حقوق ۴۰ میلیون تومانی نگهبان یک شرکت!

حقوق ۴۰ میلیون تومانی نگهبان یک شرکت!

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دولت در افزایش حقوق‌ها گفت: طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی، حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است. به گزارش همشهری آنلاین، مجتبی رضا خواه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاک‌ها، گفت: سامانه پاک‌ها برای ورود میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت طراحی شد اما در چند ماه اخیر به دلیل تصمیمات اشتباه تمام سامانه به‌هم‌ریخته است. وی افزود: صحبتی با مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی داشتم که می‌گفت به دلیل ناهماهنگی در میزان افزایش حقوق‌ها، برخی حقوق‌ها بسیار زیاد افزایش پیداکرده است به طوری که حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است. اگر قرار به اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای بود پس چرا سامانه پاک‌ها طراحی شد. وی افزود:‌ این چه نوع تصمیم‌گیری است که برای افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی سقف تعیین می‌شود اما به‌یک‌باره حقوق یک نگهبان به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. این وضعیت باعث مهاجرت اعضای هیئت‌علمی می‌شود. چه کسی پاسخگوی ناهماهنگی‌ها است. چرا جزیره‌ای عمل می‌شود؟ رضا خواه با انتقاد از عملکرد وزارتخانه‌ها در ثبت نکردن اطلاعات حقوق کارکنان خود گفت: اگر قرار است آقای لطفی رئیس سازمان امور استخدامی در اینجا حاضرشده و صرفاً گزارش دهد و بگوید که قبل از آن‌ها اتفاقی نیفتاده، کافی نیست. باید پاسخ دهند که در زمان حضور دولت فعلی چه اقدامی کرده است نه اینکه فقط بگوید که درگذشته کاری نشده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88962/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حقوق ۴۰ میلیون تومانی نگهبان یک شرکت!

حقوق ۴۰ میلیون تومانی نگهبان یک شرکت!

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دولت در افزایش حقوق‌ها گفت: طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی، حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است. به گزارش همشهری آنلاین، مجتبی رضا خواه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاک‌ها، گفت: سامانه پاک‌ها برای ورود میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت طراحی شد اما در چند ماه اخیر به دلیل تصمیمات اشتباه تمام سامانه به‌هم‌ریخته است. وی افزود: صحبتی با مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی داشتم که می‌گفت به دلیل ناهماهنگی در میزان افزایش حقوق‌ها، برخی حقوق‌ها بسیار زیاد افزایش پیداکرده است به طوری که حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است. اگر قرار به اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای بود پس چرا سامانه پاک‌ها طراحی شد. وی افزود:‌ این چه نوع تصمیم‌گیری است که برای افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی سقف تعیین می‌شود اما به‌یک‌باره حقوق یک نگهبان به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. این وضعیت باعث مهاجرت اعضای هیئت‌علمی می‌شود. چه کسی پاسخگوی ناهماهنگی‌ها است. چرا جزیره‌ای عمل می‌شود؟ رضا خواه با انتقاد از عملکرد وزارتخانه‌ها در ثبت نکردن اطلاعات حقوق کارکنان خود گفت: اگر قرار است آقای لطفی رئیس سازمان امور استخدامی در اینجا حاضرشده و صرفاً گزارش دهد و بگوید که قبل از آن‌ها اتفاقی نیفتاده، کافی نیست. باید پاسخ دهند که در زمان حضور دولت فعلی چه اقدامی کرده است نه اینکه فقط بگوید که درگذشته کاری نشده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88962/

ارسال دیدگاه شما