امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

دیدار دو برادر انگلیسی با شاه عباس یکم
رابرت و آنتوني شرلي (دو برادر انگليسي) 19 ژوئن سال 1598 ميلادي (29 خرداد در 411 سال پيش) در شهر قزوين ـ پايتخت وقت ايران ـ با شاه عباس يکم ديدار كردند كه به نوشته مورخان، با اين ديدار نفوذ و سپس مداخله انگستان در امور ايران آغاز شد كه ايرانيان خاطرات بسياري بدي از آن دارند. اين دو برادر همراه با چند انگليسي ديگر سيزدهم ژوئن وارد قزوين شده و درخواست ملاقات با شاه عباس را كرده بودند كه پس از شش روز انتظار به آن موفق شدند.

اعزام 10 نیروی نظامی برای فراگیری به مسکو
دولت وقت ايران، با هدف دفاع از آسمان وطن 29 خرداد 1303 (19 ژوئن 1924ميلادي) ده نظامي جوان (وابسته به نيروي زميني) را براي فرا گرفتن فنون خلباني در آموزشگاههاي شوروي روانه مسكو كرد. در بازگشت اين عده به وطن، نيروي هوايي ايران با آرم «بلند آسمان جايگاه من است» به وجود آمد و آسمان ايران داراي دفاع شد. اين نيرو در شهريور 1320 بدون توجه به بخشنامه سرلشكر نخجوان كه خود افسر نيروي هوايي بود، تا آخرين قطره بنزين از آسمان كشور دفاع كرد و براي خود تاريخ ساخت. 

کناره گیری سرتیپ مجللی از ریاست شهربانی
29 خرداد 1358، چهار ماه و چند روز پس از پيروزي انقلاب، سرتيپ مجللي كه در زمان حكومت مصدق در خدمت او و از هوادارانش بود از سمت خود به عنوان رئيس شهرباني ايران كناره گيري كرد. وي كه پس از براندازي 28 مرداد، به دليل هواداري از دكتر مصدق گرفتار دشواري ها متعدد شده شود، نخستين رئيس شهرباني (پليس همه کشور) دولت انقلاب بود.

آغاز به کار كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا 
:19 ژوئن1934 كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا (FCC) براي نظارت و تنظيم امور راديو، تلفن و تلگراف كه بعدا تلويزيون هم بر آنها اضافه شده است آغاز بكار كرد ولي اجازه نيافت در امور رسانه هاي چاپي (Press) كه قانون اساسي اين كشور آزادي آنها را تضمين كرده است مداخله كند. در آمريكا انتشار روزنامه نياز به دريافت پروانه ندارد، ولي براي تاسيس راديو تلويزيون بايد از اف.سي. سي. پروانه گرفت. پروانه ها يكساله هستند و هر سال قبل از انقضاي اعتبار بايد تجديد شوند. شرط دريافت پروانه، تجربه و مهارت در كار و داشتن سرمايه كافي (حد اقل معادل هزينه يك سال اداره موسسه مورد درخواست) است.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
29خرداد سال 1377:پيش از ظهر، در منزل براى خطبه‌ها مطالعه كردم. كتاب ذریعه‌النجاه را در مورد حوادث بعد از عاشورا تا اربعين در كوفه و شام و مسيرها ضمن كار در كتب ديگر براى شناخت شخصيت‌هايى كه نام‌شان مى‌آمد، استفاده بردم. خطبه اول را دربارة آثار ظلم‌هاى بنى‌اميه و خطبه دوم را براى مناسبت‌هاى ديگر هفته اختصاص دادم. چند نفرى عليه [آقای عبدالله نوری]، وزيركشور شعار دادند.عصر در منزل تاريخ مطالعه مى‌كردم. بچه‌ها هم در استخر بازى مى‌كردند و مطابق معمول، مهدى ديگران را به آب مى‌انداخت. با محسن دربارة پرونده آقای كرباسچى صحبت كرديم. مجموعه اشعارى كه توسط بعضي از شعرا، در مورد من سروده شده است، آورد.فاطى شرحى از كمبود دارو و تجهيزات پزشكى و مشكلات بهداشت و درمان داد و پيام [خانم شفیقه رهیده]، همسر دكتر [حسن] حبيبى را به من ابلاغ كرد كه گفته است، كنار رفتن، كار انقلاب و كشور را مشكل كرده، فكرى بكنيم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89089/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

