بی‌پولی و خواب خرسی

بی‌پولی و خواب خرسی

مرتضی کاظمی-طنزنویس

می‌دانید که پول یکی از مهم‌ترین عوامل فساد و به راه کج کشیده شدن است. حتی آن‌قدر این مسئله مهم و فراگیر است که مردم در سراسر دنیا به‌صورت شبانه‌روزی به پدر و مادر مخترع پول درود می‌فرستند که در جای خود قابل‌تأمل و البته تقدیر است. به‌صورت کلی باید بدانید که پول چرک کف دست است و توجه زیادی به آن به شما آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. اگر باور نمی‌کنید یک عالمه انسان پولدار به شما نشان بدهیم که بدبخت، بیچاره و مریض بوده و حاضرند همه سرمایه و دارایی خود را بدهند تا بتوانند ثانیه‌ای مثل خرس آرام بخوابند. موافقید؟! راستش را بخواهید ما خودمان هم موافق نیستیم، ولی ازآنجاکه آن‌قدر این جملات را تکرار کرده‌اند ما هم عادت کرده‌ایم؛ اما حقیقت این است که این جمله را کسانی می‌گویند که تمام تلاش‌هایشان را کرده‌اند تا پولدار شوند، اما نه‌تنها به‌جایی نرسیده‌اند بلکه حتی آه هم در بساط ندارند و در جیبشان مورچه‌ها اسکی آلپاین برگزار می‌کنند. این افراد آن‌قدر سرکوفت زن و بچه را می‌خورند که بدنشان به این صورت واکنش دفاعی نشان می‌دهد. به‌محض اینکه از فرد پولداری تعریف کنید، خودشان را به آن راه زده و از مشکلات اخلاقی و بیماری‌های آن فرد پولدار و خانواده‌اش برایتان می‌گویند. هرکس هم آن‌ها را نشناسد فکر می‌کند که خودشان دارای چهار ستون بدن سالم و الگوی اخلاق و جوانمردی هستند.

اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم یکی از مهم‌ترین مضرات پول صرفه‌جویی است. اگر پول فراوانی داشته باشید می‌توانید از ابزارهای سریع‌تری استفاده کنید مثلاً به‌جای پیاده‌روی یا اتوبوس با آژانس و هواپیما به این‌ور و آن ور بروید و هم سریع‌تر برسید و هم در مسیر له‌ولورده نشوید و فحش نخورید. یا مثلاً به‌جای اینکه نصف شهر را بگردید که یک چیز با قیمت مناسب گیر بیاورید و حتی در صف آن چیز کتک بخورید با نمایندگی تماس گرفته و آن را درب منزلتان تحویل بگیرید. شاید فکر کنید این‌ها که فواید پولداری است، اما اگر درست نگاه کنید می‌بینید که خب! بعدش که چه؟ آیا فکر کرده‌اید که این‌همه وقت که صرفه‌جویی کرده‌اید را می‌خواهید چه‌کار کنید؟ آیا می‌دانستید بیشتر پولدارها به خاطر همین وقت اضافی که دارند یا معتاد می‌شوند یا افسرده و درنهایت هم بچه‌شان در رویشان می‌ایستد؟ اصلاً مگر ما که پولدار نیستیم و مدام در اتوبوس و صف روغن و مرغ و گوشت هستیم کمبود وقت داریم که دائم در حال لایک کردن تیکه انداختن‌های این‌وآن به هم در شبکه‌های اجتماعی هستیم؟ شاید فکر کنید یکی دیگر از مضرات بی‌پولی این است که فرد بی‌پول را هیچ‌کس حساب نمی‌کند و همیشه به‌صورت کاملاً تصادفی او را یادشان می‌رود یا حتی پایش را لگد می‌کنند؛ اما اگر خوب نگاه کنیم مهم‌ترین ضرر پولدار بودن این است که همیشه در کانون توجه هستید و همه به شما احترام می‌گذارند و تا اینکه شاید یک‌زمانی به دردشان بخورید و بتوانند از شما چیزی بکنند. پس اگر هم پولدار هستید به کسی نگویید تا هم توقعی نداشته باشند و هم‌ چشمتان نزنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/82987/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بی‌پولی و خواب خرسی

