حضور میکرو پلاستیک‌ها در چای کیسه‌ای

حضور میکرو پلاستیک‌ها در چای کیسه‌ای

یک مطالعه دانشگاهی در ساکارایای ترکیه نشان داد که چای‌های کیسه‌ای که معمولاً به خاطر طعم خوب و به‌عنوان داروی گیاهی استفاده می‌شوند، حاوی فیبرهای پلاستیکی هستند و ممکن است خطرات بالقوه برای سلامتی ایجاد کنند. به گزارش ایسنا، در این مطالعه ۱۵ کیسه از ۲۲ چای کیسه‌ای بررسی‌شده دارای ۳۰ تا ۳۵ درصد محتوای پلاستیکی بودند. پلاستیک‌هایی که قرن‌ها طول می‌کشد تا در طبیعت تجزیه شوند، می‌توانند به ذرات یک میکرومتری تا پنج میلی‌متری تبدیل شوند و درنتیجه تبدیل به میکرو پلاستیک شوند و یافته‌های این مطالعه حاکی از این است که چای‌های کیسه‌ای ساخته شده از سلولز و پلاستیک، می‌تواند منجر به قرار گرفتن در معرض میکرو پلاستیک‌ها شود.
تکنیک استفاده‌شده در این مطالعه می‌تواند ذرات میکرو پلاستیک تا اندازه سه میکرومتر را شناسایی کند، بر همین اساس پژوهشگر این مطالعه می‌گوید که از هر کیسه‌ چای حدود ۱۳ هزار میکرو پلاستیک بین سه میکرومتر تا پنج میلی‌متر وارد چای می‌شود. محقق این مطالعه، استفاده از چای خشک فله‌ای را به‌جای چای کیسه‌ای توصیه می‌کند و می‌گوید: بهتر است مصرف‌کننده‌ها از محصولاتی استفاده کنند که بسته‌بندی زیادی ندارند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88908/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حضور میکرو پلاستیک‌ها در چای کیسه‌ای

حضور میکرو پلاستیک‌ها در چای کیسه‌ای

یک مطالعه دانشگاهی در ساکارایای ترکیه نشان داد که چای‌های کیسه‌ای که معمولاً به خاطر طعم خوب و به‌عنوان داروی گیاهی استفاده می‌شوند، حاوی فیبرهای پلاستیکی هستند و ممکن است خطرات بالقوه برای سلامتی ایجاد کنند. به گزارش ایسنا، در این مطالعه ۱۵ کیسه از ۲۲ چای کیسه‌ای بررسی‌شده دارای ۳۰ تا ۳۵ درصد محتوای پلاستیکی بودند. پلاستیک‌هایی که قرن‌ها طول می‌کشد تا در طبیعت تجزیه شوند، می‌توانند به ذرات یک میکرومتری تا پنج میلی‌متری تبدیل شوند و درنتیجه تبدیل به میکرو پلاستیک شوند و یافته‌های این مطالعه حاکی از این است که چای‌های کیسه‌ای ساخته شده از سلولز و پلاستیک، می‌تواند منجر به قرار گرفتن در معرض میکرو پلاستیک‌ها شود.
تکنیک استفاده‌شده در این مطالعه می‌تواند ذرات میکرو پلاستیک تا اندازه سه میکرومتر را شناسایی کند، بر همین اساس پژوهشگر این مطالعه می‌گوید که از هر کیسه‌ چای حدود ۱۳ هزار میکرو پلاستیک بین سه میکرومتر تا پنج میلی‌متر وارد چای می‌شود. محقق این مطالعه، استفاده از چای خشک فله‌ای را به‌جای چای کیسه‌ای توصیه می‌کند و می‌گوید: بهتر است مصرف‌کننده‌ها از محصولاتی استفاده کنند که بسته‌بندی زیادی ندارند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88908/

ارسال دیدگاه شما