هشدار کارشناسان نسبت به مرگ زمین

هشدار کارشناسان نسبت به مرگ زمین

روزنامه گاردین نوشت: «پروفسور برایان کاکس» فیزیکدان و استاد دانشگاه منچستر به رهبران جهان در آستانه کنفرانس تغییرات آب و هوایی در گلاسکو هشدار داد که انسان احتمالاً تنها موجود هوشمند حاضر در کهکشان ما است، بنابراین نابودی تمدن ما بر روی کره زمین می‌تواند یک فاجعه کهکشانی باشد. این فیزیکدان معتقد است که انسان و زندگی آن روی زمین یک پدیده چشمگیر طبیعی است که رهبران جهان باید با علم به آن به موضوع تغییرات آب و هوایی در نشست پیش رو در گلاسکو بپردازند. اگر تمدن ما به هر دلیلی پایدار نماند که ممکن است این امر تحت تأثیر یک رویداد خارجی باشد یا درنتیجه فعالیت‌های انسانی همچون جنگ هسته‌ای، می‌تواند به معنای نابودی تمامی کهکشانی باشد که ما بر روی یکی از سیاره‌های آن به سر می‌بریم. به گزارش ایرنا، این استاد دانشگاه منچستر با اشاره به نظرات ستاره شناسان مبنی بر وجود بیش از ۲۰ میلیارد سیاره شبیه به زمین در کهکشان راه شیری، گفت: ممکن است ما پس از بحرانی شدن وضعیت زندگی بر روی زمین انتظار حیات در سایر سیاره‌ها را داشته باشیم. بله حیات شاید بر روی سیارت دیگر کهکشان ما وجود داشته باشد، اما در بهترین حالت سیارات دیگر لجنزاری بیش نیستند. ما در جهانی پر از خشونت به سر می‌بریم و شما فکر می‌کنید که می‌توانید سیاره‌هایی به‌اندازه کافی پایدار داشته باشید تا زنجیره حیات قطع نشود، اما باید در پاسخ گفت چنین انتظاری به وقوع نمی‌پیوندد. وی همچنین تغییرات اقلیمی را چالشی دیگر پیش روی تمدن بشری دانست که می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن حیات بر روی کره زمین دگرگونی‌هایی را در کهکشان سبب شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80229/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هشدار کارشناسان نسبت به مرگ زمین

هشدار کارشناسان نسبت به مرگ زمین

روزنامه گاردین نوشت: «پروفسور برایان کاکس» فیزیکدان و استاد دانشگاه منچستر به رهبران جهان در آستانه کنفرانس تغییرات آب و هوایی در گلاسکو هشدار داد که انسان احتمالاً تنها موجود هوشمند حاضر در کهکشان ما است، بنابراین نابودی تمدن ما بر روی کره زمین می‌تواند یک فاجعه کهکشانی باشد. این فیزیکدان معتقد است که انسان و زندگی آن روی زمین یک پدیده چشمگیر طبیعی است که رهبران جهان باید با علم به آن به موضوع تغییرات آب و هوایی در نشست پیش رو در گلاسکو بپردازند. اگر تمدن ما به هر دلیلی پایدار نماند که ممکن است این امر تحت تأثیر یک رویداد خارجی باشد یا درنتیجه فعالیت‌های انسانی همچون جنگ هسته‌ای، می‌تواند به معنای نابودی تمامی کهکشانی باشد که ما بر روی یکی از سیاره‌های آن به سر می‌بریم. به گزارش ایرنا، این استاد دانشگاه منچستر با اشاره به نظرات ستاره شناسان مبنی بر وجود بیش از ۲۰ میلیارد سیاره شبیه به زمین در کهکشان راه شیری، گفت: ممکن است ما پس از بحرانی شدن وضعیت زندگی بر روی زمین انتظار حیات در سایر سیاره‌ها را داشته باشیم. بله حیات شاید بر روی سیارت دیگر کهکشان ما وجود داشته باشد، اما در بهترین حالت سیارات دیگر لجنزاری بیش نیستند. ما در جهانی پر از خشونت به سر می‌بریم و شما فکر می‌کنید که می‌توانید سیاره‌هایی به‌اندازه کافی پایدار داشته باشید تا زنجیره حیات قطع نشود، اما باید در پاسخ گفت چنین انتظاری به وقوع نمی‌پیوندد. وی همچنین تغییرات اقلیمی را چالشی دیگر پیش روی تمدن بشری دانست که می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن حیات بر روی کره زمین دگرگونی‌هایی را در کهکشان سبب شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80229/

ارسال دیدگاه شما