یک سال از دولت گذشت، ساخت یک میلیون مسکن چه شد؟

یک سال از دولت گذشت، ساخت یک میلیون مسکن چه شد؟

حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس به رویداد۲۴ گفت: یکی از چالش‌های وزارت کار که ما بار‌ها به آقای عبدالملکی مثل وزرای قبل گفته بودیم، این بود که چرا از ۱۸ صندوق بازنشستگی تنها دو تا از آن‌ها، قانون دارد. ۱۶ صندوق بدون قانونی چه معنی دارد؟ وقتی وحدت‌رویه بین صندوق‌ها نباشد و اساساً قانون جامع و فراگیری در این رابطه نداشته باشیم، نتیجه آن می‌شود قانون تامین اجتماعی مسلح به انواع و اقسام تهدید‌ها و فشار‌هایی که بر کارگران و کارفرمایان اعمال می‌شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: همان روز‌های اول کاری آقای عبدالملکی به او گفتم، در پی ترتیب لایحه‌ای باش که همه صندوق‌های بازنشستگی، قانونمند شود. هر بار که این را گفتم، جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردم.لطفی در پاسخ به اینکه آیا خبری از استعفای بعدی وزرا هم هست؟ گفت: بعد از وزارت کار، اکنون زمزمه‌هایی در خصوص استعفای وزیر صمت هم به گوش می‌رسد.  در این ۱۰ ماه، کار با ایرادات فراوانی توام بوده است. امروز انتقادات از وزیر راه و شهرسازی هم بسیار شدت پیدا کرده است. در شهرستان‌های ما حتی یک سانتی‌متر زمین برای مسکن ملی در نظر گرفته نشده است. دولت گفت چهار میلیون مسکن در چهار سال می‌سازیم، اکنون حدود یک سال گذشت، کجاست آن یک میلیون مسکن؟ از طرفی، برخی کالا‌ها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته‌اند، بالاخره چه کسی مسئول این وضع است؟

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89078/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

یک سال از دولت گذشت، ساخت یک میلیون مسکن چه شد؟

یک سال از دولت گذشت، ساخت یک میلیون مسکن چه شد؟

حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس به رویداد۲۴ گفت: یکی از چالش‌های وزارت کار که ما بار‌ها به آقای عبدالملکی مثل وزرای قبل گفته بودیم، این بود که چرا از ۱۸ صندوق بازنشستگی تنها دو تا از آن‌ها، قانون دارد. ۱۶ صندوق بدون قانونی چه معنی دارد؟ وقتی وحدت‌رویه بین صندوق‌ها نباشد و اساساً قانون جامع و فراگیری در این رابطه نداشته باشیم، نتیجه آن می‌شود قانون تامین اجتماعی مسلح به انواع و اقسام تهدید‌ها و فشار‌هایی که بر کارگران و کارفرمایان اعمال می‌شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: همان روز‌های اول کاری آقای عبدالملکی به او گفتم، در پی ترتیب لایحه‌ای باش که همه صندوق‌های بازنشستگی، قانونمند شود. هر بار که این را گفتم، جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردم.لطفی در پاسخ به اینکه آیا خبری از استعفای بعدی وزرا هم هست؟ گفت: بعد از وزارت کار، اکنون زمزمه‌هایی در خصوص استعفای وزیر صمت هم به گوش می‌رسد.  در این ۱۰ ماه، کار با ایرادات فراوانی توام بوده است. امروز انتقادات از وزیر راه و شهرسازی هم بسیار شدت پیدا کرده است. در شهرستان‌های ما حتی یک سانتی‌متر زمین برای مسکن ملی در نظر گرفته نشده است. دولت گفت چهار میلیون مسکن در چهار سال می‌سازیم، اکنون حدود یک سال گذشت، کجاست آن یک میلیون مسکن؟ از طرفی، برخی کالا‌ها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته‌اند، بالاخره چه کسی مسئول این وضع است؟

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89078/

ارسال دیدگاه شما