امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

ايران در تحريم نفتي غرب شركت نمي‌كند
شاه اعلام كرد ايران در تحريم نفتي غرب شركت نمي‌كند و حتي قسمتي از منافع نفتي خود را براي بهبود اقتصاد اروپاي غربي هزينه خواهد كرد. تحريم مذكور از سوي كشورهاي عربي عليه دولت‌های غربي متحد اسرائيل در پايان جنگ رمضان سال 1352 وضع شده بود.

تیرباران 10 نفر از درجه‌داران ارتش
10 نفر از درجه‌داران ارتش كه با حزب دمكرات در قيام مسلحانه عليه دولت در استان كردستان شركت كرده بودند، به‌حکم دادگاه تيرباران شدند.

پيوستن نظاميان رژيم شاه به مردم ايران
پس از راهپيمايي‏هاي مكرر مردم عليه رژيم ديكتاتوري شاه، درگيري‏هاي وسيعي بين نظاميان و مردم به وقوع پيوست. در اين حال، برخي از نظاميان كه به حقانيت مبارزات مردم پي برده بودند، در پي فرمان امام خميني (ره) پادگان‏ها را ترك كرده، به مردم پيوستند. پيوستن نظاميان به نيروهاي مردمي، نويدبخش تحولات اساسي در روحيه و ساختار بدنه ارتش رژيم بود. در اين راستا، حضرت امام نيز طي پيام‏هاي متعدد، ارتش را به پيوستن به مردم ترغيب و به آن‌ها توصيه كردند كه براي دفاع از اسلام و حفظ احكام رهایی‌بخش آن، به مردم بپيوندند و ميهن خود را از دست اجانب نجات دهند.

تأکید مصدق بر حاكميت ملي و مالكيت منابع عمومي
لوي هندرسون سفير وقت آمريكا در ايران 25 دی‌ماه 1331 (15 ژانويه 1953) پيشنهاد تازه مورد موافقت انگلستان براي حل مسئله نفت ايران را به دكتر مصدق رئيس دولت تسليم كرد و اين دو در اين زمينه هفت ساعت باهم گفت‌وگو كردند. اين مذاكرات در خانه دكتر مصدق در خيابان كاخ (خيابان فلسطين امروز) انجام شد، زيرا كه رهبر وقت ايران هنوز از بستر بيماري برنخاسته بود. در اين مذاكرات دكتر مصدق پيشنهاد تازه را مغاير حاكميت ملي و اصل كنترل ثروت عمومي هر كشور مستقل خواند و نظر خود را اعلام داشت.

خاطرات هاشمی رفسنجانی 
25 دی 1376-  افطار آقاى علی‌اکبر ناطق نورى، رئیس مجلس در منزل میهمانم بودند. دوساعتی باهم درباره مسائل مهم كشور، مشكلات بودجه در سال آينده‏ كه عملاً سهم قابل‌توجهی به سازندگى و عمران نخواهد داد و ركود و بيكارى هم در پى خواهد داشت و مشكلات رهبرى را‏ كه با برخورد دفترشان و بعضى از تصميمات، باعث فاصله گرفتن ايشان از مردم ميانه اقشار متوسط و افکار عمومی مى‌شود و عملاً ولایت‌فقیه در مخاطره قرار مى‌گيرد و مشكلات انتخابات آينده مجلس ششم كه با سياست فعلى، جهت افكار عمومى در جهت رهبرى و نظام نيست صحبت کردیم. براي راه علاج، مطرح شد كه پيشنهاد شود، سياستى در پیش‌گرفته شود تا آرای ميانه را با خود داشته باشد و احتمالاً با طرح برنامه دفاع از توسعه سازندگى، افكار نيروهاى مدير و مدبر و كارساز را جذب خواهد كرد. آقاى ناطق، اطلاع داد كه امروز در مجلس، در مقابل نمايندگانى كه براى حمايت از رئیس‌جمهور امضا جمع مى‌كردند، جمع ديگرى از نمايندگان، براى تأييد نظرات رهبرى در مقابل آمريكا، امضا جمع میرانده شايد باعث شود كه هر دو را مسكوت ‏گذارند. آقاى ناطق، فكر می‌کند که آقاى حسن روحانى، جريان امضاى نامه نمایندگان به نفع آقاى خاتمى را اداره مى‌كند و به پيشنهاد همكارى با ايشان، براى فعال و هماهنگ کردن دو جناح راست و ميانه، نظر مساعدى ندارد. گفت، چند بار خواسته با رهبرى مسائل مهم فوق را در ميان بگذارد، ولى ايشان راه نداده‌اند و بحث را بسته‌اند؛ از من انتظار دارد پيگيرى كنم. خبر داده شده كه رهبرى بناست، فردا نماز جمعه را اقامه كنند و بنا دارند، ضمن حفظ حيثيت آقاى خاتمى، برخورد شديدى با آمريكا و مسئله مذاكره و رابطه با آمريكا داشته باشند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84269/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

ايران در تحريم نفتي غرب شركت نمي‌كند
شاه اعلام كرد ايران در تحريم نفتي غرب شركت نمي‌كند و حتي قسمتي از منافع نفتي خود را براي بهبود اقتصاد اروپاي غربي هزينه خواهد كرد. تحريم مذكور از سوي كشورهاي عربي عليه دولت‌های غربي متحد اسرائيل در پايان جنگ رمضان سال 1352 وضع شده بود.

