آیت الله محقق داماد:

افراد شجاع و قوی‌ براساس مصالح ملی عمل می کنند

افراد شجاع و قوی‌ براساس مصالح ملی عمل می کنند

 آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد در ششمین همایش انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه راهکار عملی برای اینکه امروز در جوامع بشری صلح تحقق پیدا کند، گفت: نتایج تلاش ها، تحقیقات، برنامه ها و سازو کارهای همه دین پژوهان و اندیشمندان دینی باید تبدیل «صلح و دوستی» به «ارزش» باشد. یعنی هر کسی دوست داشته باشد که جنگ نشود و صلح برقرار شود و کسی که هنر تحقق صلح را دارد، موفق می شود و قهرمان شناخته خواهد شد. قهرمان فقط کسی نباشد که در میدان جنگ بر دیگری پیروز می شود بلکه قهرمان آن کسی باشد که بتواند با یک سیاستی یا جلوی جنگ را بگیرد یا اصلاً جنگ شروع نشود یا بعد از شروع شدن، جنگ را خاموش کند. وی ادامه داد: قطعاً کسی نیست که بر عظمت امام حسین(ع) تعظیم نکند، اما در عین حال امام حسن(ع) نیز عظمت فوق العاده ای دارند و به نظر من مظلوم تاریخ امام حسن(ع) هستند؛ مرد هنرمندی که با یک صلح، تشیع را حفظ کرد. و این اقدامی بود که از جدش پیغمبر(ص) یاد گرفته بود. اگر صلح حدیبیه نبود، امروز اسلام نبود و اسلامی باقی نمی ماند.دبیر علمی ششمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران، گفت: یکی از زیباترین چهره های دیپلماسی پیامبر(ص) صلح حدیبیه است. کسی اگر بخواهد دیپلماسی رسول الله را مطالعه کند، باید از صلح حدیبیه آغاز کند و جالب این است که در قرآن مجید نیز «فتح» به معنای پیروزی برای «صلح» نامگذاری شده است. «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا؛ ما تو را در میان ظلم، پیروزى بخشیدیم.»آیت الله محقق داماد بیان کرد: هنر رسول الله(ص) در این بود که جلوی جنگ و خونریزی را گرفت با وجود اینکه عده ای از افراد افراطی تند به ایشان ایراد گرفتند، اما ایشان تصمیم گرفت و قرار داد صلح نوشت و مقدمه آینده اسلام همین صلح حدیبیه شد و واقعاً باید یک کتاب بسیار بزرگ از نظر حقوقی نوشت و تبیین کرد که چقدر این قرارداد، هنری و دیپلماتیک نوشته شده است.وی با تأکید بر اینکه باید به صلح به عنوان یک ارزش نگریست نه به عنوان شکست، گفت: تفکرات تندی در زمان امام حسن(ع) وجود داشت و مخالف صلح حضرت بودند، اما امام قدرتمندانه اقدامی که می دانستند درست است را انجام دادند و همین صلح مقدمه باقی ماندن تشیع و مقدمه کربلا، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) شد. وی خاطرنشان کرد: امروز محققان باید بررسی کنند و بنویسند که چگونه می توان صلح را برای عموم و توده جامعه آموزش دهیم؛ چگونه می توان صلح را در آموزش و پرورش و در تعلیم و تربیت کودکان وارد کنیم. به نظر بنده برای رسیدن به اهداف اساسی در این عرصه باید از اهرم دین استفاده کنیم و دین را در راه آشتی، تحقق دوستی، اتحاد، وحدت بشری و رعایت حقوق بشر تفسیر کنیم؛ اگر این چنین از اهرم دین استفاده کنیم، پیروز و موفق خواهیم شد. رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، گفت: در قرون وسطی و وقوع جنگ های صلیبی بسیاری از مسیحیان کشته شدند، اما امروز پرچمدار صلح، آشتی و دوستی مسیحیت است چرا که به این اصل رسیده که ادیان باید عاملی برای تحقق صلح و دوستی در سراسر جهان باشند. لذا از یک چهره دینی انتظار می رود که دم از دوستی بزند چون نماینده خدای رحمان و رحیم است. آیت الله محقق داماد با بیان اینکه معلمین دینی همواره باید از آشتی، دوستی و صفا بگویند، اظهار کرد: سالها قبل کتابی که اثر جان اف کندی بود در ایران چاپ شد و عنوان کتاب به فارسی «سیمای شجاعان» ترجمه شد. خلاصه این کتاب این بود که شجاع ترین و قوی ترین افراد کسانی هستند که طبق مصالح ملی عمل کنند ولو اینکه تمام ملت با آنها مخالف باشند و امام حسن(ع) دقیقاً چنین اقدامی را انجام داد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89203/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

