فعالیت بیشتر حقوق‌بگیران در بخش خصوصی

فعالیت بیشتر حقوق‌بگیران در بخش خصوصی

نتایج یک پژوهش از بررسی وضعیت شغلی شاغلان کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد افراد در بخش خصوصی و حدود ۱۵ درصد در بخش عمومی مشغول کار بوده‌اند؛ بیش‌ترین سهم در بین حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیز به کارکنان مشاغل ساده تعلق دارد. به گزارش ایسنا، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخته است. به موجب این گزارش، ۸۵.۱ درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بخش خصوصی و ۱۴.۹ درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند. بیش‌ترین فعالیت اقتصادی حقوق‌بگیران بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با ۲۶.۹۹ درصد بوده است. فعالیت اقتصادی "ساختمان" و" عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت" به ترتیب با ۲۲.۴۵ درصد و ۱۳.۸۴ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. تعداد شاغلان حقوق‌بگیر بخش خصوصی اعم از تعاونی و غیرتعاونی ۹۵۳۲ نفر، تعداد کارکنان مستقل ۸۵۴۴ نفر، شاغلان حقوق‌بگیر بخش عمومی ۳۴۵۹ نفر، کارکنان فامیلی بدون مزد ۹۹۰ نفر و کارفرما ۷۳۷ نفر بوده است. نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۲۸.۲ درصد مزدبگیران بخش خصوصی به تفکیک گروه شغلی را کارکنان مشاغل ساده، ۲۰.۸ درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط و ۱۳.۹ درصد را متصدیان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و مونتاژکاران تشکیل داده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88899/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فعالیت بیشتر حقوق‌بگیران در بخش خصوصی

فعالیت بیشتر حقوق‌بگیران در بخش خصوصی

نتایج یک پژوهش از بررسی وضعیت شغلی شاغلان کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد افراد در بخش خصوصی و حدود ۱۵ درصد در بخش عمومی مشغول کار بوده‌اند؛ بیش‌ترین سهم در بین حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیز به کارکنان مشاغل ساده تعلق دارد. به گزارش ایسنا، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخته است. به موجب این گزارش، ۸۵.۱ درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بخش خصوصی و ۱۴.۹ درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند. بیش‌ترین فعالیت اقتصادی حقوق‌بگیران بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با ۲۶.۹۹ درصد بوده است. فعالیت اقتصادی "ساختمان" و" عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت" به ترتیب با ۲۲.۴۵ درصد و ۱۳.۸۴ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. تعداد شاغلان حقوق‌بگیر بخش خصوصی اعم از تعاونی و غیرتعاونی ۹۵۳۲ نفر، تعداد کارکنان مستقل ۸۵۴۴ نفر، شاغلان حقوق‌بگیر بخش عمومی ۳۴۵۹ نفر، کارکنان فامیلی بدون مزد ۹۹۰ نفر و کارفرما ۷۳۷ نفر بوده است. نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۲۸.۲ درصد مزدبگیران بخش خصوصی به تفکیک گروه شغلی را کارکنان مشاغل ساده، ۲۰.۸ درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط و ۱۳.۹ درصد را متصدیان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و مونتاژکاران تشکیل داده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88899/

ارسال دیدگاه شما