حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان تفاوتی ندارد

حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان تفاوتی ندارد

سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در گفتگو با مُنیبان گفت: ما نفهمیدیم معنای انقلابی یا سوپرانقلابی چیست؟ بالاخره ما یک انقلابی داریم به نام انقلاب اسلامی، رهبری آن توسط حضرت امام خمینی (ره)‌ بوده و بعد هم یاران و همراهانی داشته که آن یاران و همراهان در طول این 40 سال در کنار مردم کارهایشان را پیش بردند، در حال حاضر هم در رأس همه اینها مقام معظم رهبری قرار دارند و تعداد اندکی از یاران دیروز امام که باقی ماندند، البته این افراد یا از گردونه خارج شدند یا از زندگی خارج شدند، که آخرین مورد هم آقای دعایی بود.
موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا جبهه اصلاحات برای مجلس دوازدهم ورود پیدا می‌کند؟ اظهار کرد: زود است که قضاوت کنیم. باید مشاهده کنیم که ساحت و عرصه مناسبات سیاسی اجتماعی داخلی به چه سمت می‌رود. اگر شرایط انتخابات مجلس دوازدهم مشابه انتخابات سال 1398 و سال 1400 باشد، اینکه اصلاح‌طلبان بیایند یا نیایند خیلی فرق نمی‌کند. موسوی لاری درباره عملکرد جبهه اصلاحات افزود:‌ اصلاح‌طلبان تلاش خودشان را می‌کنند که صدای متفاوت در جامعه، طنین داشته باشد و افراد فکر نکنند همه کسانی که در این جامعه فعال هستند، یک جور فکر می‌کنند. موسوی لاری در واکنش به اینکه امکان بازگشت شما به جبهه اصلاحات وجود دارد یا خیر؟ گفت: بنده از جبهه اصلاحات جدا نیستم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88933/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان تفاوتی ندارد

حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان تفاوتی ندارد

سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در گفتگو با مُنیبان گفت: ما نفهمیدیم معنای انقلابی یا سوپرانقلابی چیست؟ بالاخره ما یک انقلابی داریم به نام انقلاب اسلامی، رهبری آن توسط حضرت امام خمینی (ره)‌ بوده و بعد هم یاران و همراهانی داشته که آن یاران و همراهان در طول این 40 سال در کنار مردم کارهایشان را پیش بردند، در حال حاضر هم در رأس همه اینها مقام معظم رهبری قرار دارند و تعداد اندکی از یاران دیروز امام که باقی ماندند، البته این افراد یا از گردونه خارج شدند یا از زندگی خارج شدند، که آخرین مورد هم آقای دعایی بود.
موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا جبهه اصلاحات برای مجلس دوازدهم ورود پیدا می‌کند؟ اظهار کرد: زود است که قضاوت کنیم. باید مشاهده کنیم که ساحت و عرصه مناسبات سیاسی اجتماعی داخلی به چه سمت می‌رود. اگر شرایط انتخابات مجلس دوازدهم مشابه انتخابات سال 1398 و سال 1400 باشد، اینکه اصلاح‌طلبان بیایند یا نیایند خیلی فرق نمی‌کند. موسوی لاری درباره عملکرد جبهه اصلاحات افزود:‌ اصلاح‌طلبان تلاش خودشان را می‌کنند که صدای متفاوت در جامعه، طنین داشته باشد و افراد فکر نکنند همه کسانی که در این جامعه فعال هستند، یک جور فکر می‌کنند. موسوی لاری در واکنش به اینکه امکان بازگشت شما به جبهه اصلاحات وجود دارد یا خیر؟ گفت: بنده از جبهه اصلاحات جدا نیستم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88933/

ارسال دیدگاه شما