مرکز آمار منتشر کرد

سرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته

سرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته

اشاره: تورم مواد خوراکی امسال نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد بوده است. البته تورم برخی از محصولات لبنی ازجمله کره، ماست، خامه و مواد پروتئینی مانند ماهی و مرغ و برخی صیفی‌جات بیش از 100 درصد بوده است. به گفته مدیران صنایع لبنی علت گرانی محصولات لبنی این است که کشور قادر به تولید نهاده‌های دامی نیست و غذای دام ازجمله ذرت، کنجاله و ... را با ارز دولتی وارد می‌کند. حال که قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود و دولت یارانه به دامداران نمی‌دهد، قیمت تولید شیر توسط دامداران بالا رفته و درنهایت کارخانه‌ها تولیدکننده محصولات لبنی نیز قیمت‌هایشان افزایش‌یافته است. درنهایت افزایش قیمت باعث کاهش مصرف مواد خوراکی ازجمله لبنیات شده است. در این ارتباط چندی پیش وزارت بهداشت نیز درباره سو تغذیه کودکان وزنان در مناطق محروم هشدار داده بود. حال باید دید دولت چگونه می‌خواهد کاهش مصرف لبنیات و پروتئین را که برای مردم به خصوص کودکان و سالمندان ضروری است، جبران کند؟

سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به‌طور متوسط ٩٨‌.٢ لیوان برآورد شده که استان اردبیل با ۶٣.٣ لیوان در هفته بیش‌ترین سرانه مصرف شیر را در بین استان‌های کشور داراست.
به گزارش خبر آنلاین و به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار، از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که در سال ١٣٩٩، برای افراد ١۵ ساله و بیشتر با ۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار نمونه شهری و ۱۸۸ هزار و ۶۰ خانوار نمونه روستایی اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... را جمع‌آوری کرده است. مهم‌ترین یافته‌های این گزارش در حوزه تغذیه و دخانیات به شرح زیر است؛
* سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به‌طور متوسط ۲.۹۸ لیوان برآورد شده است.
* استان اردبیل با ۳.۶۳ لیوان در هفته بیش‌ترین سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.
*  همچنین سرانه مصرف نوشابه افراد ١٥ساله و بیش‌تر در هفته به‌طور متوسط ۲ لیوان برآورد شده است.
*  استان کرمان با سرانه مصرف نوشابه افراد ١۵ ساله و بیش‌تر به‌طور متوسط ۲.۷۷ لیوان در هفته، بیش‌ترین سرانه را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.
*  نتایج طرح حاکی از آن است که در سال مذکور سرانه مصرف ماهی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در ماه به‌طور متوسط ۱.۷ وعده بوده است.
 * استان هرمزگان با ۵.۶۷ وعده در ماه بیش‌ترین سرانه مصرف ماهی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.
*  در سال ١٣٩٩، سرانه مصرف غذای فوری افراد ١٥ساله و بیش‌تر به‌طور متوسط ۱.۳۴ دفعه در ماه برآورد شده است.
* ١١ درصد از خانوارهای کشور در سال ٩٩ غذای بیش از نیاز مصرفی خود را طی ماه منتهی به زمان آمارگیری در سطل زباله ریخته‌اند.
-  در سال ١٣٩٩، ۵.۸ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده‌اند سیگار می‌کشند و ۸۹.۶ درصد از این افراد ِسیگاری، هرروز سیگار می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۲.۵ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر، روزانه سیگار می‌کشیدند.
- در سال ١٣٩٩، ۰.۴ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده‌اند، قلیان می‌کشند که ۲۲.۷ درصد از این افراد به‌طور روزانه قلیان می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۰.۹ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر هرروز قلیان می‌کشیدند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80211/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مرکز آمار منتشر کرد

سرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته

سرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته

اشاره: تورم مواد خوراکی امسال نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد بوده است. البته تورم برخی از محصولات لبنی ازجمله کره، ماست، خامه و مواد پروتئینی مانند ماهی و مرغ و برخی صیفی‌جات بیش از 100 درصد بوده است. به گفته مدیران صنایع لبنی علت گرانی محصولات لبنی این است که کشور قادر به تولید نهاده‌های دامی نیست و غذای دام ازجمله ذرت، کنجاله و ... را با ارز دولتی وارد می‌کند. حال که قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود و دولت یارانه به دامداران نمی‌دهد، قیمت تولید شیر توسط دامداران بالا رفته و درنهایت کارخانه‌ها تولیدکننده محصولات لبنی نیز قیمت‌هایشان افزایش‌یافته است. درنهایت افزایش قیمت باعث کاهش مصرف مواد خوراکی ازجمله لبنیات شده است. در این ارتباط چندی پیش وزارت بهداشت نیز درباره سو تغذیه کودکان وزنان در مناطق محروم هشدار داده بود. حال باید دید دولت چگونه می‌خواهد کاهش مصرف لبنیات و پروتئین را که برای مردم به خصوص کودکان و سالمندان ضروری است، جبران کند؟

سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به‌طور متوسط ٩٨‌.٢ لیوان برآورد شده که استان اردبیل با ۶٣.٣ لیوان در هفته بیش‌ترین سرانه مصرف شیر را در بین استان‌های کشور داراست.
به گزارش خبر آنلاین و به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار، از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که در سال ١٣٩٩، برای افراد ١۵ ساله و بیشتر با ۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار نمونه شهری و ۱۸۸ هزار و ۶۰ خانوار نمونه روستایی اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... را جمع‌آوری کرده است. مهم‌ترین یافته‌های این گزارش در حوزه تغذیه و دخانیات به شرح زیر است؛
* سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به‌طور متوسط ۲.۹۸ لیوان برآورد شده است.
* استان اردبیل با ۳.۶۳ لیوان در هفته بیش‌ترین سرانه مصرف شیر افراد ١۵ ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.
*  همچنین سرانه مصرف نوشابه افراد ١٥ساله و بیش‌تر در هفته به‌طور متوسط ۲ لیوان برآورد شده است.
*  استان کرمان با سرانه مصرف نوشابه افراد ١۵ ساله و بیش‌تر به‌طور متوسط ۲.۷۷ لیوان در هفته، بیش‌ترین سرانه را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.
*  نتایج طرح حاکی از آن است که در سال مذکور سرانه مصرف ماهی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در ماه به‌طور متوسط ۱.۷ وعده بوده است.
 * استان هرمزگان با ۵.۶۷ وعده در ماه بیش‌ترین سرانه مصرف ماهی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر را در بین استان‌های کشور دارا بوده است.
*  در سال ١٣٩٩، سرانه مصرف غذای فوری افراد ١٥ساله و بیش‌تر به‌طور متوسط ۱.۳۴ دفعه در ماه برآورد شده است.
* ١١ درصد از خانوارهای کشور در سال ٩٩ غذای بیش از نیاز مصرفی خود را طی ماه منتهی به زمان آمارگیری در سطل زباله ریخته‌اند.
-  در سال ١٣٩٩، ۵.۸ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده‌اند سیگار می‌کشند و ۸۹.۶ درصد از این افراد ِسیگاری، هرروز سیگار می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۲.۵ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر، روزانه سیگار می‌کشیدند.
- در سال ١٣٩٩، ۰.۴ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده‌اند، قلیان می‌کشند که ۲۲.۷ درصد از این افراد به‌طور روزانه قلیان می‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۰.۹ درصد افراد ١۵ ساله و بیش‌تر هرروز قلیان می‌کشیدند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80211/

ارسال دیدگاه شما