پول قرض بده آدامس خرسی بخرم

پول قرض بده آدامس خرسی بخرم

مرتضی کاظمی- طنزنویس

آیا حق شما را هم خورده‌اند؟

آیا شما هم حس می‌کنید که حیف شده‌اید و قدرتان را نمی‌دانند؟

آیا شما هم معتقدید استعدادهای بی‌شماری دارید که بدون استفاده مانده‌اند؟

آیا فکر می‌کنید اگر روزگار با شما مهربان بود الان اینجا نبودید؟

اگر پاسختان به این سؤال‌ها مثبت است موارد زیر را رعایت کنید تا کمی از دغدغه‌هایتان کم شود:

 

  • در گذشته زندگی کنید

فیلسوفان معتقدند که نه در گذشته زندگی کنید و نه در آینده، بلکه در زمان حال زندگی کنید تا لذتش را ببرید؛ اما بدانید که فیلسوفان اشتباه کرده‌اند و انسان برای اینکه زمان حال نابودش نکند باید یا مدام در گذشته باشد و بگوید: «حیف قدیما دلا خوش بود، آرامش داشتیم!» یا در آینده باشد و بگوید: «این نیز بگذرد و یه روز خوب میاااد و از این‌جور حرف‌ها»؛ وگرنه زندگی کردن در زمان حال چه فایده‌ای دارد به‌جز اخبار گرانی، بیکاری، کرونا و صیانت!

 

  • وقت تلف کنید

بله! درست می‌بینید و اشتباه تایپی نیست. وقتی از وقتتان به‌درستی استفاده می‌کنید هم دست و پای خود را می‌بندید و هم زندگی را برای خودتان و دیگران جهنم می‌کنید. تصور کنید طوری برای وقتتان برنامه‌ریزی کرده و آن را اجرا می‌کنید که می‌دانید ساعت چهار و بیست‌وشش دقیقه صبح روز 29 اسفند سال 1404 در حال انجام چه‌کاری هستید! آیا اگر برایتان مهمان یک‌ هفته‌ای از شهرستان بیاید حرص نمی‌خورید؟ آیا اگر زلزله بیاید و برنامه‌تان به تعویق بیفتد، غصه نمی‌خورید؟ اما اگر برای وقتتان برنامه‌ریزی نداشته باشید و در همه حال آماده هر چیزی باشید، رضایت از زندگی‌تان بالا می‌رود.

 

  • استعدادهای خود را تلف کنید

گول حرف‌های انسان‌های موفق و ظاهرشان را نخورده و از زندگی‌شان الگوبرداری نکنید. مثلاً کلی تلاش، کوشش و شب‌زنده‌داری و کله صبح بیدار شدن را تجربه کنید و زمان حال را زهرمار خود و دیگران کنید تا استعداد فلانتان فلان شود و مشهور و موفق و پولدار شوید؟ باور کنید انسان‌های موفق آرزو می‌کنند بتوانند یک روز تا ساعت یک ظهر بخوابند!  یا اینکه کسی آن‌ها را نمی‌شناخت تا با خیال راحت زندگی‌شان را بکنند و چشم و چال مردم وسط زندگی‌شان نباشد یا مردم به آن‌ها به چشم دستگاه پرداخت پول نگاه نکنند. باور نمی‌کنید! امتحان کنید! تا دو روز بر طبق برنامه‌ریزی و استعدادهایتان کار می‌کنید باید یک ماه برای خودتان اسپند دود کنید و صدقه بیندازید تا چشم نخورید. زمانی که دیگران متوجه می‌شوند که یک کار خوبی کرده‌اید، دست به هر کاری می‌زنند تا شما از کارتان دست بکشید یا وقتی به دیگران می‌گویید فلان قدر پول دارید برای خرید آدامس خرسی هم از شما پول قرض می‌گیرند.

اگر بازهم قانع نشدید و می‌خواهید برنامه‌ریزی و پشتکار داشته باشید، بدانید که پس از کلی کار و تلاش هم آخر یک نفر پیدا می‌شود که در کمال احترام سرتان کلاه می‌گذارد و شما می‌مانید و حوضتان!

