ایران بار دیگر حق رأی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست داد

ایران بار دیگر حق رأی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست داد

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به اعضای مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد که هشت کشور ازجمله ایران حق رأی خود را در این نهاد از دست دادند. این تصمیم به دلیل بدهی زیاد این هشت کشور عضو سازمان ملل متحد ازجمله ایران، سودان و ونزوئلا اتخاذ شده است. در نامه دبیر کل سازمان ملل متحد که خبرگزاری فرانسه موفق به رؤیت آن شده آمده است که ۱۱ کشور طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد در پرداخت حق عضویت خود تأخیر کرده‌اند. 
در ماده ۱۹ منشور ملل متحد تعلیق حق رأی کشورها در صورت رسیدن میزان بدهی آن‌ها به رقمی معادل دو سال حق عضویت کامل یا بیشتر پیش‌بینی شده است. این در حالی است که طبق این ماده اگر بدهی یک کشور به دلیل «وضعیتی خارج از اراده» آن باشد حق رأی آن تعلیق نخواهد شد. در نامه آنتونیو گوترش آمده است که کشورهای کومور، سائوتومه و پرنسیپ و سومالی بر همین اساس می‌توانند حق رأی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را حفظ کنند. این در حالی است که حق رأی ایران، ونزوئلا و سودان به همراه کشورهای آنتیگوآ و باربودا، کنگو، گینه، پاپوئا گینه نو و وانواتو تعلیق شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84271/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ایران بار دیگر حق رأی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست داد

ایران بار دیگر حق رأی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست داد

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به اعضای مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد که هشت کشور ازجمله ایران حق رأی خود را در این نهاد از دست دادند. این تصمیم به دلیل بدهی زیاد این هشت کشور عضو سازمان ملل متحد ازجمله ایران، سودان و ونزوئلا اتخاذ شده است. در نامه دبیر کل سازمان ملل متحد که خبرگزاری فرانسه موفق به رؤیت آن شده آمده است که ۱۱ کشور طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد در پرداخت حق عضویت خود تأخیر کرده‌اند. 
در ماده ۱۹ منشور ملل متحد تعلیق حق رأی کشورها در صورت رسیدن میزان بدهی آن‌ها به رقمی معادل دو سال حق عضویت کامل یا بیشتر پیش‌بینی شده است. این در حالی است که طبق این ماده اگر بدهی یک کشور به دلیل «وضعیتی خارج از اراده» آن باشد حق رأی آن تعلیق نخواهد شد. در نامه آنتونیو گوترش آمده است که کشورهای کومور، سائوتومه و پرنسیپ و سومالی بر همین اساس می‌توانند حق رأی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را حفظ کنند. این در حالی است که حق رأی ایران، ونزوئلا و سودان به همراه کشورهای آنتیگوآ و باربودا، کنگو، گینه، پاپوئا گینه نو و وانواتو تعلیق شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84271/

ارسال دیدگاه شما