یارانه  پرمصرف‌های برق حذف می‌شود

یارانه پرمصرف‌های برق حذف می‌شود

قرار است از اول بهمن‌ماه مشترکان پرمصرف‌ برق هزینه 2 تا 3 برابری برای مصرف برق بپردازند. بر اساس آمار، ۸۸ درصد مشترکان خانگی برق کمتر از الگوی تعیین‌شده مصرف برق دارند و 12 درصد مشترکان بیش از حد تعیین‌شده برق مصرف می‌کنند. از این پس قیمت برق برای پرمصرف‌ها تصاعدی و بدون یارانه محاسبه می‌شود.

چگونگی محاسبه تعرفه برق
بر اساس مصوبه پنجم دی‌ماه هیئت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی، به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اجرای حکم مندرج دربند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، چگونگی محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان تعیین شد. بر اساس این مصوبه که از اول بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد، هزینه مصرف برق مشترکانی که کمتر از ۱۵۰ کیلووات ساعت برق در ماه استفاده می‌کنند رایگان خواهد بود. همچنین در بخش مازاد الگوی مصرف مشترکانی که به‌طور میانگین بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف برق دارند، باید بهایی معادل ۱.۵ برابر متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی ۲ سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی را بپردازند. با توجه به اینکه متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی ۲ سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی نزدیک به ۴۰۰ تومان برآورد می‌شود، بنابراین تعرفه برق برای مشترکان با مصرف تا ۴۵۰ کیلووات ساعت در ماه برابر ۶۰۰ تومان تعیین می‌شود. بنا به این مصوبه، مشترکان پرمصرفی که مصرف برق بین ۴۵۰ کیلووات ساعت تا ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه دارند، باید به‌طور میانگین هزینه برق یک‌هزار تومانی برای هر کیلووات ساعت بپردازند. درعین‌حال، مشترکانی که میزان مصرف برق ماهانه آنها از ۶۰۰ کیلووات فراتر می‌رود، باید هزینه برق یک‌هزار و ۴۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت را پرداخت کنند. در این میان، تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکان کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب‌نامه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران تعیین می‌شود. همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر، تا ۲ برابر و مصارف بیش از ۲ برابر به ترتیب با ضریب (۱.۵)، (۲.۵) و (۳.۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این مصوبه جز در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب (نیم) و (هشت‌دهم) اعمال می‌شود.

پاداش کم مصرف ها
مشترکانی که در ۴ ماه گرم سال مصرف خود را زیرالگوی مصرف منطقه قرار دهند، یا این‌که نسبت به سال قبل کمتر برق مصرف کنند، از پاداش مدیریت مصرف بهره‌مند می‌شوند. مصطفی رجبی‌مشهدی درباره جزییات این تشویق عنوان کرد: اگر مشترکی در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کرده و به دنبال آن ۱۰۰ کیلووات ساعت زیرالگوی از برق استفاده کند، از یک پاداش کم‌مصرفی برابر نرخ اولیه پایه معادل ۴۰ هزار تومان به اضافه ۲۰ هزار تومان بستانکاری برای مصرف زیرالگو بهره‌مند خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/83022/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

یارانه  پرمصرف‌های برق حذف می‌شود

یارانه پرمصرف‌های برق حذف می‌شود

قرار است از اول بهمن‌ماه مشترکان پرمصرف‌ برق هزینه 2 تا 3 برابری برای مصرف برق بپردازند. بر اساس آمار، ۸۸ درصد مشترکان خانگی برق کمتر از الگوی تعیین‌شده مصرف برق دارند و 12 درصد مشترکان بیش از حد تعیین‌شده برق مصرف می‌کنند. از این پس قیمت برق برای پرمصرف‌ها تصاعدی و بدون یارانه محاسبه می‌شود.

چگونگی محاسبه تعرفه برق
بر اساس مصوبه پنجم دی‌ماه هیئت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی، به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اجرای حکم مندرج دربند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، چگونگی محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان تعیین شد. بر اساس این مصوبه که از اول بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد، هزینه مصرف برق مشترکانی که کمتر از ۱۵۰ کیلووات ساعت برق در ماه استفاده می‌کنند رایگان خواهد بود. همچنین در بخش مازاد الگوی مصرف مشترکانی که به‌طور میانگین بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف برق دارند، باید بهایی معادل ۱.۵ برابر متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی ۲ سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی را بپردازند. با توجه به اینکه متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی ۲ سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی نزدیک به ۴۰۰ تومان برآورد می‌شود، بنابراین تعرفه برق برای مشترکان با مصرف تا ۴۵۰ کیلووات ساعت در ماه برابر ۶۰۰ تومان تعیین می‌شود. بنا به این مصوبه، مشترکان پرمصرفی که مصرف برق بین ۴۵۰ کیلووات ساعت تا ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه دارند، باید به‌طور میانگین هزینه برق یک‌هزار تومانی برای هر کیلووات ساعت بپردازند. درعین‌حال، مشترکانی که میزان مصرف برق ماهانه آنها از ۶۰۰ کیلووات فراتر می‌رود، باید هزینه برق یک‌هزار و ۴۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت را پرداخت کنند. در این میان، تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکان کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب‌نامه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران تعیین می‌شود. همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر، تا ۲ برابر و مصارف بیش از ۲ برابر به ترتیب با ضریب (۱.۵)، (۲.۵) و (۳.۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این مصوبه جز در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب (نیم) و (هشت‌دهم) اعمال می‌شود.

پاداش کم مصرف ها
مشترکانی که در ۴ ماه گرم سال مصرف خود را زیرالگوی مصرف منطقه قرار دهند، یا این‌که نسبت به سال قبل کمتر برق مصرف کنند، از پاداش مدیریت مصرف بهره‌مند می‌شوند. مصطفی رجبی‌مشهدی درباره جزییات این تشویق عنوان کرد: اگر مشترکی در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کرده و به دنبال آن ۱۰۰ کیلووات ساعت زیرالگوی از برق استفاده کند، از یک پاداش کم‌مصرفی برابر نرخ اولیه پایه معادل ۴۰ هزار تومان به اضافه ۲۰ هزار تومان بستانکاری برای مصرف زیرالگو بهره‌مند خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/83022/

ارسال دیدگاه شما