بی‌پولی و خواب خرسی

مرتضی کاظمی-طنزنویس

می‌دانید که پول یکی از مهم‌ترین عوامل فساد و به راه کج کشیده شدن است. حتی آن‌قدر این مسئله مهم و فراگیر است که مردم در سراسر دنیا به‌صورت شبانه‌روزی به پدر و مادر مخترع پول درود می‌فرستند که در جای خود قابل‌تأمل و البته تقدیر است. به‌صورت کلی باید بدانید که پول چرک کف دست است و توجه زیادی به آن به شما آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. اگر باور نمی‌کنید یک عالمه انسان پولدار به شما نشان بدهیم که بدبخت، بیچاره و مریض بوده و حاضرند همه سرمایه و دارایی خود را بدهند تا بتوانند ثانیه‌ای مثل خرس آرام بخوابند. موافقید؟! راستش را بخواهید ما خودمان هم موافق نیستیم، ولی ازآنجاکه آن‌قدر این جملات را تکرار کرده‌اند ما هم عادت کرده‌ایم؛ اما حقیقت این است که این جمله را کسانی می‌گویند که تمام تلاش‌هایشان را کرده‌اند تا پولدار شوند، اما نه‌تنها به‌جایی نرسیده‌اند بلکه حتی آه هم در بساط ندارند و در جیبشان مورچه‌ها اسکی آلپاین برگزار می‌کنند. این افراد آن‌قدر سرکوفت زن و بچه را می‌خورند که بدنشان به این صورت واکنش دفاعی نشان می‌دهد. به‌محض اینکه از فرد پولداری تعریف کنید، خودشان را به آن راه زده و از مشکلات اخلاقی و بیماری‌های آن فرد پولدار و خانواده‌اش برایتان می‌گویند. هرکس هم آن‌ها را نشناسد فکر می‌کند که خودشان دارای چهار ستون بدن سالم و الگوی اخلاق و جوانمردی هستند.

اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم یکی از مهم‌ترین مضرات پول صرفه‌جویی است. اگر پول فراوانی داشته باشید می‌توانید از ابزارهای سریع‌تری استفاده کنید مثلاً به‌جای پیاده‌روی یا اتوبوس با آژانس و هواپیما به این‌ور و آن ور بروید و هم سریع‌تر برسید و هم در مسیر له‌ولورده نشوید و فحش نخورید. یا مثلاً به‌جای اینکه نصف شهر را بگردید که یک چیز با قیمت مناسب گیر بیاورید و حتی در صف آن چیز کتک بخورید با نمایندگی تماس گرفته و آن را درب منزلتان تحویل بگیرید. شاید فکر کنید این‌ها که فواید پولداری است، اما اگر درست نگاه کنید می‌بینید که خب! بعدش که چه؟ آیا فکر کرده‌اید که این‌همه وقت که صرفه‌جویی کرده‌اید را می‌خواهید چه‌کار کنید؟ آیا می‌دانستید بیشتر پولدارها به خاطر همین وقت اضافی که دارند یا معتاد می‌شوند یا افسرده و درنهایت هم بچه‌شان در رویشان می‌ایستد؟ اصلاً مگر ما که پولدار نیستیم و مدام در اتوبوس و صف روغن و مرغ و گوشت هستیم کمبود وقت داریم که دائم در حال لایک کردن تیکه انداختن‌های این‌وآن به هم در شبکه‌های اجتماعی هستیم؟ شاید فکر کنید یکی دیگر از مضرات بی‌پولی این است که فرد بی‌پول را هیچ‌کس حساب نمی‌کند و همیشه به‌صورت کاملاً تصادفی او را یادشان می‌رود یا حتی پایش را لگد می‌کنند؛ اما اگر خوب نگاه کنیم مهم‌ترین ضرر پولدار بودن این است که همیشه در کانون توجه هستید و همه به شما احترام می‌گذارند و تا اینکه شاید یک‌زمانی به دردشان بخورید و بتوانند از شما چیزی بکنند. پس اگر هم پولدار هستید به کسی نگویید تا هم توقعی نداشته باشند و هم‌ چشمتان نزنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/82987/

ارسال دیدگاه شما