ستاره صبح: «در راه» رمانی اثر جک کرواک نویسنده آمریکایی است. کرواک زندگی کوتاه اما سرشاری داشت. در ۱۹۲۲ متولد شد و در ۱۹۶۹، زمانی که تنها 47 ‌سال داشت از دنیا رفت. او در رمان «در راه» تکنیکی خاص از نوشتن را با نام «نوشتار اتوماتیک» گسترش داد که به‌نوعی ریشه در تکنیک «جریان سیال ذهن» دارد. همین سبک غیرمتعارف و روان در کنار محتوای رمان، دلیل بی‌چون‌وچرای موفقیت «در راه» نزد مخاطبان، به‌خصوص جوانان پرشور آمریکا شد. این اثر روایت سفر ادیسه‌وار جوانی به نام سالواتوره پارادایز است. متن پیش رو روایت «جف ویلیامز»، استاد نظریه ادبی دانشگاه کوردوبا آرژانتین درباره این کتاب است.