صدور مجوز دفن مالک متروپل پس از ۲۲ روز

صدور مجوز دفن مالک متروپل پس از ۲۲ روز

پیکر حسین عبدالباقی صبح روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه با حضور خانواده و با مردم در زادگاهش به خاک سپرده شد. به گزارش همشهری آنلاین، پیکر حسین عبدالباقی در زادگاهش ، روستای دهاقان، محله عطاآباد استان اصفهان به خاک سپرده شد. درپی مرگ حسین عبدالباقی مالک متروپل در حادثه ریزش ساختمان متروپل در دوم خرداد ۱۴۰۱ پس از ۲۲ روز اجازه دفن حسین عبدالباقی صادر گردید. پیکر حسین عبدالباقی نیمه شب دوشنبه ۲۳ خرداد ماه به زادگاهش در روستای دهاقان، محله عطاآباد استان اصفهان انتقال یافت و ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه با حضور خانواده و با حضور مردم به خاک سپرده شد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89014/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

صدور مجوز دفن مالک متروپل پس از ۲۲ روز

صدور مجوز دفن مالک متروپل پس از ۲۲ روز

پیکر حسین عبدالباقی صبح روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه با حضور خانواده و با مردم در زادگاهش به خاک سپرده شد. به گزارش همشهری آنلاین، پیکر حسین عبدالباقی در زادگاهش ، روستای دهاقان، محله عطاآباد استان اصفهان به خاک سپرده شد. درپی مرگ حسین عبدالباقی مالک متروپل در حادثه ریزش ساختمان متروپل در دوم خرداد ۱۴۰۱ پس از ۲۲ روز اجازه دفن حسین عبدالباقی صادر گردید. پیکر حسین عبدالباقی نیمه شب دوشنبه ۲۳ خرداد ماه به زادگاهش در روستای دهاقان، محله عطاآباد استان اصفهان انتقال یافت و ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه با حضور خانواده و با حضور مردم به خاک سپرده شد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89014/

ارسال دیدگاه شما