عبدالملکی و دولت آزمون و خطا

عبدالملکی و دولت آزمون و خطا

 

پیام فیض:"استعفا" در ادبیات سیاسی کشور به معنای اخراج محترمانه است.از ابتدای شکل گیری دولت سیزدهم آنچه که به عنوان پاشنه آشیل دولت یاد می شد عدم شایسته سالاری در انتخاب اعضای کابینه دولت به ویژه در وزارتخانه های اقتصادی بود.رئیسی در ابتدای کار خود سامانه ای راه اندازی کرد و از کارشناسان و مردم خواست تا گزینه های پیشنهادی را برای تصدی وزارتخانه های مختلف ارائه دهند.آمار رسمی برای شرکت مردم در این نظرسنجی هیچگاه منتشر نشد اما شنیده ها حکایت از آن داشت که به نتایج این نظر سنجی توجهی نشده و دولت تحت فشار جبهه پایداری و برخی دیگر از جریان های اصولگرا ترکیب کابینه را تعیین کرده است.

رویکرد سیاسی افراد در انتصابات دولتی همواره مورد نقد کارشناسان حوزه های مختلف بوده و هست.از شهرداری گرفته تا وزارت خانه های تخصصی دولت مانند اقتصاد،جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی و .. علی الدوام از انتصابات غیر کارشناسی رنج برده اند.در بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین مطالبه عمومی مردم جوانگرایی امری مطلوب نام برده شده که می تواند ساختار بروکراتیک کشور را تحول بخشد.اما این جوانگرایی بدون تخصص محوری می تواند آفت های جبران ناپذیری نه تنها برای مجموعه مورد مدیریت بلکه برای حوزه های امنیتی کشور داشته باشد.دولت سیزدهم در مسئله جوانگرایی نمره قابل قبولی می گیرد اما این نحوه جوانگرایی که عمدتا تخصص گرایی در آن رعایت نشده باعث به وجود آمدن شرایط موجود است.عدم تخصصی گرایی را که کنار بگذاریم برخی شاخصه های دیگر برای مدیریت های سطح کلان جای تامل و تعجب دارد.یکی از این شاخصه ها انقلابی گری در رویکرد سیاسی افراد است.اعتقاد به اصل ولایت فقیه و ارزش های انقلاب در تمام افرادی که دل در گرو مردم و ایران دارند کم رنگ نیست.هر فردی که بخواهد خدمتی به مردم و نظام بکند حتما در جرگه انقلابیون قرار میگیرد اما این واژه نباید مصادره به مطلوب یک جریان خاص سیاسی شود.نگاه سیاسی برای مسئولیت های تخصصی یک آفت است که همواره کشور از آن ضربه خورده و می خورد.باید پذیرفت که شخص رئیس جمهور نیازمند تیم هماهنگ و یکدست است اما حذف کارشناسان در حوزه های تخصصی به بهانه رویکردهای سیاسی باعث می شود دودش در نهایت در چشم دولت برود

استعفای عبدالملکی یا اخراج محترمانه او به عنوان اولین وزیر کنار گذاشته شده از قطار دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به یک سالگی نرسیده زنگ هشداری است که نشان می دهد دولت با رویکرد «آزمون و خطا» اداره می شود.این مسئله نه تنها در انتصابات بلکه در شعارها و برخی برنامه های اجرایی دولت مانند درج قیمت تولید کننده بر روی کالا ها مشاهده شد.

روش آزمون خطا علی رغم اثرات نامطلوبی که بر هر حوزه مترتب می کند می تواند موجب افزایش بی اعتمادی مردم به دولت و برنامه هایش می شود و در نتیجه سقوط سرمایه اجتماعی دولت را به همراه خواهد داشت.از شاخصه های لازم برای اجرایی کردن پروژه های دولت در هر جامعه ای داشتن سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در اجرای آن پروژه هاست.

استعفای زودهنگام حجت الله عبدالملکی از سایر جوانب دیگر نیز قابل بررسی است.به طور مثال هیچ یک از اعضای کابینه دولت مانند عبدالملکی تحت فشار سنگین افکار عمومی در فضای مجازی نبوده اند.زیرا عبدالملکی پیش از گرفتن مسئولیت شعارها و برنامه هایی را ارائه می کرد که در ایام مسئولیتش متناقض با آن شعارها عمل کرد.در حقیقت شعار محوری و کلی گویی مسئله ای است که می تواند صاحب بیانش را روزی اینگونه در برابر ملتی شرمسار کند.از برنامه میدون تا میدان وزارتخانه، از حرف تا عمل فاصله ها بسیار است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88987/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عبدالملکی و دولت آزمون و خطا

