جزییات بازگشایی مدارس از امروز

جزییات بازگشایی مدارس از امروز

علیرضا کمرئی، معاون وزیر و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس بابیان اینکه از روز اول آذر همه دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول بر اساس مقررات مدرسه و در روزهای تعیین‌شده به مدرسه می‌روند گفت: سومین مرحله از بازگشایی مدارس جهت فعالیت‌های حضوری را از ابتدای آذرماه خواهیم داشت که ابتدایی‌ها در همه پایه‌ها و متوسطه اولی‌ها وارد مدارس خواهند شد. به گزارش ایسنا، وی افزود: این امر بر اساس برنامه‌ریزی که مدارس انجام داده‌اند و قبلاً به اطلاع دانش‌آموزان رسانده‌اند صورت می‌گیرد. در امر بازگشایی مدارس بابیان اینکه در شرایطی هستیم که باید فاصله‌گذاری را با تأکید تمام رعایت کنیم. رعایت فاصله‌گذاری ملاک اصلی فعالیت حضوری است و ایجاب می‌کند دانش‌آموزان گروه‌بندی شوند. ممکن است در طول هفته برخی دانش‌آموزان سه روز، برخی دو روز و برخی همه روزها به مدرسه بروند. به همین علت قبلاً به اطلاع دانش‌آموز و خانواده رسیده است که وی چه روزهایی باید به مدرسه برود. اگر مدرسه‌ای نحوه حضور را اعلام نکرده، لازم نیست دانش‌آموزان به مدرسه بروند. وی گفت: نگرانی ما از این بابت است که درجایی کلاس درس تراکم داشته باشد و دانش‌آموزان وارد مدرسه شوند و نتوانیم فاصله‌گذاری را رعایت کنیم.  اگر دانش‌آموزان نیاز به خوراکی داشتند از منزل بیاورند و آب نیز در بطری‌های آب با خودشان به همراه داشته باشند. در کلاس‌های ۱۵ نفرِ فعالیت‌های خاص ورزشی با رعایت ابعاد بهداشتی مجاز است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81303/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جزییات بازگشایی مدارس از امروز

جزییات بازگشایی مدارس از امروز

علیرضا کمرئی، معاون وزیر و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس بابیان اینکه از روز اول آذر همه دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول بر اساس مقررات مدرسه و در روزهای تعیین‌شده به مدرسه می‌روند گفت: سومین مرحله از بازگشایی مدارس جهت فعالیت‌های حضوری را از ابتدای آذرماه خواهیم داشت که ابتدایی‌ها در همه پایه‌ها و متوسطه اولی‌ها وارد مدارس خواهند شد. به گزارش ایسنا، وی افزود: این امر بر اساس برنامه‌ریزی که مدارس انجام داده‌اند و قبلاً به اطلاع دانش‌آموزان رسانده‌اند صورت می‌گیرد. در امر بازگشایی مدارس بابیان اینکه در شرایطی هستیم که باید فاصله‌گذاری را با تأکید تمام رعایت کنیم. رعایت فاصله‌گذاری ملاک اصلی فعالیت حضوری است و ایجاب می‌کند دانش‌آموزان گروه‌بندی شوند. ممکن است در طول هفته برخی دانش‌آموزان سه روز، برخی دو روز و برخی همه روزها به مدرسه بروند. به همین علت قبلاً به اطلاع دانش‌آموز و خانواده رسیده است که وی چه روزهایی باید به مدرسه برود. اگر مدرسه‌ای نحوه حضور را اعلام نکرده، لازم نیست دانش‌آموزان به مدرسه بروند. وی گفت: نگرانی ما از این بابت است که درجایی کلاس درس تراکم داشته باشد و دانش‌آموزان وارد مدرسه شوند و نتوانیم فاصله‌گذاری را رعایت کنیم.  اگر دانش‌آموزان نیاز به خوراکی داشتند از منزل بیاورند و آب نیز در بطری‌های آب با خودشان به همراه داشته باشند. در کلاس‌های ۱۵ نفرِ فعالیت‌های خاص ورزشی با رعایت ابعاد بهداشتی مجاز است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81303/

ارسال دیدگاه شما