مجلس چک سفید امضا به دولت نداده است

مجلس چک سفید امضا به دولت نداده است

عضو فراکسیون اکثریت مجلس گفت: علی‌رغم اینکه نمایندگان با دولت همسو هستند اما چک سفیدی هم امضا نکردند، هر جا ببینیم که دولت از اهداف انقلاب و رسیدگی به مطالبات مردم زاویه گرفته از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. ولی اسماعیلی در گفتگو با نامه نیوز درباره کلید خوردن چندین طرح استیضاح در مجلس گفت: تا الان بحث‌هایی که درباره استیضاح وزرا در مجلس مطرح شده، جنبه حاشیه‌ای داشته، یعنی هیچ‌کدام از این طرح‌ها به هیئت‌رئیسه تقدیم نشده است. درواقع نمایندگان فقط در قالب مصاحبه به موضوع استیضاح اشاره کردند و هیچ‌کدام طرح‌ها روال آیین‌نامه‌ای خود را طی نکرده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: وقتی وزیر کار به کمیسیون آمد، این نکته را بیان کردم که خوب است روسای سازمان‌ها با نمایندگان جلسه بگذارند و دو طرف صحبت‌های همدیگر را بشنوند تا پیگیری مسائل منجر به سؤال و استیضاح نشود. معتقدم اگر ارتباط نمایندگان با مسئولان اجرایی بیشتر از این شود کمتر شاهد سؤال و استیضاح خواهیم بود. وی استیضاح را حق قانونی نمایندگان مجلس خواند و درباره شکل‌گیری سونامی استیضاح وزرا در مجلس اظهار کرد: بعید می‌دانم سونامی استیضاح اتفاق بیفتد، نمایندگان درباره موضوعات مربوط به حوزه انتخابیه خود دغدغه دارند که می‌تواند در قالب جلسات مشترک با وزرا حل شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84311/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مجلس چک سفید امضا به دولت نداده است

مجلس چک سفید امضا به دولت نداده است

عضو فراکسیون اکثریت مجلس گفت: علی‌رغم اینکه نمایندگان با دولت همسو هستند اما چک سفیدی هم امضا نکردند، هر جا ببینیم که دولت از اهداف انقلاب و رسیدگی به مطالبات مردم زاویه گرفته از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. ولی اسماعیلی در گفتگو با نامه نیوز درباره کلید خوردن چندین طرح استیضاح در مجلس گفت: تا الان بحث‌هایی که درباره استیضاح وزرا در مجلس مطرح شده، جنبه حاشیه‌ای داشته، یعنی هیچ‌کدام از این طرح‌ها به هیئت‌رئیسه تقدیم نشده است. درواقع نمایندگان فقط در قالب مصاحبه به موضوع استیضاح اشاره کردند و هیچ‌کدام طرح‌ها روال آیین‌نامه‌ای خود را طی نکرده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: وقتی وزیر کار به کمیسیون آمد، این نکته را بیان کردم که خوب است روسای سازمان‌ها با نمایندگان جلسه بگذارند و دو طرف صحبت‌های همدیگر را بشنوند تا پیگیری مسائل منجر به سؤال و استیضاح نشود. معتقدم اگر ارتباط نمایندگان با مسئولان اجرایی بیشتر از این شود کمتر شاهد سؤال و استیضاح خواهیم بود. وی استیضاح را حق قانونی نمایندگان مجلس خواند و درباره شکل‌گیری سونامی استیضاح وزرا در مجلس اظهار کرد: بعید می‌دانم سونامی استیضاح اتفاق بیفتد، نمایندگان درباره موضوعات مربوط به حوزه انتخابیه خود دغدغه دارند که می‌تواند در قالب جلسات مشترک با وزرا حل شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84311/

ارسال دیدگاه شما