تیرباران 10 نفر از درجه‌داران ارتش
10 نفر از درجه‌داران ارتش كه با حزب دمكرات در قيام مسلحانه عليه دولت در استان كردستان شركت كرده بودند، به‌حکم دادگاه تيرباران شدند.

پيوستن نظاميان رژيم شاه به مردم ايران
پس از راهپيمايي‏هاي مكرر مردم عليه رژيم ديكتاتوري شاه، درگيري‏هاي وسيعي بين نظاميان و مردم به وقوع پيوست. در اين حال، برخي از نظاميان كه به حقانيت مبارزات مردم پي برده بودند، در پي فرمان امام خميني (ره) پادگان‏ها را ترك كرده، به مردم پيوستند. پيوستن نظاميان به نيروهاي مردمي، نويدبخش تحولات اساسي در روحيه و ساختار بدنه ارتش رژيم بود. در اين راستا، حضرت امام نيز طي پيام‏هاي متعدد، ارتش را به پيوستن به مردم ترغيب و به آن‌ها توصيه كردند كه براي دفاع از اسلام و حفظ احكام رهایی‌بخش آن، به مردم بپيوندند و ميهن خود را از دست اجانب نجات دهند.

تأکید مصدق بر حاكميت ملي و مالكيت منابع عمومي
لوي هندرسون سفير وقت آمريكا در ايران 25 دی‌ماه 1331 (15 ژانويه 1953) پيشنهاد تازه مورد موافقت انگلستان براي حل مسئله نفت ايران را به دكتر مصدق رئيس دولت تسليم كرد و اين دو در اين زمينه هفت ساعت باهم گفت‌وگو كردند. اين مذاكرات در خانه دكتر مصدق در خيابان كاخ (خيابان فلسطين امروز) انجام شد، زيرا كه رهبر وقت ايران هنوز از بستر بيماري برنخاسته بود. در اين مذاكرات دكتر مصدق پيشنهاد تازه را مغاير حاكميت ملي و اصل كنترل ثروت عمومي هر كشور مستقل خواند و نظر خود را اعلام داشت.

خاطرات هاشمی رفسنجانی 
25 دی 1376-  افطار آقاى علی‌اکبر ناطق نورى، رئیس مجلس در منزل میهمانم بودند. دوساعتی باهم درباره مسائل مهم كشور، مشكلات بودجه در سال آينده‏ كه عملاً سهم قابل‌توجهی به سازندگى و عمران نخواهد داد و ركود و بيكارى هم در پى خواهد داشت و مشكلات رهبرى را‏ كه با برخورد دفترشان و بعضى از تصميمات، باعث فاصله گرفتن ايشان از مردم ميانه اقشار متوسط و افکار عمومی مى‌شود و عملاً ولایت‌فقیه در مخاطره قرار مى‌گيرد و مشكلات انتخابات آينده مجلس ششم كه با سياست فعلى، جهت افكار عمومى در جهت رهبرى و نظام نيست صحبت کردیم. براي راه علاج، مطرح شد كه پيشنهاد شود، سياستى در پیش‌گرفته شود تا آرای ميانه را با خود داشته باشد و احتمالاً با طرح برنامه دفاع از توسعه سازندگى، افكار نيروهاى مدير و مدبر و كارساز را جذب خواهد كرد. آقاى ناطق، اطلاع داد كه امروز در مجلس، در مقابل نمايندگانى كه براى حمايت از رئیس‌جمهور امضا جمع مى‌كردند، جمع ديگرى از نمايندگان، براى تأييد نظرات رهبرى در مقابل آمريكا، امضا جمع میرانده شايد باعث شود كه هر دو را مسكوت ‏گذارند. آقاى ناطق، فكر می‌کند که آقاى حسن روحانى، جريان امضاى نامه نمایندگان به نفع آقاى خاتمى را اداره مى‌كند و به پيشنهاد همكارى با ايشان، براى فعال و هماهنگ کردن دو جناح راست و ميانه، نظر مساعدى ندارد. گفت، چند بار خواسته با رهبرى مسائل مهم فوق را در ميان بگذارد، ولى ايشان راه نداده‌اند و بحث را بسته‌اند؛ از من انتظار دارد پيگيرى كنم. خبر داده شده كه رهبرى بناست، فردا نماز جمعه را اقامه كنند و بنا دارند، ضمن حفظ حيثيت آقاى خاتمى، برخورد شديدى با آمريكا و مسئله مذاكره و رابطه با آمريكا داشته باشند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84269/

ارسال دیدگاه شما