پنج هشدار برای سال ۲۰۲۲

پنج هشدار برای سال ۲۰۲۲

آنتونیو گوترش: توقف کرونا باید
 در رأس دستور کار همه دولت‌ها باشد
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز جمعه گفت می‌خواهم سال ۲۰۲۲ را با به صدا درآوردن پنج هشدار آغاز کنم. این هشدارها شامل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و افزایش نابرابری جهانی، امور مالی جهانی، بحران آب و هوایی، بی‌قانونی در فضای سایبری و تهدید صلح و امنیت جهانی هستند. این هشدارها نیازمند بسیج تمام کشورها است. به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد ویروس کرونا همچنان زندگی‌ها، برنامه‌ها و امیدها را زیرورو می‌کند. قطعیت وجود ندارد. در همین حال، نابرابری‌ها و تورم در حال افزایش است. بحران آب‌وهوا، آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی همچنان ادامه دارد. جهان با ناآرامی سیاسی و درگیری‌های وحشیانه مواجه است. بی‌اعتمادی بین قدرت‌های جهانی در حال افزایش است. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که همه این چالش‌ها در اصل شکست‌های حکمرانی جهانی هستند، از سلامت جهانی گرفته تا فناوری دیجیتال، بسیاری از چارچوب‌های چندجانبه امروزی منسوخ شده‌اند و دیگر برای دستیابی به هدف مناسب نیستند. گوترش اضافه کرد: جهان باید در نبرد کرونا به حالت اضطراری برود. سویه اومیکرون یک هشدار دیگر است. سویه بعدی ممکن است بدتر باشد. توقف شیوع کرونا در جهان باید در رأس دستور کار همه باشد. همچنین باید با اطلاعات نادرست درباره واکسن مبارزه کرد و اقدامات بیشتری انجام شود تا جهان برای همه‌گیری بعدی آماده شود. جهان باید برای اصلاح امور مالی جهانی وارد حالت اضطراری شود. کشورهای کم‌درآمد کمترین رشد خود را در یک نسل تجربه می‌کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت: تفاوت بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در حال تبدیل شدن به یک سیستم است. این تفاوت نسخه‌ای برای بی‌ثباتی، بحران و مهاجرت اجباری است. این عدم تعادل یک مشکل نیست، بلکه یکی از ویژگی‌های سیستم مالی جهانی است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84583/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پنج هشدار برای سال ۲۰۲۲

پنج هشدار برای سال ۲۰۲۲

آنتونیو گوترش: توقف کرونا باید
 در رأس دستور کار همه دولت‌ها باشد
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز جمعه گفت می‌خواهم سال ۲۰۲۲ را با به صدا درآوردن پنج هشدار آغاز کنم. این هشدارها شامل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و افزایش نابرابری جهانی، امور مالی جهانی، بحران آب و هوایی، بی‌قانونی در فضای سایبری و تهدید صلح و امنیت جهانی هستند. این هشدارها نیازمند بسیج تمام کشورها است. به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد ویروس کرونا همچنان زندگی‌ها، برنامه‌ها و امیدها را زیرورو می‌کند. قطعیت وجود ندارد. در همین حال، نابرابری‌ها و تورم در حال افزایش است. بحران آب‌وهوا، آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی همچنان ادامه دارد. جهان با ناآرامی سیاسی و درگیری‌های وحشیانه مواجه است. بی‌اعتمادی بین قدرت‌های جهانی در حال افزایش است. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که همه این چالش‌ها در اصل شکست‌های حکمرانی جهانی هستند، از سلامت جهانی گرفته تا فناوری دیجیتال، بسیاری از چارچوب‌های چندجانبه امروزی منسوخ شده‌اند و دیگر برای دستیابی به هدف مناسب نیستند. گوترش اضافه کرد: جهان باید در نبرد کرونا به حالت اضطراری برود. سویه اومیکرون یک هشدار دیگر است. سویه بعدی ممکن است بدتر باشد. توقف شیوع کرونا در جهان باید در رأس دستور کار همه باشد. همچنین باید با اطلاعات نادرست درباره واکسن مبارزه کرد و اقدامات بیشتری انجام شود تا جهان برای همه‌گیری بعدی آماده شود. جهان باید برای اصلاح امور مالی جهانی وارد حالت اضطراری شود. کشورهای کم‌درآمد کمترین رشد خود را در یک نسل تجربه می‌کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت: تفاوت بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در حال تبدیل شدن به یک سیستم است. این تفاوت نسخه‌ای برای بی‌ثباتی، بحران و مهاجرت اجباری است. این عدم تعادل یک مشکل نیست، بلکه یکی از ویژگی‌های سیستم مالی جهانی است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84583/

ارسال دیدگاه شما