جوابیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص سانسور خاطرات هاشمی رفسنجانی

جوابیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص سانسور خاطرات هاشمی رفسنجانی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی 
جوابیه
در پی درج خبری با عنوان «محسن هاشمی خبر داد/ سانسور کتاب خاطرات آیت‌الله هاشمی پس از 23 سال» در آن روزنامه به شماره 1798 مورخ 19/02/1401 بدین‌وسیله توضیحات معاونت محترم امور فرهنگی، جهت انتشار در روزنامه فوق، ارسال می‌شود.
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص موارد اصلاحی کتاب «خاطرات مرحوم آیت‌الله رفسنجانی» می‌گوید: طبق قانون، همه کتاب‌هایی که در کشور منتشر می‌شوند باید از فرآیند ثبت، بررسی و صدور مجوز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبور کنند و این کتاب هم از این قاعده مستثنی نیست. مجموع موارد اصلاحی این کتاب حدود 900 صفحه‌ای، حدود 15 مورد است و جمع موارد اصلاحی بیش از یک یا دو صفحه نخواهد بود و عمده این موارد هم مربوط به مقدمه آقای محسن هاشمی بر این کتاب و پاورقی خاطرات سرکار خانم عفت هاشمی است و مربوط به خاطرات آیت‌الله هاشمی نیست. در اعمال همین اصلاحات معدود، دو رویکرد وجود داشت، برخی موارد مربوط به فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که مراجع ذی‌صلاح تشخیص دادند همچنان محرمانه باقی بماند و یکی، دو مورد هم مربوط به حفظ آبرو و جایگاه افراد بود که همگی با نظر خود آقای محسن هاشمی تعدیل شد. بنده جلسه‌ای حضوری با جناب آقای محسن هاشمی در این مورد داشتم. جلسه‌ای که در آن‌همه موارد بررسی و آنچه اصلاح شد با توافق ایشان بود و اعمال و اعلامی یک‌طرفه صورت نگرفت و ایشان با رضایت خودشان و تأیید این‌که اصلاحات درست است، آن‌ها را اعمال کردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87858/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جوابیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص سانسور خاطرات هاشمی رفسنجانی

جوابیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص سانسور خاطرات هاشمی رفسنجانی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی 
جوابیه
در پی درج خبری با عنوان «محسن هاشمی خبر داد/ سانسور کتاب خاطرات آیت‌الله هاشمی پس از 23 سال» در آن روزنامه به شماره 1798 مورخ 19/02/1401 بدین‌وسیله توضیحات معاونت محترم امور فرهنگی، جهت انتشار در روزنامه فوق، ارسال می‌شود.
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص موارد اصلاحی کتاب «خاطرات مرحوم آیت‌الله رفسنجانی» می‌گوید: طبق قانون، همه کتاب‌هایی که در کشور منتشر می‌شوند باید از فرآیند ثبت، بررسی و صدور مجوز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبور کنند و این کتاب هم از این قاعده مستثنی نیست. مجموع موارد اصلاحی این کتاب حدود 900 صفحه‌ای، حدود 15 مورد است و جمع موارد اصلاحی بیش از یک یا دو صفحه نخواهد بود و عمده این موارد هم مربوط به مقدمه آقای محسن هاشمی بر این کتاب و پاورقی خاطرات سرکار خانم عفت هاشمی است و مربوط به خاطرات آیت‌الله هاشمی نیست. در اعمال همین اصلاحات معدود، دو رویکرد وجود داشت، برخی موارد مربوط به فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که مراجع ذی‌صلاح تشخیص دادند همچنان محرمانه باقی بماند و یکی، دو مورد هم مربوط به حفظ آبرو و جایگاه افراد بود که همگی با نظر خود آقای محسن هاشمی تعدیل شد. بنده جلسه‌ای حضوری با جناب آقای محسن هاشمی در این مورد داشتم. جلسه‌ای که در آن‌همه موارد بررسی و آنچه اصلاح شد با توافق ایشان بود و اعمال و اعلامی یک‌طرفه صورت نگرفت و ایشان با رضایت خودشان و تأیید این‌که اصلاحات درست است، آن‌ها را اعمال کردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87858/

ارسال دیدگاه شما