رابطه انزوای اجتماعی و زوال عقل

رابطه انزوای اجتماعی و زوال عقل

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حفظ ارتباط با دیگران ممکن است به محافظت از مغز در برابر افزایش سن کمک کند. به گزارش مهر، «ادموند رولز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه وارویک بریتانیا، می‌گوید: «بین انزوای اجتماعی که حالتی عینی از ارتباطات اجتماعی پایین است و تنهایی که انزوای اجتماعی ذهنی است، تفاوت وجود دارد. هر دو خطراتی برای سلامتی دارند، اما ما نشان دادیم که این انزوای اجتماعی است، نه احساس تنهایی که یک عامل خطر مستقل برای زوال عقل در سنین بالاتر است.» برای این مطالعه، محققان داده‌های تصویربرداری از مغز بیش از ۳۰ هزار نفر در بریتانیا را تجزیه‌وتحلیل کردند و دریافتند افرادی که ازنظر اجتماعی منزوی بودند، حجم کمتری از ماده خاکستری در مناطق مغز مرتبط با حافظه و یادگیری داشتند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88956/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رابطه انزوای اجتماعی و زوال عقل

رابطه انزوای اجتماعی و زوال عقل

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حفظ ارتباط با دیگران ممکن است به محافظت از مغز در برابر افزایش سن کمک کند. به گزارش مهر، «ادموند رولز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه وارویک بریتانیا، می‌گوید: «بین انزوای اجتماعی که حالتی عینی از ارتباطات اجتماعی پایین است و تنهایی که انزوای اجتماعی ذهنی است، تفاوت وجود دارد. هر دو خطراتی برای سلامتی دارند، اما ما نشان دادیم که این انزوای اجتماعی است، نه احساس تنهایی که یک عامل خطر مستقل برای زوال عقل در سنین بالاتر است.» برای این مطالعه، محققان داده‌های تصویربرداری از مغز بیش از ۳۰ هزار نفر در بریتانیا را تجزیه‌وتحلیل کردند و دریافتند افرادی که ازنظر اجتماعی منزوی بودند، حجم کمتری از ماده خاکستری در مناطق مغز مرتبط با حافظه و یادگیری داشتند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88956/

ارسال دیدگاه شما