هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با ستاره صبح:

خسارت متغیرهای سیاسی و وزرای کم تجربه برای ملت

خسارت متغیرهای سیاسی و وزرای کم تجربه برای ملت

ستاره صبح:حجت الله عبدالملکی اولین وزیری بود که دوره مسئولیتش حتی به 10 هم ماه نرسید.نحوه مدیریت او بر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نوعی بود که دولت هزینه برکناری اش را بر گردن مجلس ننداخت و خودش تصمیم به برکناری او گرفت.عبدالملکی مدعی بود با یک میلیون تومان می توان در کشور اشتغال زایی کرد اما با میلیاردها بودجه ای که در ایام مسئولیت در اختیار داشت نارضایتی ایجاد کرد.در ارتباط با ابعاد اقتصادی این موضوع ستاره صبح گفتگویی با هادی حق شناس اقتصاددان انجام داده که در ادامه می خوانید:

  مشکلات اقتصادی تا چه میزان می تواند با ترمیم کابینه مرتفع شود؟
نکته اساسی این است که اقتصاد کشور در حوزه های مختلف دچار مسئله است،در بحث کسری بودجه،نرخ بیکاری،نرخ تورم و یا حتی قیمت اجاره بها مسکن و سایر متغیرهای کلان دچار مشکلات فراوان است.
طبیعتا اگر یک مدیریت کارآمد و با تجربه بتواند در راس وزارت خانه های اقتصادی مانند وزارت کار قرار گیرد و تصمیم گیری ها را بر اساس سعی و خطا اتخاذ نکند می تواند موفق باشد. آسیب ها در مدیریت کلان زمانی کاهش پیدا می کند که تصمیمات بر اساس آموزه های علمی و رویکرد کارشناسی باشد. بنابراین وقتی اقتصاد کشور دچار مشکل می شود یکی از عامل های آن این است که مسئولیت را به افرادی واگذار کرده ایم که کار آزموده نبوده اند.مانند این است که یک بیمار را به پزشکی بسپاریم که هیچکس از روش درمان او اطلاع نداشته و تجربه لازم را برای درمان نیز ندارد.لذا در چنین شرایط اقتصادی کشور می طلبد که از افراد باتجربه و متخصص در حوزه های بحرانی کشور مانند اقتصاد استفاده کرد.

  با توجه به اعتراضات بازنشستگان برای وزارت خانه تعاون کار و رفاه هر مسئولی که انتخاب می شود چه اولویت هایی را باید مد نظر قرار دهد؟
 وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بزرگترین سازمان های اقتصادی دولتی و خصوصی را در زیر مجموعه خود دارد.لازم است یک مدیر کارآزموده اقتصادی در راس این وزارت خانه قرار گیرد تا بخش قابل توجهی از مشکلات این مجموعه را حل کند. تصمیماتی که در راس این مجموعه گرفته می شود باید از پختگی کافی برخوردار باشد. نمی توان چنین وزارت خانه ای که مجموعه‌های حمایتی مثل بهزیستی را در زیر مجموعه خود دارد به صورت آزمایشی تصمیم گیری کرد زیرا هر تصمیم اشتباه می تواند اقشار آسیب پذیر جامعه را مورد هدف قرار دهد.لذا از این جنبه وظایف وزارت خانه کار و رفاه حائز اهمیت فراوان است.صرف تغییر مدیران در خروجی اتفاقی نمی افتد بلکه عزل و نصب مدیران باید با یک رویکرد اقتصادی و برنامه محور صورت گیرد.

  به نظر شما علت افزایش نرخ ارز چیست؟این مسئله منبع داخلی دارد یا خارجی؟
افزایش قیمت دلار زمانی اتفاق افتاد که قطعنامه شورای حکام علیه ایران تصویب شد.بنابراین منشا افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر سیاسی بوده نه اقتصادی.البته در اقتصاد ایران روند صعودی حجم نقدینگی نیز باعث شد دلار به عنوان پناه پول قرار گیرد و قیمت آن افزایش پیدا کند.

  افزایش نرخ دلار چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
اقتصاد ما بسیار متاثر از نرخ ارز است بنابراین هر افزایش قیمت ارز می تواند بر کالاهای وارداتی و سایر کالاهایی که حتی در داخل تولید می شود اثر بگذارد.این موضوع به دلیل جو روانی در فضای اقتصادی و مالی کشور است.

