وضعیت اسفناک تفکیک زباله در آرادکوه

وضعیت اسفناک تفکیک زباله در آرادکوه

یک عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به وجود سوله‌های غیربهداشتی تفکیک زباله با وضعیت اسفناک در اطراف تهران بر لزوم به‌روزرسانی فرایندهای مربوط به پسماند در شهرداری تهران تأکید کرد. جعفر بندی شربیانی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به گزارشی مبنی بر تشکیل اردوگاه کار کودکان در آرادکوه گفت: در حاشیه آرادکوه سوله‌هایی وجود دارد که در آن تفکیک زباله انجام می‌شود، به این ترتیب اگر این موضوع در خود آرادکوه هم نباشد در حاشیه آن وجود دارد. وی افزود: این زباله گردها پسماند را از تهران با وضعیتی عجیب به حاشیه می‌برند و عمدتاً کسانی که در این مکان‌ها کار تفکیک زباله را انجام می‌دهند از اتباع هستند؛ در حقیقت این افراد در کلونی‌های غیربهداشتی با وضعیتی اسفناک در همان‌جا زندگی و کار می‌کنند. وی ادامه داد: موضوع زباله مربوط به شهرداری تهران است و ارگان دیگری مسئول این موضوع نیست؛ لذا باید شهرداری تهران را ملزم کنیم اقداماتی را مرتبط با این حوزه در دستور کار قرار دهد. وی تأکید کرد: باید شهرداری تهران در موضوع پسماند خود را به‌روز کند و تمام فرایندهایی که برای ۱.۵ دهه قبل است به‌روزرسانی کند، با تحقق این مهم دخالت عوامل انسانی در این روش‌ها به حداقل خواهد رسید و شهرداری لازم است که به سمت مکانیزه‌تر کردن بحث پسماند حرکت کند. شربیانی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس شورای شهرستان ری هستم و آرادکوه در این محدوده قرارگرفته است برای آن دغدغه دارم؛ لذا امیدوارم این دغدغه منتهی به اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه پسماند شهر تهران شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80160/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

وضعیت اسفناک تفکیک زباله در آرادکوه

وضعیت اسفناک تفکیک زباله در آرادکوه

یک عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به وجود سوله‌های غیربهداشتی تفکیک زباله با وضعیت اسفناک در اطراف تهران بر لزوم به‌روزرسانی فرایندهای مربوط به پسماند در شهرداری تهران تأکید کرد. جعفر بندی شربیانی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به گزارشی مبنی بر تشکیل اردوگاه کار کودکان در آرادکوه گفت: در حاشیه آرادکوه سوله‌هایی وجود دارد که در آن تفکیک زباله انجام می‌شود، به این ترتیب اگر این موضوع در خود آرادکوه هم نباشد در حاشیه آن وجود دارد. وی افزود: این زباله گردها پسماند را از تهران با وضعیتی عجیب به حاشیه می‌برند و عمدتاً کسانی که در این مکان‌ها کار تفکیک زباله را انجام می‌دهند از اتباع هستند؛ در حقیقت این افراد در کلونی‌های غیربهداشتی با وضعیتی اسفناک در همان‌جا زندگی و کار می‌کنند. وی ادامه داد: موضوع زباله مربوط به شهرداری تهران است و ارگان دیگری مسئول این موضوع نیست؛ لذا باید شهرداری تهران را ملزم کنیم اقداماتی را مرتبط با این حوزه در دستور کار قرار دهد. وی تأکید کرد: باید شهرداری تهران در موضوع پسماند خود را به‌روز کند و تمام فرایندهایی که برای ۱.۵ دهه قبل است به‌روزرسانی کند، با تحقق این مهم دخالت عوامل انسانی در این روش‌ها به حداقل خواهد رسید و شهرداری لازم است که به سمت مکانیزه‌تر کردن بحث پسماند حرکت کند. شربیانی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس شورای شهرستان ری هستم و آرادکوه در این محدوده قرارگرفته است برای آن دغدغه دارم؛ لذا امیدوارم این دغدغه منتهی به اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه پسماند شهر تهران شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80160/

ارسال دیدگاه شما