درآمد ۳۷۷ میلیاردی دولت از دخانیات

درآمد ۳۷۷ میلیاردی دولت از دخانیات

واریزی اشخاص و شرکت‌ها بابت محصولات دخانی به خزانه دولت در سال گذشته با افزایش بیش از ۵۱ درصدی به بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان رسید. به گزارش ایسنا، آمار منتشرشده از واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل هالوگرام، ۱۰ درصد حق انحصار واردات و دو درصد حق انحصار تولید، توزیع و فیش‌های بین راهی است، نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۳۷۷ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریزشده است. این عدد نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که معادل ۲۴۹ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان بوده، ۵۱.۱ درصد افزایش داشته است. مبلغ واریزی بابت هالوگرام پنج میلیون تومان، حق انحصار تولید بیش از ۲۴۵ میلیارد تومان، توزیع بیش از ۱۵۴ میلیون تومان و فیش‌های بین راهی بیش از ۳۳۵ میلیون تومان بوده است. البته با توجه به توقف واردات سیگار از سال ۱۳۹۷ حق انحصار واردات پرداخت‌نشده است.
گفتنی است سال گذشته گروه تلفیق مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی برند  ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان به عنوان عوارض اضافه شود؛ موضوعی که با انتقادات و هشدارهای تولیدکنندگان نسبت به احتمال افزایش چشمگیر قاچاق همراه شد و درنهایت مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89001/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

درآمد ۳۷۷ میلیاردی دولت از دخانیات

درآمد ۳۷۷ میلیاردی دولت از دخانیات

واریزی اشخاص و شرکت‌ها بابت محصولات دخانی به خزانه دولت در سال گذشته با افزایش بیش از ۵۱ درصدی به بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان رسید. به گزارش ایسنا، آمار منتشرشده از واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل هالوگرام، ۱۰ درصد حق انحصار واردات و دو درصد حق انحصار تولید، توزیع و فیش‌های بین راهی است، نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۳۷۷ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریزشده است. این عدد نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که معادل ۲۴۹ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان بوده، ۵۱.۱ درصد افزایش داشته است. مبلغ واریزی بابت هالوگرام پنج میلیون تومان، حق انحصار تولید بیش از ۲۴۵ میلیارد تومان، توزیع بیش از ۱۵۴ میلیون تومان و فیش‌های بین راهی بیش از ۳۳۵ میلیون تومان بوده است. البته با توجه به توقف واردات سیگار از سال ۱۳۹۷ حق انحصار واردات پرداخت‌نشده است.
گفتنی است سال گذشته گروه تلفیق مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی برند  ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان به عنوان عوارض اضافه شود؛ موضوعی که با انتقادات و هشدارهای تولیدکنندگان نسبت به احتمال افزایش چشمگیر قاچاق همراه شد و درنهایت مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89001/

ارسال دیدگاه شما