گرانی از یارانه سبقت می‌گیرد

گرانی از یارانه سبقت می‌گیرد

احمد کریمی اصفهانی در گفتگو با نامه نیوز درباره احیای کوپن کالاهای اساسی گفت: بخواهیم و نخواهیم بالاخره باید هر مقدار تقاضا برای کالا باشد باید عرضه خود را با آن هماهنگ کند، وقتی تولید ما در سطحی نیاید که این مقصود حاصل شود و به طبع عرضه را نتوانیم با تقاضا هماهنگ کنیم، به هیچ عنوان نمی توان قیمت ها را کنترل کرد.دبیرکل انجمن های اسلامی اصناف و بازار با بیان اینکه از سال 92 تاکنون 163 درصد بر حقوق کارمندان افزوده شد، اظهار کرد: با وجود این افزایش حقوق، نرخ تورم چند برابر بیشتر بود. وی ادامه داد: وضعیت کنونی همچون کلاف به هم ریخته‌ای شده که جمع کردنش برای دولت نیز مشکل است. تنها کسانی با آنها برای حل مشکلات اقتصادی مشورت نشده، آنهایی هستند که تجربه فعالیت اقتصادی دارند و برای دادن مشورت صاحب اهلیت هستند. قرآن می گوید «از اهلش سئوال کنیم اگر نمی دانید».عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: یک بار اینها نیامدند درباره حل مشکلات اقتصادی از اهلش سئوال کنند و کار خودشان را انجام می دهند. از زمانی که دادن یارانه شروع شد تا کنون با این روش مخالف بودم و به نظرم هیچ نتیجه ای ندارد، حتی گرانی که تحمیل می شود بیشتر از یارانه‌ای است که به عنوان کمک به مردم داده می شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87834/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

گرانی از یارانه سبقت می‌گیرد

گرانی از یارانه سبقت می‌گیرد

احمد کریمی اصفهانی در گفتگو با نامه نیوز درباره احیای کوپن کالاهای اساسی گفت: بخواهیم و نخواهیم بالاخره باید هر مقدار تقاضا برای کالا باشد باید عرضه خود را با آن هماهنگ کند، وقتی تولید ما در سطحی نیاید که این مقصود حاصل شود و به طبع عرضه را نتوانیم با تقاضا هماهنگ کنیم، به هیچ عنوان نمی توان قیمت ها را کنترل کرد.دبیرکل انجمن های اسلامی اصناف و بازار با بیان اینکه از سال 92 تاکنون 163 درصد بر حقوق کارمندان افزوده شد، اظهار کرد: با وجود این افزایش حقوق، نرخ تورم چند برابر بیشتر بود. وی ادامه داد: وضعیت کنونی همچون کلاف به هم ریخته‌ای شده که جمع کردنش برای دولت نیز مشکل است. تنها کسانی با آنها برای حل مشکلات اقتصادی مشورت نشده، آنهایی هستند که تجربه فعالیت اقتصادی دارند و برای دادن مشورت صاحب اهلیت هستند. قرآن می گوید «از اهلش سئوال کنیم اگر نمی دانید».عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: یک بار اینها نیامدند درباره حل مشکلات اقتصادی از اهلش سئوال کنند و کار خودشان را انجام می دهند. از زمانی که دادن یارانه شروع شد تا کنون با این روش مخالف بودم و به نظرم هیچ نتیجه ای ندارد، حتی گرانی که تحمیل می شود بیشتر از یارانه‌ای است که به عنوان کمک به مردم داده می شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87834/

ارسال دیدگاه شما