۴ صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق ندارند

۴ صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق ندارند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که تغییر سن بازنشستگی در مجلس بررسی‌شده است. به گزارش همشهری آنلاین، بابک نگاهداری گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها ۴ مورد از این صندوق‌ها توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را از منابع داخلی‌شان ندارند و در بودجه سالانه کشور برایشان مبلغی در نظر گرفته می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات این گروه از صندوق‌ها هستند. این مرکز گزارش داده به علت تصمیم‌های هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلان به سن بازنشستگی، بودجه‌های کمکی به آنها رشد فزاینده‌ای داشته است. آمارها در جداول بودجه نشان می‌دهد دریافتی صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۳، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۴۰۱ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، کارکنان هما و مانند آنها در این آمار محاسبه نشده است. این مرکز اعلام کرده بیشتر صندوق‌های دستگاه‌ها کمبود درآمدشان را از دستگاه مادر (مانند صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و...) تأمین می‌کنند و ارقام اعتباراتشان شفاف در بودجه عمومی کشور گفته نمی‌شود. بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌ها داده، پارسال حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما از محل بودجه این سازمان پرداخت‌شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89000/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۴ صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق ندارند

۴ صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق ندارند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که تغییر سن بازنشستگی در مجلس بررسی‌شده است. به گزارش همشهری آنلاین، بابک نگاهداری گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها ۴ مورد از این صندوق‌ها توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را از منابع داخلی‌شان ندارند و در بودجه سالانه کشور برایشان مبلغی در نظر گرفته می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات این گروه از صندوق‌ها هستند. این مرکز گزارش داده به علت تصمیم‌های هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلان به سن بازنشستگی، بودجه‌های کمکی به آنها رشد فزاینده‌ای داشته است. آمارها در جداول بودجه نشان می‌دهد دریافتی صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۳، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۴۰۱ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، کارکنان هما و مانند آنها در این آمار محاسبه نشده است. این مرکز اعلام کرده بیشتر صندوق‌های دستگاه‌ها کمبود درآمدشان را از دستگاه مادر (مانند صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و...) تأمین می‌کنند و ارقام اعتباراتشان شفاف در بودجه عمومی کشور گفته نمی‌شود. بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌ها داده، پارسال حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما از محل بودجه این سازمان پرداخت‌شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89000/

ارسال دیدگاه شما