به کسانی که صلاحیت ندارند می تواند مشمول عناوین کیفری شود. وی تصریح کرد:رفتار نمایندگان مانند این است که کسی تخلفی را انجام داده اما به جای اینکه به دنبال مجازات او باشند پلیسی را مقصر می دانند که او را دنبال نکرده و یا دنبال کرده و به او نرسیده است.اگر نمایندگان مجلس به واقع دغدغه قانون دارند باید کسانی را مورد بازخواست قرار بدهند که بورسیه های غیرقانونی داده اند. از سوی دیگر باید کسانی را مجازات کنند که از این بورسیه های غیرقانونی  استفاده کرده اند که آیا مدارکی که آنها اخذ کرده اند معتبر است و یا خیر.این در حالی است که نمایندگان مجلس به این موضوعات کار ندارند و تنها به دنبال درگیری با آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور پیشین کشور هستند.این درگیری ها نیز بیشتر جنبه سیاسی دارد و نه جنبه قانونی و کیفری.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79972/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت وگو با«ستاره صبح»:

نمایندگان مجلس باید به دنبال مجازات متخلفان  اصلی بورسیه های غیر قانونی  باشند نه افشا کنندگان

نمایندگان مجلس باید به دنبال مجازات متخلفان اصلی بورسیه های غیر قانونی باشند نه افشا کنندگان

اشاره:در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیرامون دانشجویان بورسیه از سال ۸۵ تا ۹۲ (دولت های احمدی نژاد)قرائت شد. در این گزارش اعلام شد تخلف، قصور و فرافکنی مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم از جمله حسن روحانی و اسحق جهانگیری در تعیین تکلیف بورسیه‌ها علی رغم بررسی‌های کارشناسی رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی، مسئولین نامبرده(حسن روحانی،اسحق جهانگیری،محمد فرهادی،رضا فرجی دانا،مجتبی صدیقی،محمدعلی نجفی،منصور غلامی و محمدرضا رضوان طلب) که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و … در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد. ستاره صبح برای بررسی این موضوع با کامبیز نوروزی حقوقدان گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

کامبیز نوروزی در این زمینه گفت:هنوز مشخص نیست نمایندگان مجلس تحت چه عنوانی قصد دارند علیه آقای روحانی و جهانگیری پیگیری قضایی انجام بدهند. این در حالی است که  در این ماجرا اقدام کیفری انجام نگرفته و کسی جرمی مرتکب نشده است.دستگاه قضایی در شرایطی می تواند به این موضوع ورود کند که جرمی اتفاق افتاده است. این در حالی است که من جرمی در این ماجرا نمی بینم. این حقوقدان ادامه داد:در رفتار نمایندگان مجلس تناقض تلخی وجود دارد.اگر فرض بگیریم آقای روحانی و جهانگیری این موضوع را پیگیری نکردند چرا نمایندگان مجلس به دنبال مجازات کسانی نیستند که اصل این تخلف را انجام داده اند؟ این در حالی است که بورسیه غیرقانونی دادن به کسانی که صلاحیت ندارند می تواند مشمول عناوین کیفری شود. وی تصریح کرد:رفتار نمایندگان مانند این است که کسی تخلفی را انجام داده اما به جای اینکه به دنبال مجازات او باشند پلیسی را مقصر می دانند که او را دنبال نکرده و یا دنبال کرده و به او نرسیده است.اگر نمایندگان مجلس به واقع دغدغه قانون دارند باید کسانی را مورد بازخواست قرار بدهند که بورسیه های غیرقانونی داده اند. از سوی دیگر باید کسانی را مجازات کنند که از این بورسیه های غیرقانونی  استفاده کرده اند که آیا مدارکی که آنها اخذ کرده اند معتبر است و یا خیر.این در حالی است که نمایندگان مجلس به این موضوعات کار ندارند و تنها به دنبال درگیری با آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور پیشین کشور هستند.این درگیری ها نیز بیشتر جنبه سیاسی دارد و نه جنبه قانونی و کیفری.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79972/

ارسال دیدگاه شما