تأثیر شناور شدن قیمت بلیت سینما در آمار فروش

تأثیر شناور شدن قیمت بلیت سینما در آمار فروش

اجرای آزمایشی طرح قیمت شناور بلیت سینما به‌تازگی در سینماهای حوزه هنری آغاز شده است؛ اتفاقی که مطابق با تجربه روز دنیاست و سال‌ها سینمای ایران بدان نیاز داشت اما هیچ‌گاه محقق نشده بود. بلیت شناور، طرح هوشمندانه‌ای برای مقابله با وضعیت راکدی است که در تعداد مخاطبان سینمای ایران طی سال جاری رقم خورده است.
با گذشت دو روز از آغاز اجرای این طرح از روز شنبه ۲۹ خردادماه، وضعیت قیمت‌گذاری و فروش سینماهای حوزه هنری نشان می‌دهد که این سازمان بر اساس ۴ فاکتور روز نمایش، سانس انتخابی، فیلم موردنظر و سینما، قیمت‌گذاری شناور سانس‌های سینماهای خود را اعمال کرده است. در فاز صفر این طرح، شناوری قیمت‌ها در همه روزها به‌جز سه‌شنبه‌ها در زنجیره سینماهای حوزه هنری برای فیلم سینمایی «هناس» اعمال می‌شود و در این طرح قیمت بلیت‌های فیلم «هناس» تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز کاهش داشته است؛ یعنی مخاطب در این طرح می‌تواند بلیت سینما را با درصدهای قیمتی متنوعی بخرد. این شیوه قیمت‌گذاری حوزه هنری در فاز صفر طرح شناوری بلیت سینماها دو مبنای اولیه دارد؛ اول درجه‌بندی سالن و سینما، دوم ساعت تماشای فیلم.
بررسی‌های به‌عمل‌آمده از طرح شناور شدن بلیت فیلم «هناس» در سینماها نشان می‌دهد که میزان فروش بلیت‌های این فیلم در مقایسه با وضعیت عادی، تقریباً ۲ برابر شده است.
بر اساس این آمار، «هناس» در موقعیت مشابه هفته گذشته، حدود ۱۳۰۰ بلیت فروخت، اما تعداد بلیت‌های فروش رفته این فیلم طی ۲۴ ساعت منتهی به‌روز یکشنبه، به ‌۲۴۵۰ بلیت رسید. این گزاره در حالی ارزشمند محسوب می‌شود که تعداد بلیت ۳ فیلم دیگری که هم‌زمان با هناس به روی پرده رفتند در قیاس با هفته گذشته، با افت معناداری مواجه شده‌اند و یا توانسته‌اند همان تعداد بلیت هفته گذشته خود را حفظ کرده و به‌نوعی درجا بزنند.
اگرچه احتمالاً پروسه نتیجه‌گیری مدیران حوزه هنری از بلیت‌فروشی شناور، محدود به این چند روز نخواهد بود اما با توجه به موفقیت این طرح، احتمال اجرایی کردن آن برای دیگر فیلم‌ها نیز وجود دارد. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن در سینماهای حوزه هنری، می‌تواند در تمامی سینماهای کشور نیز به اجرا درآمده و بدین ترتیب، تعداد مخاطبان سینمای ملی و گیشه آن را به طرز قابل‌توجهی افزایش دهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89170/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تأثیر شناور شدن قیمت بلیت سینما در آمار فروش

تأثیر شناور شدن قیمت بلیت سینما در آمار فروش

اجرای آزمایشی طرح قیمت شناور بلیت سینما به‌تازگی در سینماهای حوزه هنری آغاز شده است؛ اتفاقی که مطابق با تجربه روز دنیاست و سال‌ها سینمای ایران بدان نیاز داشت اما هیچ‌گاه محقق نشده بود. بلیت شناور، طرح هوشمندانه‌ای برای مقابله با وضعیت راکدی است که در تعداد مخاطبان سینمای ایران طی سال جاری رقم خورده است.
با گذشت دو روز از آغاز اجرای این طرح از روز شنبه ۲۹ خردادماه، وضعیت قیمت‌گذاری و فروش سینماهای حوزه هنری نشان می‌دهد که این سازمان بر اساس ۴ فاکتور روز نمایش، سانس انتخابی، فیلم موردنظر و سینما، قیمت‌گذاری شناور سانس‌های سینماهای خود را اعمال کرده است. در فاز صفر این طرح، شناوری قیمت‌ها در همه روزها به‌جز سه‌شنبه‌ها در زنجیره سینماهای حوزه هنری برای فیلم سینمایی «هناس» اعمال می‌شود و در این طرح قیمت بلیت‌های فیلم «هناس» تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز کاهش داشته است؛ یعنی مخاطب در این طرح می‌تواند بلیت سینما را با درصدهای قیمتی متنوعی بخرد. این شیوه قیمت‌گذاری حوزه هنری در فاز صفر طرح شناوری بلیت سینماها دو مبنای اولیه دارد؛ اول درجه‌بندی سالن و سینما، دوم ساعت تماشای فیلم.
بررسی‌های به‌عمل‌آمده از طرح شناور شدن بلیت فیلم «هناس» در سینماها نشان می‌دهد که میزان فروش بلیت‌های این فیلم در مقایسه با وضعیت عادی، تقریباً ۲ برابر شده است.
بر اساس این آمار، «هناس» در موقعیت مشابه هفته گذشته، حدود ۱۳۰۰ بلیت فروخت، اما تعداد بلیت‌های فروش رفته این فیلم طی ۲۴ ساعت منتهی به‌روز یکشنبه، به ‌۲۴۵۰ بلیت رسید. این گزاره در حالی ارزشمند محسوب می‌شود که تعداد بلیت ۳ فیلم دیگری که هم‌زمان با هناس به روی پرده رفتند در قیاس با هفته گذشته، با افت معناداری مواجه شده‌اند و یا توانسته‌اند همان تعداد بلیت هفته گذشته خود را حفظ کرده و به‌نوعی درجا بزنند.
اگرچه احتمالاً پروسه نتیجه‌گیری مدیران حوزه هنری از بلیت‌فروشی شناور، محدود به این چند روز نخواهد بود اما با توجه به موفقیت این طرح، احتمال اجرایی کردن آن برای دیگر فیلم‌ها نیز وجود دارد. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن در سینماهای حوزه هنری، می‌تواند در تمامی سینماهای کشور نیز به اجرا درآمده و بدین ترتیب، تعداد مخاطبان سینمای ملی و گیشه آن را به طرز قابل‌توجهی افزایش دهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89170/

ارسال دیدگاه شما