۶۲ درصد حجم مخازن آب خالی هستند

۶۲ درصد حجم مخازن آب خالی هستند

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در شرایط فعلی از کل حجم مخزن سدهای کشور که در حدود ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب است، حدود ۳۸ درصد ظرفیت این مخازن، حجم آب ذخیره‌شده وجود دارد. فیروز قاسم‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت ذخایر سدهای کشور اظهار داشت: بررسی وضعیت سدها مستخرج از سامانه اطلاعاتی سدهای کشور نشان می‌دهد تا تاریخ ۱۸ دی سال آبی جاری (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در حدود ۱۹.۳۸ میلیارد مترمکعب است. در حال حاضر موجودی آب در سدهای کشور حدود ۲۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: میزان کل ورودی به سدهای کشور طی سال آبی جاری تا تاریخ ۱۸ دی حدود ۶.۴۶ میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۳۰ درصد نسبت به سال آبی گذشته در مدت مشابه را تبیین می‌کند. وی میزان کل حجم خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ ۱۸ دی را معادل ۱۱.۶ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و افزود: این میزان کاهشی معادل ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۹۴ درصد و ۲۳ درصد است. میزان پرشدگی مخازن استان‌های خوزستان و تهران طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۵ درصد  و ۱۸ درصد است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84158/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۶۲ درصد حجم مخازن آب خالی هستند

۶۲ درصد حجم مخازن آب خالی هستند

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در شرایط فعلی از کل حجم مخزن سدهای کشور که در حدود ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب است، حدود ۳۸ درصد ظرفیت این مخازن، حجم آب ذخیره‌شده وجود دارد. فیروز قاسم‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت ذخایر سدهای کشور اظهار داشت: بررسی وضعیت سدها مستخرج از سامانه اطلاعاتی سدهای کشور نشان می‌دهد تا تاریخ ۱۸ دی سال آبی جاری (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در حدود ۱۹.۳۸ میلیارد مترمکعب است. در حال حاضر موجودی آب در سدهای کشور حدود ۲۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: میزان کل ورودی به سدهای کشور طی سال آبی جاری تا تاریخ ۱۸ دی حدود ۶.۴۶ میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۳۰ درصد نسبت به سال آبی گذشته در مدت مشابه را تبیین می‌کند. وی میزان کل حجم خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ ۱۸ دی را معادل ۱۱.۶ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و افزود: این میزان کاهشی معادل ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۹۴ درصد و ۲۳ درصد است. میزان پرشدگی مخازن استان‌های خوزستان و تهران طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۵ درصد  و ۱۸ درصد است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84158/

ارسال دیدگاه شما