تأمین کسری بودجه با انسداد فرارهای مالیاتی توسط دولت

تأمین کسری بودجه با انسداد فرارهای مالیاتی توسط دولت

عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: فکر می‌کنم فرارهای مالیاتی آن‌قدر هست که اگر دولت آن‌ها را جمع کند، می‌تواند بسته مالیاتی خود را به‌گونه‌ای که به مردم فشار وارد نشود محقق کند. روح‌الله متفکرآزاد در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین درباره بودجه 1401 گفت: میزان افزایش هزینه‌‌های دولت در بودجه نسبت به افزایش درآمدها کمتر دیده شده و این قدم خوبی است؛ یعنی دولت سعی کرده بودجه را جمع‌وجور کند و کمتر به مردم فشار بیاورد، به این صورت که هزینه‌های خود را بر دوش مردم نیندازد یا کمتر این اتفاق رخ دهد. لذا از این بابت که کسری تراز عملیاتی بودجه کمتر شده است، این تلاش را به‌خصوص در زمینه کاهش تورم مؤثر می‌دانم. نماینده مجلس در ادامه به هدف‌گذاری برای نرخ رشد هشت درصد اشاره کرد و گفت: برای اینکه کشور بتواند مجدداً خود را پیدا کند نیاز است 6 هفت سال با نرخ رشد نزدیک به پنج درصد پیش برویم و سرمایه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی را در این زمینه ضروری می‌بینیم؛ بنابراین امیدواریم باانضباط مالی دولت، این بودجه تحقق پیدا کند. عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: اگر کشور بتواند رشد اقتصادی را در سال‌های پیش رو تجربه کند، امیدوارم اصلاً نیازی به این کار نباشد، یا کمتر باشد؛ یعنی اگر حرکتی به سمت تأمین منابع بودجه صورت می‌گیرد، بر اساس درآمدهای پایدار باشد. این‌یک راه‌حل واقعی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84267/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تأمین کسری بودجه با انسداد فرارهای مالیاتی توسط دولت

تأمین کسری بودجه با انسداد فرارهای مالیاتی توسط دولت

عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: فکر می‌کنم فرارهای مالیاتی آن‌قدر هست که اگر دولت آن‌ها را جمع کند، می‌تواند بسته مالیاتی خود را به‌گونه‌ای که به مردم فشار وارد نشود محقق کند. روح‌الله متفکرآزاد در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین درباره بودجه 1401 گفت: میزان افزایش هزینه‌‌های دولت در بودجه نسبت به افزایش درآمدها کمتر دیده شده و این قدم خوبی است؛ یعنی دولت سعی کرده بودجه را جمع‌وجور کند و کمتر به مردم فشار بیاورد، به این صورت که هزینه‌های خود را بر دوش مردم نیندازد یا کمتر این اتفاق رخ دهد. لذا از این بابت که کسری تراز عملیاتی بودجه کمتر شده است، این تلاش را به‌خصوص در زمینه کاهش تورم مؤثر می‌دانم. نماینده مجلس در ادامه به هدف‌گذاری برای نرخ رشد هشت درصد اشاره کرد و گفت: برای اینکه کشور بتواند مجدداً خود را پیدا کند نیاز است 6 هفت سال با نرخ رشد نزدیک به پنج درصد پیش برویم و سرمایه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی را در این زمینه ضروری می‌بینیم؛ بنابراین امیدواریم باانضباط مالی دولت، این بودجه تحقق پیدا کند. عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: اگر کشور بتواند رشد اقتصادی را در سال‌های پیش رو تجربه کند، امیدوارم اصلاً نیازی به این کار نباشد، یا کمتر باشد؛ یعنی اگر حرکتی به سمت تأمین منابع بودجه صورت می‌گیرد، بر اساس درآمدهای پایدار باشد. این‌یک راه‌حل واقعی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84267/

ارسال دیدگاه شما