خبرنامه

خبرنامه

پست برق 230 کیلوولت صنایع اهواز باارزش سرمایه‌گذاری 2500 میلیارد ریال وارد مدار شد
اهواز - شبنم سجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: عملیات احداث پست برق 230 به 33 کیلوولت صنایع اهواز به پایان رسیده و وارد مدار شده است.
محمود دشت بزرگ با اعلام این خبر، افزود: پست برق صنایع که باهدف پایداری شبکه برق کلان‌شهر اهواز طراحی و احداث‌شده 50 مگاوات آمپر ظرفیت دارد و ارزش سرمایه‌گذاری آن 2500 میلیارد ریال است. وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از پست 230 کیلوولت صنایع ظرفیت جدیدی در کاهش محدودیت و جلوگیری از خاموشی در شبکه اتفاق افتاده و کمک می‌کند که بارگیری از پست‌های پربار منطقه (مهدیس و اهواز) کاهش و متعادل شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: یکی دیگر از اهداف احداث پست برق صنایع، برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی و مشترکین جدید خانگی و عمومی در منطقه و کمک به توسعه پایدار کلان‌شهر اهواز است. دشت بزرگ گفت: از مهرماه 1400 تاکنون با احتساب ظرفیت فوق، 365 مگاوات آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه‌شده است. شایان‌ذکر است، شرکت برق منطقه‌ای خوزستان وظیفه تأمین و پایداری برق در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

تقدیر مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از فرمانده سپاه قم
اهواز- شبنم سجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از فرمانده سپاه قم، به دلیل تعامل و همکاری در عبور خط انتقال خطوط برق فشارقوی دو مدارِ نیروگاه دوکوهه اندیمشک تقدیر و قدردانی کرد. محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت با حضور در سپاه استان قم، از سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم و دو نفر از معاونین و مدیران وی، به دلیل تعامل و همکاری در عبور خطوط برق فشارقوی نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق دوکوهه اندیمشک قدردانی کرد. بر اساس این گزارش، نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه از طریق پست سبز آب و خطوط هفت‌تپه و شوش به شبکه سراسر متصل و به‌موجب آن کاهش خاموشی‌های ناشی از کمبود تولید و افت ولتاژ در شبکه ناحیه شمال برق منطقه‌ای خوزستان میسر خواهد شد. تقدیر مدیرعامل برق منطقه‌ای خوزستان از فرمانده سپاه قم نیز به دلیل تعامل و همکاری سپاه استان قم در صدور مجوز عبور خط دومداره به هفت‌تپه از زمین‌های در اختیار سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) بوده است. مهدی ابوعلی گله‌داری معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان نیز در این سفر حضور داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84281/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خبرنامه

خبرنامه

پست برق 230 کیلوولت صنایع اهواز باارزش سرمایه‌گذاری 2500 میلیارد ریال وارد مدار شد
اهواز - شبنم سجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: عملیات احداث پست برق 230 به 33 کیلوولت صنایع اهواز به پایان رسیده و وارد مدار شده است.
محمود دشت بزرگ با اعلام این خبر، افزود: پست برق صنایع که باهدف پایداری شبکه برق کلان‌شهر اهواز طراحی و احداث‌شده 50 مگاوات آمپر ظرفیت دارد و ارزش سرمایه‌گذاری آن 2500 میلیارد ریال است. وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از پست 230 کیلوولت صنایع ظرفیت جدیدی در کاهش محدودیت و جلوگیری از خاموشی در شبکه اتفاق افتاده و کمک می‌کند که بارگیری از پست‌های پربار منطقه (مهدیس و اهواز) کاهش و متعادل شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: یکی دیگر از اهداف احداث پست برق صنایع، برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی و مشترکین جدید خانگی و عمومی در منطقه و کمک به توسعه پایدار کلان‌شهر اهواز است. دشت بزرگ گفت: از مهرماه 1400 تاکنون با احتساب ظرفیت فوق، 365 مگاوات آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه‌شده است. شایان‌ذکر است، شرکت برق منطقه‌ای خوزستان وظیفه تأمین و پایداری برق در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

تقدیر مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از فرمانده سپاه قم
اهواز- شبنم سجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از فرمانده سپاه قم، به دلیل تعامل و همکاری در عبور خط انتقال خطوط برق فشارقوی دو مدارِ نیروگاه دوکوهه اندیمشک تقدیر و قدردانی کرد. محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت با حضور در سپاه استان قم، از سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم و دو نفر از معاونین و مدیران وی، به دلیل تعامل و همکاری در عبور خطوط برق فشارقوی نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق دوکوهه اندیمشک قدردانی کرد. بر اساس این گزارش، نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه از طریق پست سبز آب و خطوط هفت‌تپه و شوش به شبکه سراسر متصل و به‌موجب آن کاهش خاموشی‌های ناشی از کمبود تولید و افت ولتاژ در شبکه ناحیه شمال برق منطقه‌ای خوزستان میسر خواهد شد. تقدیر مدیرعامل برق منطقه‌ای خوزستان از فرمانده سپاه قم نیز به دلیل تعامل و همکاری سپاه استان قم در صدور مجوز عبور خط دومداره به هفت‌تپه از زمین‌های در اختیار سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) بوده است. مهدی ابوعلی گله‌داری معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان نیز در این سفر حضور داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84281/

ارسال دیدگاه شما