تاب‌آوری مردم پایین آمده است

تاب‌آوری مردم پایین آمده است

سمیه رفیعی نماینده تهران در مجلس در گفتگو با رویداد۲۴ گفت: مشکل اینجاست که خبری از انسجام در تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیست.
رفیعی تصریح کرد: برای هر تصمیمی که قرار است در سطح دولت گرفته شود، باید کارِ کارشناسی‌شده صورت بگیرد؛ اینکه تصمیمات همه‌جانبه‌گرایانه باشد و خطا‌های آن گرفته و ریسک آن پایین و بازدهی‌اش بالا برود، از ضروریات است، اما بنده در اظهارنظر‌هایی که رسانه‌ای می‌شود، شاهد جزیره‌ای عمل‌کردن، پراکندگی، موازی‌کاری، فقدان پشتیبانی تصمیمات و حتی بروز تصمیماتی هستم که تصمیم دیگر را نقض می‌کند.نماینده تهران اظهار داشت: مردم در شرایط سختی قرار گرفته‌اند؛ شاید در دولت‌های گذشته، تصمیمات اشتباهی خیلی گرفته شده یا خیلی انگیزه نبوده است، به هر حال این روند باعث شده مردم به یک نقطه‌ای برسند که براساس سلسله تصمیمات و کار‌های نادرست، تاب‌آوری‌شان کاهش جدی پیدا کند.وی با اشاره به بروز کاهش تاب‌آوری در بین مردم، افزود: به عنوان نماینده تهران، بین مردم که می‌روم گلایه‌ها و عدم‌تاب‌آوری را به عینه می‌بینم. به هر حال، توقع مردم از دولت و مجلس انقلابی بالاست و مطالبه‌ها آن‌ها، خروجی مثبت کارهاست.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تغییر و تحول در دولت ضروری است.دولت باید در تصمیمات خود، از نظرات افراد خبره و کاربلد استفاده کند تا شاهد نظم و نسق اوضاع و احوال باشیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89192/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تاب‌آوری مردم پایین آمده است

تاب‌آوری مردم پایین آمده است

سمیه رفیعی نماینده تهران در مجلس در گفتگو با رویداد۲۴ گفت: مشکل اینجاست که خبری از انسجام در تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیست.
رفیعی تصریح کرد: برای هر تصمیمی که قرار است در سطح دولت گرفته شود، باید کارِ کارشناسی‌شده صورت بگیرد؛ اینکه تصمیمات همه‌جانبه‌گرایانه باشد و خطا‌های آن گرفته و ریسک آن پایین و بازدهی‌اش بالا برود، از ضروریات است، اما بنده در اظهارنظر‌هایی که رسانه‌ای می‌شود، شاهد جزیره‌ای عمل‌کردن، پراکندگی، موازی‌کاری، فقدان پشتیبانی تصمیمات و حتی بروز تصمیماتی هستم که تصمیم دیگر را نقض می‌کند.نماینده تهران اظهار داشت: مردم در شرایط سختی قرار گرفته‌اند؛ شاید در دولت‌های گذشته، تصمیمات اشتباهی خیلی گرفته شده یا خیلی انگیزه نبوده است، به هر حال این روند باعث شده مردم به یک نقطه‌ای برسند که براساس سلسله تصمیمات و کار‌های نادرست، تاب‌آوری‌شان کاهش جدی پیدا کند.وی با اشاره به بروز کاهش تاب‌آوری در بین مردم، افزود: به عنوان نماینده تهران، بین مردم که می‌روم گلایه‌ها و عدم‌تاب‌آوری را به عینه می‌بینم. به هر حال، توقع مردم از دولت و مجلس انقلابی بالاست و مطالبه‌ها آن‌ها، خروجی مثبت کارهاست.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تغییر و تحول در دولت ضروری است.دولت باید در تصمیمات خود، از نظرات افراد خبره و کاربلد استفاده کند تا شاهد نظم و نسق اوضاع و احوال باشیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89192/

ارسال دیدگاه شما