امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

معرفی مصدق به عنوان وزیر امور خارجه
مشير الدوله رئيس الوزراء وقت 24 خرداد1302 دكتر محمد مصدق را به عنوان وزير امورخارجه ايران به مجلس معرفي كرد. در اين كابينه ژنرال رضا خان كه دو سال بعد شاه شد وزير جنگ و سردار سپه بود. دكتر مصدق بيش از چهار ماه در اين سمت باقي نماند. وي ذاتا نمايندگي مردم درمجلس را بر وزارت و سمت دولتي ترجيح مي داد.

نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری
نخستين دوره آموزش روزنامه نگاري در ايران 14 ژوئن 1956 (24خرداد 1335) با استفاده از استادان داخلي و خارجي در ساختمان مؤسسه مطبوعاتي اطلاعات (تهران - ابتداي خيابان خيام) آغاز به كار كرد. مدیریت وقت موسسه اطلاعات برگزاری امتحان انتخاب دانشجو براي اين دوره آموزشي را به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سپرده بود. مواد امتحان كتبي عبارت بود از معلومات عمومی، هوش و نيز سنجش استعداد (تست آمریکایی که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت). امتحان شفاهی (مصاحبه) برای تشخیص داشتن قيافه جذّاب و برخورد اجتماعي متناسب بود. شرایط داوطلبان باید مطابق استاندارد بین المللی دانشجويان رشته روزنامه نگاری می بود. در کشورهای صنعتی (پیشرفته) تنها رشته تحصیلی که اصطلاحا کنکور ورودی دارد «رورنامه نگاری» است؛ نه برای انتخاب شماری کم از میان انبوه داوطلب بلکه برای برگزیدن افراد مستعد این حرفه.

اطلاعیه روزنامه اطلاعات علیه همکار قدیمی خودشان
در پي بازداشت نورالدين نوري نويسنده قديمي روزنامه اطلاعات كه بيش از چهار دهه در اين روزنامه قلم زده بود، 24 خرداد 1359 هيات پاكسازي اين موسسه مطبوعاتي در اطلاعيه اي كه در صفحه دوم شماره 24 خرداد 1359 روزنامه اطلاعات انتشار يافت از كاركنان نمايندگي هاي اين موسسه در سراسر كشور خواست كه اگر شكايتي از او دارند به آن هيات اعلام دارند ؛ كه چنين اقدامي از سوي يك رسانه همگاني برضد يك همكار قديمي خود كه تا همان ماه در آنجا كار كرده بود كم سابقه بوده است.

زادروز چگوارا
امروز زادروز دكتر ارنستو (چه) گوارا پزشك آرژانتيني و از انقلابگران بزرگ قرن 20 است كه 14 ژوئن سال 1928 پا به عرصه وجود گذارد. وي ـ يك سوسياليست ـ در جريان انقلاب كوبا دستيار فيدل كاسترو بود. «چه» در سال 1967 در جريان كمك به انقلاب كشاورزان بوليوي (كه 38 سال بعد در سال 2005 به ثمر رسيد و مورالس از پیروان خط او رئیس جمهور شده است) كشته شد. تا سال 2010 (امسال) درباره اندیشه و كارهاي چه گوارا و چگونگی مرگ او سه هزار و 119 کتاب انتشار یافته است.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
24خرداد سال 1376: به رادیو آمریکا و انگلیس گوش دادم. دنبال این هستند که نتیجه عملیات بیت المقدس 7 را پیروزی عراق در شکستن تهاجم ایران معرفی کنند و به اسم صدام که در منطقه حضور داشته، تمام کنند. عصر تا آخر شب با فرماندهان یگان های عمل کننده در عملیات بیت المقدس 7 مذاکره کردم. هر یک از آنها را جداگانه پذیرفتم. شرح عملیات و نظر خود آنها را خواستم و به آنها میدان دادم که هر چه می خواهند بگویند. همگی از اصل عملیات راضی بودند و همگی مدعی بودند که باعث تقویت روحیه رزمندگان شده و می گفتند که اگر نیروی کافی بود می توانستیم بمانیم و بیشتر هم پیش برویم و اکثراً از عملکرد قرارگاه کربلا ناراضی بودند. می گفتند قدرت اداره و هماهنگ کردن را نداشته است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88943/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

معرفی مصدق به عنوان وزیر امور خارجه
مشير الدوله رئيس الوزراء وقت 24 خرداد1302 دكتر محمد مصدق را به عنوان وزير امورخارجه ايران به مجلس معرفي كرد. در اين كابينه ژنرال رضا خان كه دو سال بعد شاه شد وزير جنگ و سردار سپه بود. دكتر مصدق بيش از چهار ماه در اين سمت باقي نماند. وي ذاتا نمايندگي مردم درمجلس را بر وزارت و سمت دولتي ترجيح مي داد.

نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری
نخستين دوره آموزش روزنامه نگاري در ايران 14 ژوئن 1956 (24خرداد 1335) با استفاده از استادان داخلي و خارجي در ساختمان مؤسسه مطبوعاتي اطلاعات (تهران - ابتداي خيابان خيام) آغاز به كار كرد. مدیریت وقت موسسه اطلاعات برگزاری امتحان انتخاب دانشجو براي اين دوره آموزشي را به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سپرده بود. مواد امتحان كتبي عبارت بود از معلومات عمومی، هوش و نيز سنجش استعداد (تست آمریکایی که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت). امتحان شفاهی (مصاحبه) برای تشخیص داشتن قيافه جذّاب و برخورد اجتماعي متناسب بود. شرایط داوطلبان باید مطابق استاندارد بین المللی دانشجويان رشته روزنامه نگاری می بود. در کشورهای صنعتی (پیشرفته) تنها رشته تحصیلی که اصطلاحا کنکور ورودی دارد «رورنامه نگاری» است؛ نه برای انتخاب شماری کم از میان انبوه داوطلب بلکه برای برگزیدن افراد مستعد این حرفه.

اطلاعیه روزنامه اطلاعات علیه همکار قدیمی خودشان
در پي بازداشت نورالدين نوري نويسنده قديمي روزنامه اطلاعات كه بيش از چهار دهه در اين روزنامه قلم زده بود، 24 خرداد 1359 هيات پاكسازي اين موسسه مطبوعاتي در اطلاعيه اي كه در صفحه دوم شماره 24 خرداد 1359 روزنامه اطلاعات انتشار يافت از كاركنان نمايندگي هاي اين موسسه در سراسر كشور خواست كه اگر شكايتي از او دارند به آن هيات اعلام دارند ؛ كه چنين اقدامي از سوي يك رسانه همگاني برضد يك همكار قديمي خود كه تا همان ماه در آنجا كار كرده بود كم سابقه بوده است.

زادروز چگوارا
امروز زادروز دكتر ارنستو (چه) گوارا پزشك آرژانتيني و از انقلابگران بزرگ قرن 20 است كه 14 ژوئن سال 1928 پا به عرصه وجود گذارد. وي ـ يك سوسياليست ـ در جريان انقلاب كوبا دستيار فيدل كاسترو بود. «چه» در سال 1967 در جريان كمك به انقلاب كشاورزان بوليوي (كه 38 سال بعد در سال 2005 به ثمر رسيد و مورالس از پیروان خط او رئیس جمهور شده است) كشته شد. تا سال 2010 (امسال) درباره اندیشه و كارهاي چه گوارا و چگونگی مرگ او سه هزار و 119 کتاب انتشار یافته است.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
24خرداد سال 1376: به رادیو آمریکا و انگلیس گوش دادم. دنبال این هستند که نتیجه عملیات بیت المقدس 7 را پیروزی عراق در شکستن تهاجم ایران معرفی کنند و به اسم صدام که در منطقه حضور داشته، تمام کنند. عصر تا آخر شب با فرماندهان یگان های عمل کننده در عملیات بیت المقدس 7 مذاکره کردم. هر یک از آنها را جداگانه پذیرفتم. شرح عملیات و نظر خود آنها را خواستم و به آنها میدان دادم که هر چه می خواهند بگویند. همگی از اصل عملیات راضی بودند و همگی مدعی بودند که باعث تقویت روحیه رزمندگان شده و می گفتند که اگر نیروی کافی بود می توانستیم بمانیم و بیشتر هم پیش برویم و اکثراً از عملکرد قرارگاه کربلا ناراضی بودند. می گفتند قدرت اداره و هماهنگ کردن را نداشته است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88943/

ارسال دیدگاه شما