سازمان جهانی بهداشت تشریح کرد

تفاوت‌ سویه‌های «امیکرون» و «دلتا»

تفاوت‌ سویه‌های «امیکرون» و «دلتا»

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد که شیوع سویه اُمیکرون به ترکیبی از چند عامل ازجمله ساختار این سویه و افزایش ارتباطات اجتماعی مربوط می‌شود. «ماریا ون کرخو» مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت گفت: به دنبال ثبت رکورد موارد جدید ابتلا ظرف یک هفته، افراد باید در مورد کاهش میزان قرار گرفتن در معرض ویروس و کنترل انتقال بیماری بیشتر دقت داشته باشند. سویه اُمیکرون براثر عوامل متعددی در میان مردم منتقل می‌شود. فاکتور نخست، جهش‌های موجود در ویروس است که به آن اجازه می‌دهد راحت‌تر به سلول‌های بدن انسان بچسبد.
وی با اشاره به دومین دلیل گسترش این سویه از ویروس اظهار داشت: با پدیده‌ای مواجه هستیم که به آن فرار ایمنی می‌گویند و بدان معنی است که افراد می‌توانند مجدداً به ویروس آلوده شوند حتی اگر پیش‌ازاین به ویروس آلوده شده یا در برابر بیماری واکسینه شده باشند. دلیل دیگر این است که ما شاهد تکثیر این سویه از ویروس در مجرای تنفسی فوقانی هستیم و این سویه با دلتا و انواع دیگر که در مجرای تنفسی تحتانی و در ریه‌ها تکثیر می‌شد، متفاوت است؛ اما علاوه بر این عوامل، گسترش ویروس همچنین می‌تواند به دلیل ارتباط بیشتر افراد، گذراندن زمان بیشتر در فضاهای سرپوشیده در فصل زمستان و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مانند فاصله‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/83089/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سازمان جهانی بهداشت تشریح کرد

تفاوت‌ سویه‌های «امیکرون» و «دلتا»

تفاوت‌ سویه‌های «امیکرون» و «دلتا»

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد که شیوع سویه اُمیکرون به ترکیبی از چند عامل ازجمله ساختار این سویه و افزایش ارتباطات اجتماعی مربوط می‌شود. «ماریا ون کرخو» مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت گفت: به دنبال ثبت رکورد موارد جدید ابتلا ظرف یک هفته، افراد باید در مورد کاهش میزان قرار گرفتن در معرض ویروس و کنترل انتقال بیماری بیشتر دقت داشته باشند. سویه اُمیکرون براثر عوامل متعددی در میان مردم منتقل می‌شود. فاکتور نخست، جهش‌های موجود در ویروس است که به آن اجازه می‌دهد راحت‌تر به سلول‌های بدن انسان بچسبد.
وی با اشاره به دومین دلیل گسترش این سویه از ویروس اظهار داشت: با پدیده‌ای مواجه هستیم که به آن فرار ایمنی می‌گویند و بدان معنی است که افراد می‌توانند مجدداً به ویروس آلوده شوند حتی اگر پیش‌ازاین به ویروس آلوده شده یا در برابر بیماری واکسینه شده باشند. دلیل دیگر این است که ما شاهد تکثیر این سویه از ویروس در مجرای تنفسی فوقانی هستیم و این سویه با دلتا و انواع دیگر که در مجرای تنفسی تحتانی و در ریه‌ها تکثیر می‌شد، متفاوت است؛ اما علاوه بر این عوامل، گسترش ویروس همچنین می‌تواند به دلیل ارتباط بیشتر افراد، گذراندن زمان بیشتر در فضاهای سرپوشیده در فصل زمستان و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مانند فاصله‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/83089/

ارسال دیدگاه شما