جمع شدن صف‌ دلار شدنی است؟

جمع شدن صف‌ دلار شدنی است؟

ازدحام خریداران مقابل صرافی‌ها برای خرید ارز سهمیه‌ای با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد به یکی از اخبار داغ این روز‌ها تبدیل‌شده است؛ حالا رئیس سابق کانون صرافان برای حل این مسئله، نوبت دهی آنلاین برای خرید ارز را پیشنهاد کرده است. طی چند هفته گذشته با افزایش شکاف نرخ فروش ارز در صرافی‌های بانکی با بازار آزاد که به حدود ۲۰۰۰تومان هم رسیده، صف‌های طویلی برای خرید ارز سهمیه‌ای با سود چندمیلیونی، مقابل صرافی‌ها ایجادشده است. از طرفی بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بند سایر موارد از سرفصل‌های مصارف ارزی برداشته‌شده، ارز با کارت ملی فروخته نمی‌شود و متقاضیان باید برای خرید ارز سهمیه‌ای بلیت، ویزا و گذرنامه ارائه دهند، همچنین سهمیه ارز مسافری از ۲۰۰۰یورو در سال به ۲۲۰۰یورو برای هر فرد افزایش‌یافته است. در این راستا رئیس سابق کانون صرافان نسبت به امکان دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با ارائه کپی بلیت هشدار داد و تأکید کرد: تا زمانی که اختلاف قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد بالا باشد، همچنان انگیزه خرید وجود دارد و شاهد تداوم تجمعات مقابل صرافی‌ها خواهیم بود. این فعال بازار ارز برای جمع شدن صف‌های طویل پیشنهاد داد: کانون صرافان از سال گذشته برای جلوگیری از معطلی مشتریان و امکان حضور متقاضیان از ابتدای صبح، نوبت دهی آنلاین برای خرید ارز ایجاد کرده که این قابلیت ‌هم برای صرفه‌جویی در وقت مشتریان و‌ هم جمع کردن صف‌های خرید در شرایط فعلی مثمر ثمر خواهد بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81609/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جمع شدن صف‌ دلار شدنی است؟

جمع شدن صف‌ دلار شدنی است؟

ازدحام خریداران مقابل صرافی‌ها برای خرید ارز سهمیه‌ای با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد به یکی از اخبار داغ این روز‌ها تبدیل‌شده است؛ حالا رئیس سابق کانون صرافان برای حل این مسئله، نوبت دهی آنلاین برای خرید ارز را پیشنهاد کرده است. طی چند هفته گذشته با افزایش شکاف نرخ فروش ارز در صرافی‌های بانکی با بازار آزاد که به حدود ۲۰۰۰تومان هم رسیده، صف‌های طویلی برای خرید ارز سهمیه‌ای با سود چندمیلیونی، مقابل صرافی‌ها ایجادشده است. از طرفی بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بند سایر موارد از سرفصل‌های مصارف ارزی برداشته‌شده، ارز با کارت ملی فروخته نمی‌شود و متقاضیان باید برای خرید ارز سهمیه‌ای بلیت، ویزا و گذرنامه ارائه دهند، همچنین سهمیه ارز مسافری از ۲۰۰۰یورو در سال به ۲۲۰۰یورو برای هر فرد افزایش‌یافته است. در این راستا رئیس سابق کانون صرافان نسبت به امکان دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با ارائه کپی بلیت هشدار داد و تأکید کرد: تا زمانی که اختلاف قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد بالا باشد، همچنان انگیزه خرید وجود دارد و شاهد تداوم تجمعات مقابل صرافی‌ها خواهیم بود. این فعال بازار ارز برای جمع شدن صف‌های طویل پیشنهاد داد: کانون صرافان از سال گذشته برای جلوگیری از معطلی مشتریان و امکان حضور متقاضیان از ابتدای صبح، نوبت دهی آنلاین برای خرید ارز ایجاد کرده که این قابلیت ‌هم برای صرفه‌جویی در وقت مشتریان و‌ هم جمع کردن صف‌های خرید در شرایط فعلی مثمر ثمر خواهد بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81609/

ارسال دیدگاه شما