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80228/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پول قرض بده آدامس خرسی بخرم

پول قرض بده آدامس خرسی بخرم

مرتضی کاظمی- طنزنویس

آیا حق شما را هم خورده‌اند؟

آیا شما هم حس می‌کنید که حیف شده‌اید و قدرتان را نمی‌دانند؟

آیا شما هم معتقدید استعدادهای بی‌شماری دارید که بدون استفاده مانده‌اند؟

آیا فکر می‌کنید اگر روزگار با شما مهربان بود الان اینجا نبودید؟

اگر پاسختان به این سؤال‌ها مثبت است موارد زیر را رعایت کنید تا کمی از دغدغه‌هایتان کم شود:

 

  • در گذشته زندگی کنید

فیلسوفان معتقدند که نه در گذشته زندگی کنید و نه در آینده، بلکه در زمان حال زندگی کنید تا لذتش را ببرید؛ اما بدانید که فیلسوفان اشتباه کرده‌اند و انسان برای اینکه زمان حال نابودش نکند باید یا مدام در گذشته باشد و بگوید: «حیف قدیما دلا خوش بود، آرامش داشتیم!» یا در آینده باشد و بگوید: «این نیز بگذرد و یه روز خوب میاااد و از این‌جور حرف‌ها»؛ وگرنه زندگی کردن در زمان حال چه فایده‌ای دارد به‌جز اخبار گرانی، بیکاری، کرونا و صیانت!

 

  • وقت تلف کنید

بله! درست می‌بینید و اشتباه تایپی نیست. وقتی از وقتتان به‌درستی استفاده می‌کنید هم دست و پای خود را می‌بندید و هم زندگی را برای خودتان و دیگران جهنم می‌کنید. تصور کنید طوری برای وقتتان برنامه‌ریزی کرده و آن را اجرا می‌کنید که می‌دانید ساعت چهار و بیست‌وشش دقیقه صبح روز 29 اسفند سال 1404 در حال انجام چه‌کاری هستید! آیا اگر برایتان مهمان یک‌ هفته‌ای از شهرستان بیاید حرص نمی‌خورید؟ آیا اگر زلزله بیاید و برنامه‌تان به تعویق بیفتد، غصه نمی‌خورید؟ اما اگر برای وقتتان برنامه‌ریزی نداشته باشید و در همه حال آماده هر چیزی باشید، رضایت از زندگی‌تان بالا می‌رود.

 

  • استعدادهای خود را تلف کنید

گول حرف‌های انسان‌های موفق و ظاهرشان را نخورده و از زندگی‌شان الگوبرداری نکنید. مثلاً کلی تلاش، کوشش و شب‌زنده‌داری و کله صبح بیدار شدن را تجربه کنید و زمان حال را زهرمار خود و دیگران کنید تا استعداد فلانتان فلان شود و مشهور و موفق و پولدار شوید؟ باور کنید انسان‌های موفق آرزو می‌کنند بتوانند یک روز تا ساعت یک ظهر بخوابند!  یا اینکه کسی آن‌ها را نمی‌شناخت تا با خیال راحت زندگی‌شان را بکنند و چشم و چال مردم وسط زندگی‌شان نباشد یا مردم به آن‌ها به چشم دستگاه پرداخت پول نگاه نکنند. باور نمی‌کنید! امتحان کنید! تا دو روز بر طبق برنامه‌ریزی و استعدادهایتان کار می‌کنید باید یک ماه برای خودتان اسپند دود کنید و صدقه بیندازید تا چشم نخورید. زمانی که دیگران متوجه می‌شوند که یک کار خوبی کرده‌اید، دست به هر کاری می‌زنند تا شما از کارتان دست بکشید یا وقتی به دیگران می‌گویید فلان قدر پول دارید برای خرید آدامس خرسی هم از شما پول قرض می‌گیرند.

اگر بازهم قانع نشدید و می‌خواهید برنامه‌ریزی و پشتکار داشته باشید، بدانید که پس از کلی کار و تلاش هم آخر یک نفر پیدا می‌شود که در کمال احترام سرتان کلاه می‌گذارد و شما می‌مانید و حوضتان!

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80228/

ارسال دیدگاه شما