قبض برق تا 10 میلیون تومان

قبض برق تا 10 میلیون تومان

سخنگوی صنعت برق گفت: خوشبختانه بیش از ۸۵ درصد از قبوض برق کمتر از ۳۰ هزار تومان است و بیش‌ترین قبض‌های برق که به صورت موردی است، بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده که البته این مبالغ استثنا هستند و کمتر از ۲ درصد از مشترکان قبوض بیش از ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند. مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه باید سازوکاری لحاظ شود تا مشترکان نسبت به مصرف برق حساس‌تر باشند، اظهار کرد: البته در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد مشترکان قبض برق زیر ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند. وی بابیان اینکه ۱۵ درصد باقی‌مانده معادل کل ۸۵ درصد مشترکان مصرف برق دارند که همین مسئله اهمیت لزوم برخورد با این دسته از مشترکان را نشان می‌دهد، گفت: در همین راستا لازم است ابزاری برای کنترل مصرف بی‌رویه در صنعت برق لحاظ شود تا افراد پرمصرف نسبت به این مهم حساس‌تر باشند. او با اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و حتی اخذ قیمت تمام‌شده از آنها گفت: در حال حاضر  هیچ افزایش قیمتی در هیئت محترم وزیران تصویب نشده است و طبق تعرفه کنونی همه‌ساله از اردیبهشت‌ماه  ۷ درصد افزوده‌شده و برای مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد نیز به این میزان اضافه می‌شود. این طرح منتظر مصوبه هیئت دولت است و زمانی که تصویب شود مورداجرا قرار خواهد گرفت. وی بابیان اینکه در حال حاضر  نرخ هزینه برق مشترکان در حد الگوی مصرف حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تخمین زده می‌شود 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81347/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

قبض برق تا 10 میلیون تومان

قبض برق تا 10 میلیون تومان

سخنگوی صنعت برق گفت: خوشبختانه بیش از ۸۵ درصد از قبوض برق کمتر از ۳۰ هزار تومان است و بیش‌ترین قبض‌های برق که به صورت موردی است، بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده که البته این مبالغ استثنا هستند و کمتر از ۲ درصد از مشترکان قبوض بیش از ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند. مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه باید سازوکاری لحاظ شود تا مشترکان نسبت به مصرف برق حساس‌تر باشند، اظهار کرد: البته در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد مشترکان قبض برق زیر ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند. وی بابیان اینکه ۱۵ درصد باقی‌مانده معادل کل ۸۵ درصد مشترکان مصرف برق دارند که همین مسئله اهمیت لزوم برخورد با این دسته از مشترکان را نشان می‌دهد، گفت: در همین راستا لازم است ابزاری برای کنترل مصرف بی‌رویه در صنعت برق لحاظ شود تا افراد پرمصرف نسبت به این مهم حساس‌تر باشند. او با اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و حتی اخذ قیمت تمام‌شده از آنها گفت: در حال حاضر  هیچ افزایش قیمتی در هیئت محترم وزیران تصویب نشده است و طبق تعرفه کنونی همه‌ساله از اردیبهشت‌ماه  ۷ درصد افزوده‌شده و برای مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد نیز به این میزان اضافه می‌شود. این طرح منتظر مصوبه هیئت دولت است و زمانی که تصویب شود مورداجرا قرار خواهد گرفت. وی بابیان اینکه در حال حاضر  نرخ هزینه برق مشترکان در حد الگوی مصرف حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تخمین زده می‌شود 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81347/

ارسال دیدگاه شما