ایرانیان در صدر خریداران مسکن در ترکیه

ایرانیان در صدر خریداران مسکن در ترکیه

بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، طی سال ۲۰۲۱ درمجموع یک‌میلیون و ۴۹۲ هزار مسکن در ترکیه به فروش رفت و میزان مسکن خریداری‌شده توسط اتباع خارجی در سال گذشته نسبت به سال قبل ۴۳.۵ درصد افزایش داشته است. اتباع ایرانی با خرید ۱۰ هزار و ۵۶ واحد مسکونی در صدر خریداران مسکن ترکیه در سال ۲۰۲۱ بوده و پس‌ازآن نیز شهروندان عراقی با ۸ هزار و ۶۶۱ و اتباع روسیه با ۵ هزار و ۳۷۹ واحد جای گرفته‌اند. آناتولی: بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، طی سال 2021 درمجموع یک‌میلیون و 492 هزار مسکن در ترکیه به فروش رفت و میزان مسکن خریداری‌شده توسط اتباع خارجی در سال گذشته نسبت به سال قبل 43.5 درصد افزایش داشته است. سهم فروش خانه به خارجی‌ها از کل فروش مسکن در سال گذشته 3.9 درصد بوده است. در این میان استانبول با فروش 26 هزار و 469 واحد مسکن در جایگاه اول قرارگرفته و پس‌ازآن نیز آنتالیا با 12 هزار و 384 و آنکارا با فروش 3 هزار و 672 واحد در رده‌های بعدی قرار گرفتد. اتباع ایرانی با خرید 10 هزار و 56 واحد مسکونی در صدر خریداران مسکن ترکیه در سال 2021 بوده و پس‌ازآن نیز شهروندان عراقی با 8 هزار و 661 و اتباع روسیه با 5 هزار و 379 واحد جای گرفته‌اند. در دسامبر سال 2021، شهروندان ایرانی 1462 واحد، اتباع عراقی 1039 و شهروندان روسیه نیز 885 واحد مسکن در ترکیه خریداری کردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84277/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ایرانیان در صدر خریداران مسکن در ترکیه

ایرانیان در صدر خریداران مسکن در ترکیه

بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، طی سال ۲۰۲۱ درمجموع یک‌میلیون و ۴۹۲ هزار مسکن در ترکیه به فروش رفت و میزان مسکن خریداری‌شده توسط اتباع خارجی در سال گذشته نسبت به سال قبل ۴۳.۵ درصد افزایش داشته است. اتباع ایرانی با خرید ۱۰ هزار و ۵۶ واحد مسکونی در صدر خریداران مسکن ترکیه در سال ۲۰۲۱ بوده و پس‌ازآن نیز شهروندان عراقی با ۸ هزار و ۶۶۱ و اتباع روسیه با ۵ هزار و ۳۷۹ واحد جای گرفته‌اند. آناتولی: بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، طی سال 2021 درمجموع یک‌میلیون و 492 هزار مسکن در ترکیه به فروش رفت و میزان مسکن خریداری‌شده توسط اتباع خارجی در سال گذشته نسبت به سال قبل 43.5 درصد افزایش داشته است. سهم فروش خانه به خارجی‌ها از کل فروش مسکن در سال گذشته 3.9 درصد بوده است. در این میان استانبول با فروش 26 هزار و 469 واحد مسکن در جایگاه اول قرارگرفته و پس‌ازآن نیز آنتالیا با 12 هزار و 384 و آنکارا با فروش 3 هزار و 672 واحد در رده‌های بعدی قرار گرفتد. اتباع ایرانی با خرید 10 هزار و 56 واحد مسکونی در صدر خریداران مسکن ترکیه در سال 2021 بوده و پس‌ازآن نیز شهروندان عراقی با 8 هزار و 661 و اتباع روسیه با 5 هزار و 379 واحد جای گرفته‌اند. در دسامبر سال 2021، شهروندان ایرانی 1462 واحد، اتباع عراقی 1039 و شهروندان روسیه نیز 885 واحد مسکن در ترکیه خریداری کردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84277/

ارسال دیدگاه شما