دیدار دو برادر انگلیسی با شاه عباس یکم
رابرت و آنتوني شرلي (دو برادر انگليسي) 19 ژوئن سال 1598 ميلادي (29 خرداد در 411 سال پيش) در شهر قزوين ـ پايتخت وقت ايران ـ با شاه عباس يکم ديدار كردند كه به نوشته مورخان، با اين ديدار نفوذ و سپس مداخله انگستان در امور ايران آغاز شد كه ايرانيان خاطرات بسياري بدي از آن دارند. اين دو برادر همراه با چند انگليسي ديگر سيزدهم ژوئن وارد قزوين شده و درخواست ملاقات با شاه عباس را كرده بودند كه پس از شش روز انتظار به آن موفق شدند.

اعزام 10 نیروی نظامی برای فراگیری به مسکو
دولت وقت ايران، با هدف دفاع از آسمان وطن 29 خرداد 1303 (19 ژوئن 1924ميلادي) ده نظامي جوان (وابسته به نيروي زميني) را براي فرا گرفتن فنون خلباني در آموزشگاههاي شوروي روانه مسكو كرد. در بازگشت اين عده به وطن، نيروي هوايي ايران با آرم «بلند آسمان جايگاه من است» به وجود آمد و آسمان ايران داراي دفاع شد. اين نيرو در شهريور 1320 بدون توجه به بخشنامه سرلشكر نخجوان كه خود افسر نيروي هوايي بود، تا آخرين قطره بنزين از آسمان كشور دفاع كرد و براي خود تاريخ ساخت. 

کناره گیری سرتیپ مجللی از ریاست شهربانی
29 خرداد 1358، چهار ماه و چند روز پس از پيروزي انقلاب، سرتيپ مجللي كه در زمان حكومت مصدق در خدمت او و از هوادارانش بود از سمت خود به عنوان رئيس شهرباني ايران كناره گيري كرد. وي كه پس از براندازي 28 مرداد، به دليل هواداري از دكتر مصدق گرفتار دشواري ها متعدد شده شود، نخستين رئيس شهرباني (پليس همه کشور) دولت انقلاب بود.

آغاز به کار كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا 
:19 ژوئن1934 كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا (FCC) براي نظارت و تنظيم امور راديو، تلفن و تلگراف كه بعدا تلويزيون هم بر آنها اضافه شده است آغاز بكار كرد ولي اجازه نيافت در امور رسانه هاي چاپي (Press) كه قانون اساسي اين كشور آزادي آنها را تضمين كرده است مداخله كند. در آمريكا انتشار روزنامه نياز به دريافت پروانه ندارد، ولي براي تاسيس راديو تلويزيون بايد از اف.سي. سي. پروانه گرفت. پروانه ها يكساله هستند و هر سال قبل از انقضاي اعتبار بايد تجديد شوند. شرط دريافت پروانه، تجربه و مهارت در كار و داشتن سرمايه كافي (حد اقل معادل هزينه يك سال اداره موسسه مورد درخواست) است.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
29خرداد سال 1377:پيش از ظهر، در منزل براى خطبه‌ها مطالعه كردم. كتاب ذریعه‌النجاه را در مورد حوادث بعد از عاشورا تا اربعين در كوفه و شام و مسيرها ضمن كار در كتب ديگر براى شناخت شخصيت‌هايى كه نام‌شان مى‌آمد، استفاده بردم. خطبه اول را دربارة آثار ظلم‌هاى بنى‌اميه و خطبه دوم را براى مناسبت‌هاى ديگر هفته اختصاص دادم. چند نفرى عليه [آقای عبدالله نوری]، وزيركشور شعار دادند.عصر در منزل تاريخ مطالعه مى‌كردم. بچه‌ها هم در استخر بازى مى‌كردند و مطابق معمول، مهدى ديگران را به آب مى‌انداخت. با محسن دربارة پرونده آقای كرباسچى صحبت كرديم. مجموعه اشعارى كه توسط بعضي از شعرا، در مورد من سروده شده است، آورد.فاطى شرحى از كمبود دارو و تجهيزات پزشكى و مشكلات بهداشت و درمان داد و پيام [خانم شفیقه رهیده]، همسر دكتر [حسن] حبيبى را به من ابلاغ كرد كه گفته است، كنار رفتن، كار انقلاب و كشور را مشكل كرده، فكرى بكنيم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89089/

ارسال دیدگاه شما