خبرنامه

خبرنامه

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان:
لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت مجریان ذی‌صلاح در خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: باید تلاش کرد از ظرفیت و توان مجریان ذی‌صلاح در خوزستان بیشتر استفاده شود. رضا رضایی اظهار کرد: استفاده از مجریان ذی‌صلاح برای ساخت‌وساز مسکن و ارتقا کیفیت ساخت، بسیار مؤثر است و باید از این ظرفیت در استان خوزستان بیش از پیش استفاده شود. وی افزود: برای افزایش و ارتقا عملکرد مجریان ذی‌صلاح، دستگاه‌های ناظر مثل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان باید به خوبی وظیفه نظارتی خود را اجرایی کنند. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در حال حاضر از مجریان ذی‌صلاح برای اسکله و سازه ساختمان‌های هشت طبقه و بیشتر در خوزستان استفاده می‌شود اما باید تلاش کرد تا از ظرفیت و توان مجریان ذی‌صلاح، بیشتر استفاده شود تا شاهد ساخت ساختمان‌هایی فنی و باکیفیت بالا باشیم. رضایی عنوان کرد: استفاده از مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساخت ساختمان، سازنده آن ساختمان و مرجع پاسخگوی اجرای ساختمان را مشخص می‌کند و پروژه‌هایی که مجری ذی‌صلاح ندارند، برای مشخص شدن پیشینه ساخت آن ساختمان، مشکلات متعددی وجود دارد و هر شخصی مسئول یک بخش است. وی گفت: گام به گام در حال برنامه‌ریزی هستیم تا از توان و ظرفیت این مجریان در خوزستان بیشتر استفاده شود. باید از آن ها در پروژه‌های بیشتری بهره گرفت تا علاوه بر ارتقا کیفیت ساخت، شاهد افزایش عمر و ساختار فنی ساختمان ها باشیم. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: در برنامه داریم از مجریان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های ۷ طبقه به بالا استفاده شود. همچنین به دنبال آن هستیم تا در پروژه‌هایی که نیاز به گودبرداری وجود دارد، از ظرفیت این مجریان و توان آن ها استفاده شود.


در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
ذوب‌آهن اصفهان نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئولیت اجتماعی را کسب نمود
اصفهان- محبوبه عزیز: ذوب‌آهن اصفهان موفق شد در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئولیت اجتماعی را کسب نماید و علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب‌آهن اصفهان به عنوان نماینده شرکت این نشان و جایزه را دریافت نمود. نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با حضور کارشناسان و فعالان حوزه روابط عمومی و مدیران برخی سازمان‌ها و صنایع کشور ۲۶ مهرماه در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد. فلیپ بورمانس رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی در پیامی به این جشنواره به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سازمان‌های پیشرو اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که برگزاری این جشنواره بتواند در نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از وظایف روابط عمومی، یاری‌رسان باشد. پرفسور وی آن ویزر رئیس سازمان بین‌المللی مسئولیت اجتماعی و رئیس انجمن بین‌المللی مسئولیت اجتماعی صنفی نیز در سخنرانی ویدئویی، پرداختن به مسئولیت اجتماعی را در یک برنامه بلندمدت برای سازمان‌ها، ضروری دانست و گفت: روابط عمومی باید به سازمان کمک کند تا بتواند نقش خود را در مسئولیت اجتماعی، به صورت هدفمند و سودمند ایفا کند. هوشمند سفیدی رئیس خانه روابط عمومی ایران و علی مطیع جهانی عضو هیئت‌رئیسه و معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران نیز از دیگر سخنرانان این جشنواره بودند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80206/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خبرنامه

خبرنامه

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان:
لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت مجریان ذی‌صلاح در خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: باید تلاش کرد از ظرفیت و توان مجریان ذی‌صلاح در خوزستان بیشتر استفاده شود. رضا رضایی اظهار کرد: استفاده از مجریان ذی‌صلاح برای ساخت‌وساز مسکن و ارتقا کیفیت ساخت، بسیار مؤثر است و باید از این ظرفیت در استان خوزستان بیش از پیش استفاده شود. وی افزود: برای افزایش و ارتقا عملکرد مجریان ذی‌صلاح، دستگاه‌های ناظر مثل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان باید به خوبی وظیفه نظارتی خود را اجرایی کنند. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در حال حاضر از مجریان ذی‌صلاح برای اسکله و سازه ساختمان‌های هشت طبقه و بیشتر در خوزستان استفاده می‌شود اما باید تلاش کرد تا از ظرفیت و توان مجریان ذی‌صلاح، بیشتر استفاده شود تا شاهد ساخت ساختمان‌هایی فنی و باکیفیت بالا باشیم. رضایی عنوان کرد: استفاده از مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساخت ساختمان، سازنده آن ساختمان و مرجع پاسخگوی اجرای ساختمان را مشخص می‌کند و پروژه‌هایی که مجری ذی‌صلاح ندارند، برای مشخص شدن پیشینه ساخت آن ساختمان، مشکلات متعددی وجود دارد و هر شخصی مسئول یک بخش است. وی گفت: گام به گام در حال برنامه‌ریزی هستیم تا از توان و ظرفیت این مجریان در خوزستان بیشتر استفاده شود. باید از آن ها در پروژه‌های بیشتری بهره گرفت تا علاوه بر ارتقا کیفیت ساخت، شاهد افزایش عمر و ساختار فنی ساختمان ها باشیم. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: در برنامه داریم از مجریان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های ۷ طبقه به بالا استفاده شود. همچنین به دنبال آن هستیم تا در پروژه‌هایی که نیاز به گودبرداری وجود دارد، از ظرفیت این مجریان و توان آن ها استفاده شود.


در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
ذوب‌آهن اصفهان نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئولیت اجتماعی را کسب نمود
اصفهان- محبوبه عزیز: ذوب‌آهن اصفهان موفق شد در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئولیت اجتماعی را کسب نماید و علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب‌آهن اصفهان به عنوان نماینده شرکت این نشان و جایزه را دریافت نمود. نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با حضور کارشناسان و فعالان حوزه روابط عمومی و مدیران برخی سازمان‌ها و صنایع کشور ۲۶ مهرماه در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد. فلیپ بورمانس رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی در پیامی به این جشنواره به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سازمان‌های پیشرو اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که برگزاری این جشنواره بتواند در نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از وظایف روابط عمومی، یاری‌رسان باشد. پرفسور وی آن ویزر رئیس سازمان بین‌المللی مسئولیت اجتماعی و رئیس انجمن بین‌المللی مسئولیت اجتماعی صنفی نیز در سخنرانی ویدئویی، پرداختن به مسئولیت اجتماعی را در یک برنامه بلندمدت برای سازمان‌ها، ضروری دانست و گفت: روابط عمومی باید به سازمان کمک کند تا بتواند نقش خود را در مسئولیت اجتماعی، به صورت هدفمند و سودمند ایفا کند. هوشمند سفیدی رئیس خانه روابط عمومی ایران و علی مطیع جهانی عضو هیئت‌رئیسه و معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران نیز از دیگر سخنرانان این جشنواره بودند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80206/

ارسال دیدگاه شما