حاشیه‌های انتصاب همسر عضو شورا در شهرداری

حاشیه‌های انتصاب همسر عضو شورا در شهرداری

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه دیروز شورای شهر تهران با لابی‌های وسیع اعضای شورای شهر با همدیگر شروع شد. پیش از شروع صحن، جلسه هم‌اندیشی در سالن شیبانی برگزار و پس‌ازآن نیز اعضای شورا در گروه‌های چندنفری در صحن شورا مشغول صحبت بودند که همین مسئله باعث شد تا جلسه رسمی صحن با نیم ساعت تأخیر شروع شود. مهم‌ترین دستور جلسه دیروز شورای شهر اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری بود که بر اساس آن نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد از بودجه شهرداری کسر می‌شود. البته تذکر مهدی عباسی درباره ارائه طرح مدیریت تعارض منافع نیز دیگر موضوع مهم مطرح‌شده در ابتدای جلسه امروز بودند که به نظر می‌رسد لابی‌های متعدد اعضای شورا به این دو موضوع بازمی‌گشت. مهدی عباسی در تذکر خود اعلام کرد که اصلاحیه‌ای بر این مصوبه با ۱۲ امضای اعضا ارائه می‌شود که اعضای شورای شهر را نیز مشمول مصوبه خواهد کرد. اگرچه در مصوبه مدیریت تعارض منافع اعضای شورا نیز شامل این طرح می‌شوند اما به گفته عباسی این طرح جزئیات بیشتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر به سمت ریاست اداره کل ماده ۱۰۰ دلیل ارائه این طرح باشد، هرچند که عباسی در تذکر خود اعلام کرد که این طرح به هیچ‌یک از اعضا برنمی‌گردد. اما انتشار صحبت‌های مهدی عباسی در خصوص مصوبه تعارض منافع در فضای مجازی واکنش این عضو شورا را به همراه داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81603/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حاشیه‌های انتصاب همسر عضو شورا در شهرداری

حاشیه‌های انتصاب همسر عضو شورا در شهرداری

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه دیروز شورای شهر تهران با لابی‌های وسیع اعضای شورای شهر با همدیگر شروع شد. پیش از شروع صحن، جلسه هم‌اندیشی در سالن شیبانی برگزار و پس‌ازآن نیز اعضای شورا در گروه‌های چندنفری در صحن شورا مشغول صحبت بودند که همین مسئله باعث شد تا جلسه رسمی صحن با نیم ساعت تأخیر شروع شود. مهم‌ترین دستور جلسه دیروز شورای شهر اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری بود که بر اساس آن نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد از بودجه شهرداری کسر می‌شود. البته تذکر مهدی عباسی درباره ارائه طرح مدیریت تعارض منافع نیز دیگر موضوع مهم مطرح‌شده در ابتدای جلسه امروز بودند که به نظر می‌رسد لابی‌های متعدد اعضای شورا به این دو موضوع بازمی‌گشت. مهدی عباسی در تذکر خود اعلام کرد که اصلاحیه‌ای بر این مصوبه با ۱۲ امضای اعضا ارائه می‌شود که اعضای شورای شهر را نیز مشمول مصوبه خواهد کرد. اگرچه در مصوبه مدیریت تعارض منافع اعضای شورا نیز شامل این طرح می‌شوند اما به گفته عباسی این طرح جزئیات بیشتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر به سمت ریاست اداره کل ماده ۱۰۰ دلیل ارائه این طرح باشد، هرچند که عباسی در تذکر خود اعلام کرد که این طرح به هیچ‌یک از اعضا برنمی‌گردد. اما انتشار صحبت‌های مهدی عباسی در خصوص مصوبه تعارض منافع در فضای مجازی واکنش این عضو شورا را به همراه داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81603/

ارسال دیدگاه شما