عبدالملکی و دولت آزمون و خطا

 

پیام فیض:"استعفا" در ادبیات سیاسی کشور به معنای اخراج محترمانه است.از ابتدای شکل گیری دولت سیزدهم آنچه که به عنوان پاشنه آشیل دولت یاد می شد عدم شایسته سالاری در انتخاب اعضای کابینه دولت به ویژه در وزارتخانه های اقتصادی بود.رئیسی در ابتدای کار خود سامانه ای راه اندازی کرد و از کارشناسان و مردم خواست تا گزینه های پیشنهادی را برای تصدی وزارتخانه های مختلف ارائه دهند.آمار رسمی برای شرکت مردم در این نظرسنجی هیچگاه منتشر نشد اما شنیده ها حکایت از آن داشت که به نتایج این نظر سنجی توجهی نشده و دولت تحت فشار جبهه پایداری و برخی دیگر از جریان های اصولگرا ترکیب کابینه را تعیین کرده است.

رویکرد سیاسی افراد در انتصابات دولتی همواره مورد نقد کارشناسان حوزه های مختلف بوده و هست.از شهرداری گرفته تا وزارت خانه های تخصصی دولت مانند اقتصاد،جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی و .. علی الدوام از انتصابات غیر کارشناسی رنج برده اند.در بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین مطالبه عمومی مردم جوانگرایی امری مطلوب نام برده شده که می تواند ساختار بروکراتیک کشور را تحول بخشد.اما این جوانگرایی بدون تخصص محوری می تواند آفت های جبران ناپذیری نه تنها برای مجموعه مورد مدیریت بلکه برای حوزه های امنیتی کشور داشته باشد.دولت سیزدهم در مسئله جوانگرایی نمره قابل قبولی می گیرد اما این نحوه جوانگرایی که عمدتا تخصص گرایی در آن رعایت نشده باعث به وجود آمدن شرایط موجود است.عدم تخصصی گرایی را که کنار بگذاریم برخی شاخصه های دیگر برای مدیریت های سطح کلان جای تامل و تعجب دارد.یکی از این شاخصه ها انقلابی گری در رویکرد سیاسی افراد است.اعتقاد به اصل ولایت فقیه و ارزش های انقلاب در تمام افرادی که دل در گرو مردم و ایران دارند کم رنگ نیست.هر فردی که بخواهد خدمتی به مردم و نظام بکند حتما در جرگه انقلابیون قرار میگیرد اما این واژه نباید مصادره به مطلوب یک جریان خاص سیاسی شود.نگاه سیاسی برای مسئولیت های تخصصی یک آفت است که همواره کشور از آن ضربه خورده و می خورد.باید پذیرفت که شخص رئیس جمهور نیازمند تیم هماهنگ و یکدست است اما حذف کارشناسان در حوزه های تخصصی به بهانه رویکردهای سیاسی باعث می شود دودش در نهایت در چشم دولت برود

استعفای عبدالملکی یا اخراج محترمانه او به عنوان اولین وزیر کنار گذاشته شده از قطار دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به یک سالگی نرسیده زنگ هشداری است که نشان می دهد دولت با رویکرد «آزمون و خطا» اداره می شود.این مسئله نه تنها در انتصابات بلکه در شعارها و برخی برنامه های اجرایی دولت مانند درج قیمت تولید کننده بر روی کالا ها مشاهده شد.

روش آزمون خطا علی رغم اثرات نامطلوبی که بر هر حوزه مترتب می کند می تواند موجب افزایش بی اعتمادی مردم به دولت و برنامه هایش می شود و در نتیجه سقوط سرمایه اجتماعی دولت را به همراه خواهد داشت.از شاخصه های لازم برای اجرایی کردن پروژه های دولت در هر جامعه ای داشتن سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در اجرای آن پروژه هاست.

استعفای زودهنگام حجت الله عبدالملکی از سایر جوانب دیگر نیز قابل بررسی است.به طور مثال هیچ یک از اعضای کابینه دولت مانند عبدالملکی تحت فشار سنگین افکار عمومی در فضای مجازی نبوده اند.زیرا عبدالملکی پیش از گرفتن مسئولیت شعارها و برنامه هایی را ارائه می کرد که در ایام مسئولیتش متناقض با آن شعارها عمل کرد.در حقیقت شعار محوری و کلی گویی مسئله ای است که می تواند صاحب بیانش را روزی اینگونه در برابر ملتی شرمسار کند.از برنامه میدون تا میدان وزارتخانه، از حرف تا عمل فاصله ها بسیار است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88987/

ارسال دیدگاه شما