انتصاب علی عسگری در هلدینگ خلیج‌فارس، بده بستان‌ قدرت

انتصاب علی عسگری در هلدینگ خلیج‌فارس، بده بستان‌ قدرت

جلال میرزایی نماینده‌ مجلس دهم بابیان اینکه انتصاب علی عسکری انجام شد برای اینکه هلدینگ خلیج‌فارس در دست عده‌ای خاص قرار نگیرد، گفت: علی عسکری گزینه حاکمیتی است و برای اینکه از گزینه‌های دولت و مجلس و امتیاز دادن‌ها جلوگیری کنند، این هلدینگ را به نیروی حاکمیتی دادند. صداوسیما چرخش مالی بسیار زیادی دارد و اگر از خود علی عسکری سؤال کنید، چه‌بسا که اینجا را برای خود کوچک می‌داند. معتقدم انتصاب علی عسکری را باید از منظر بده بستان‌ها باید تحلیل کرد و جلوی افراد و جریان‌هایی که رانت می‌خواهند گرفته می‌شود. وی ادامه داد: بالاخره این رانتی است که در اختیار حاکمیت است و افراد تیم‌های گذشته مانند تیم مشایی هم نتوانسته‌اند بار دیگر نفوذ داشته باشند. جریان‌های متفاوتی تلاش داشتند به این هلدینگ نفوذ کنند و این انتصاب باعث شد تا دیگر جریان‌ها به در بسته بخورند. اینکه برخی می‌گویند این فرد آمده تا هلدینگ را متضرر و درنهایت به بخش خصوصی واگذار کنند را قبول ندارم، زیرا این فرد حاکمیتی است و چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. افراد زیادی در این مدت برای اینکه بتوانند ریاست اینجا را بر عهده بگیرند به نهاد‌ها و افراد مختلف خود را منتسب و نزدیک کردند و به‌محض اینکه گزینه‌ای بولد می‌شد، از خود پتروشیمی، رقبا شروع به تخریب می‌کردند، بنابراین شرایط به نحوی پیش رفت که فردی بیرون از این حوزه را وارد کردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84312/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتصاب علی عسگری در هلدینگ خلیج‌فارس، بده بستان‌ قدرت

انتصاب علی عسگری در هلدینگ خلیج‌فارس، بده بستان‌ قدرت

جلال میرزایی نماینده‌ مجلس دهم بابیان اینکه انتصاب علی عسکری انجام شد برای اینکه هلدینگ خلیج‌فارس در دست عده‌ای خاص قرار نگیرد، گفت: علی عسکری گزینه حاکمیتی است و برای اینکه از گزینه‌های دولت و مجلس و امتیاز دادن‌ها جلوگیری کنند، این هلدینگ را به نیروی حاکمیتی دادند. صداوسیما چرخش مالی بسیار زیادی دارد و اگر از خود علی عسکری سؤال کنید، چه‌بسا که اینجا را برای خود کوچک می‌داند. معتقدم انتصاب علی عسکری را باید از منظر بده بستان‌ها باید تحلیل کرد و جلوی افراد و جریان‌هایی که رانت می‌خواهند گرفته می‌شود. وی ادامه داد: بالاخره این رانتی است که در اختیار حاکمیت است و افراد تیم‌های گذشته مانند تیم مشایی هم نتوانسته‌اند بار دیگر نفوذ داشته باشند. جریان‌های متفاوتی تلاش داشتند به این هلدینگ نفوذ کنند و این انتصاب باعث شد تا دیگر جریان‌ها به در بسته بخورند. اینکه برخی می‌گویند این فرد آمده تا هلدینگ را متضرر و درنهایت به بخش خصوصی واگذار کنند را قبول ندارم، زیرا این فرد حاکمیتی است و چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. افراد زیادی در این مدت برای اینکه بتوانند ریاست اینجا را بر عهده بگیرند به نهاد‌ها و افراد مختلف خود را منتسب و نزدیک کردند و به‌محض اینکه گزینه‌ای بولد می‌شد، از خود پتروشیمی، رقبا شروع به تخریب می‌کردند، بنابراین شرایط به نحوی پیش رفت که فردی بیرون از این حوزه را وارد کردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84312/

ارسال دیدگاه شما