  اگر شما مسئولیت اقتصادی در دولت بگیرید در شرایط کنونی چه اولویت هایی را دنبال می کنید؟
مهمترین مسئله ای که در اقتصاد باید لحاظ شود سیاست انضباط پولی،مالی و بودجه ای است.نکته دوم حل متغیر های خارجی است که از سال 97 بر اقتصاد کشور اثرات خسارت باری را گذاشته است.تا متغیرهای خارجی در بحث اقتصاد تغییر نکند نمی توان به آینده اقتصادی کشور خوشبین بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88981/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با ستاره صبح:

خسارت متغیرهای سیاسی و وزرای کم تجربه برای ملت

خسارت متغیرهای سیاسی و وزرای کم تجربه برای ملت

ستاره صبح:حجت الله عبدالملکی اولین وزیری بود که دوره مسئولیتش حتی به 10 هم ماه نرسید.نحوه مدیریت او بر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نوعی بود که دولت هزینه برکناری اش را بر گردن مجلس ننداخت و خودش تصمیم به برکناری او گرفت.عبدالملکی مدعی بود با یک میلیون تومان می توان در کشور اشتغال زایی کرد اما با میلیاردها بودجه ای که در ایام مسئولیت در اختیار داشت نارضایتی ایجاد کرد.در ارتباط با ابعاد اقتصادی این موضوع ستاره صبح گفتگویی با هادی حق شناس اقتصاددان انجام داده که در ادامه می خوانید:

  مشکلات اقتصادی تا چه میزان می تواند با ترمیم کابینه مرتفع شود؟
نکته اساسی این است که اقتصاد کشور در حوزه های مختلف دچار مسئله است،در بحث کسری بودجه،نرخ بیکاری،نرخ تورم و یا حتی قیمت اجاره بها مسکن و سایر متغیرهای کلان دچار مشکلات فراوان است.
طبیعتا اگر یک مدیریت کارآمد و با تجربه بتواند در راس وزارت خانه های اقتصادی مانند وزارت کار قرار گیرد و تصمیم گیری ها را بر اساس سعی و خطا اتخاذ نکند می تواند موفق باشد. آسیب ها در مدیریت کلان زمانی کاهش پیدا می کند که تصمیمات بر اساس آموزه های علمی و رویکرد کارشناسی باشد. بنابراین وقتی اقتصاد کشور دچار مشکل می شود یکی از عامل های آن این است که مسئولیت را به افرادی واگذار کرده ایم که کار آزموده نبوده اند.مانند این است که یک بیمار را به پزشکی بسپاریم که هیچکس از روش درمان او اطلاع نداشته و تجربه لازم را برای درمان نیز ندارد.لذا در چنین شرایط اقتصادی کشور می طلبد که از افراد باتجربه و متخصص در حوزه های بحرانی کشور مانند اقتصاد استفاده کرد.

  با توجه به اعتراضات بازنشستگان برای وزارت خانه تعاون کار و رفاه هر مسئولی که انتخاب می شود چه اولویت هایی را باید مد نظر قرار دهد؟
 وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بزرگترین سازمان های اقتصادی دولتی و خصوصی را در زیر مجموعه خود دارد.لازم است یک مدیر کارآزموده اقتصادی در راس این وزارت خانه قرار گیرد تا بخش قابل توجهی از مشکلات این مجموعه را حل کند. تصمیماتی که در راس این مجموعه گرفته می شود باید از پختگی کافی برخوردار باشد. نمی توان چنین وزارت خانه ای که مجموعه‌های حمایتی مثل بهزیستی را در زیر مجموعه خود دارد به صورت آزمایشی تصمیم گیری کرد زیرا هر تصمیم اشتباه می تواند اقشار آسیب پذیر جامعه را مورد هدف قرار دهد.لذا از این جنبه وظایف وزارت خانه کار و رفاه حائز اهمیت فراوان است.صرف تغییر مدیران در خروجی اتفاقی نمی افتد بلکه عزل و نصب مدیران باید با یک رویکرد اقتصادی و برنامه محور صورت گیرد.

  به نظر شما علت افزایش نرخ ارز چیست؟این مسئله منبع داخلی دارد یا خارجی؟
افزایش قیمت دلار زمانی اتفاق افتاد که قطعنامه شورای حکام علیه ایران تصویب شد.بنابراین منشا افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر سیاسی بوده نه اقتصادی.البته در اقتصاد ایران روند صعودی حجم نقدینگی نیز باعث شد دلار به عنوان پناه پول قرار گیرد و قیمت آن افزایش پیدا کند.

  افزایش نرخ دلار چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
اقتصاد ما بسیار متاثر از نرخ ارز است بنابراین هر افزایش قیمت ارز می تواند بر کالاهای وارداتی و سایر کالاهایی که حتی در داخل تولید می شود اثر بگذارد.این موضوع به دلیل جو روانی در فضای اقتصادی و مالی کشور است.

  اگر شما مسئولیت اقتصادی در دولت بگیرید در شرایط کنونی چه اولویت هایی را دنبال می کنید؟
مهمترین مسئله ای که در اقتصاد باید لحاظ شود سیاست انضباط پولی،مالی و بودجه ای است.نکته دوم حل متغیر های خارجی است که از سال 97 بر اقتصاد کشور اثرات خسارت باری را گذاشته است.تا متغیرهای خارجی در بحث اقتصاد تغییر نکند نمی توان به آینده اقتصادی کشور خوشبین بود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88981/

ارسال دیدگاه شما