ارسال نفت به لبنان رایگان نیست

ارسال نفت به لبنان رایگان نیست

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با وجود همه تحریم‌ها، لبنان را با ارسال کشتی‌های نفت از فروپاشی اقتصادی نجات داده و پول نفت را هم می‌گیریم و کسی فکر نکند که این نفت‌ها رایگان ارسال می‌شود. ایرنا: سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی روز سه‌شنبه در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور در مشهد بابیان اینکه دشمن می‌خواهد کشتی‌های سوخت ارسالی ما را بزند اما نمی‌تواند، افزود: همین باعث چرخش آمریکا شده است و آنها برخلاف راهبرد خود حتی اجازه می‌دهند که از مصر، اردن و سوریه در محاصره و تحریم، نیز گاز و برق به لبنان ارسال شود تا صرفاً ایران پیروز این میدان نشود. وی ادامه داد: نظام اسلامی مدل ارائه نقش دین در اداره جامعه است که دیگر ایران اسلامی و با صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی، دیگر کشورهای اسلامی تحت سیطره قدرت‌های بزرگ قرار نخواهند گرفت. اساس جنگ دشمن از لحظه تولد انقلاب تاکنون جلوگیری از شکل‌گیری یک مدل موفق بر اساس اندیشه اسلامی بوده است چون می‌دانند این مدل قابلیت تکرار دارد.  سردار سلامی ادامه داد: سرنوشت یک جامعه وقتی رقم می‌خورد که رهبران آن منشأ تولید تفکر باشند. در دوران حاکمیت طاغوت این ملت از تفکر راهبردی بی‌نصیب بود، ایران فاقد تفکر راهبردی بود و این حالتی است که دشمن با جداسازی بین ذهن و جسم ایجاد می‌کند تا با استفاده از ذهن منفعل آن جامعه، از نقطه‌ای دوردست حرکات فیزیکی آن را در دست بگیرد و چنین بود که ایرانی‌ها کارگزار تفکری بودند که غرب مبدع آن بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81421/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ارسال نفت به لبنان رایگان نیست

ارسال نفت به لبنان رایگان نیست

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با وجود همه تحریم‌ها، لبنان را با ارسال کشتی‌های نفت از فروپاشی اقتصادی نجات داده و پول نفت را هم می‌گیریم و کسی فکر نکند که این نفت‌ها رایگان ارسال می‌شود. ایرنا: سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی روز سه‌شنبه در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور در مشهد بابیان اینکه دشمن می‌خواهد کشتی‌های سوخت ارسالی ما را بزند اما نمی‌تواند، افزود: همین باعث چرخش آمریکا شده است و آنها برخلاف راهبرد خود حتی اجازه می‌دهند که از مصر، اردن و سوریه در محاصره و تحریم، نیز گاز و برق به لبنان ارسال شود تا صرفاً ایران پیروز این میدان نشود. وی ادامه داد: نظام اسلامی مدل ارائه نقش دین در اداره جامعه است که دیگر ایران اسلامی و با صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی، دیگر کشورهای اسلامی تحت سیطره قدرت‌های بزرگ قرار نخواهند گرفت. اساس جنگ دشمن از لحظه تولد انقلاب تاکنون جلوگیری از شکل‌گیری یک مدل موفق بر اساس اندیشه اسلامی بوده است چون می‌دانند این مدل قابلیت تکرار دارد.  سردار سلامی ادامه داد: سرنوشت یک جامعه وقتی رقم می‌خورد که رهبران آن منشأ تولید تفکر باشند. در دوران حاکمیت طاغوت این ملت از تفکر راهبردی بی‌نصیب بود، ایران فاقد تفکر راهبردی بود و این حالتی است که دشمن با جداسازی بین ذهن و جسم ایجاد می‌کند تا با استفاده از ذهن منفعل آن جامعه، از نقطه‌ای دوردست حرکات فیزیکی آن را در دست بگیرد و چنین بود که ایرانی‌ها کارگزار تفکری بودند که غرب مبدع آن بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81421/

ارسال دیدگاه شما