آیت الله محقق داماد:

افراد شجاع و قوی‌ براساس مصالح ملی عمل می کنند

افراد شجاع و قوی‌ براساس مصالح ملی عمل می کنند

 آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد در ششمین همایش انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه راهکار عملی برای اینکه امروز در جوامع بشری صلح تحقق پیدا کند، گفت: نتایج تلاش ها، تحقیقات، برنامه ها و سازو کارهای همه دین پژوهان و اندیشمندان دینی باید تبدیل «صلح و دوستی» به «ارزش» باشد. یعنی هر کسی دوست داشته باشد که جنگ نشود و صلح برقرار شود و کسی که هنر تحقق صلح را دارد، موفق می شود و قهرمان شناخته خواهد شد. قهرمان فقط کسی نباشد که در میدان جنگ بر دیگری پیروز می شود بلکه قهرمان آن کسی باشد که بتواند با یک سیاستی یا جلوی جنگ را بگیرد یا اصلاً جنگ شروع نشود یا بعد از شروع شدن، جنگ را خاموش کند. وی ادامه داد: قطعاً کسی نیست که بر عظمت امام حسین(ع) تعظیم نکند، اما در عین حال امام حسن(ع) نیز عظمت فوق العاده ای دارند و به نظر من مظلوم تاریخ امام حسن(ع) هستند؛ مرد هنرمندی که با یک صلح، تشیع را حفظ کرد. و این اقدامی بود که از جدش پیغمبر(ص) یاد گرفته بود. اگر صلح حدیبیه نبود، امروز اسلام نبود و اسلامی باقی نمی ماند.دبیر علمی ششمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران، گفت: یکی از زیباترین چهره های دیپلماسی پیامبر(ص) صلح حدیبیه است. کسی اگر بخواهد دیپلماسی رسول الله را مطالعه کند، باید از صلح حدیبیه آغاز کند و جالب این است که در قرآن مجید نیز «فتح» به معنای پیروزی برای «صلح» نامگذاری شده است. «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا؛ ما تو را در میان ظلم، پیروزى بخشیدیم.»آیت الله محقق داماد بیان کرد: هنر رسول الله(ص) در این بود که جلوی جنگ و خونریزی را گرفت با وجود اینکه عده ای از افراد افراطی تند به ایشان ایراد گرفتند، اما ایشان تصمیم گرفت و قرار داد صلح نوشت و مقدمه آینده اسلام همین صلح حدیبیه شد و واقعاً باید یک کتاب بسیار بزرگ از نظر حقوقی نوشت و تبیین کرد که چقدر این قرارداد، هنری و دیپلماتیک نوشته شده است.وی با تأکید بر اینکه باید به صلح به عنوان یک ارزش نگریست نه به عنوان شکست، گفت: تفکرات تندی در زمان امام حسن(ع) وجود داشت و مخالف صلح حضرت بودند، اما امام قدرتمندانه اقدامی که می دانستند درست است را انجام دادند و همین صلح مقدمه باقی ماندن تشیع و مقدمه کربلا، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) شد. وی خاطرنشان کرد: امروز محققان باید بررسی کنند و بنویسند که چگونه می توان صلح را برای عموم و توده جامعه آموزش دهیم؛ چگونه می توان صلح را در آموزش و پرورش و در تعلیم و تربیت کودکان وارد کنیم. به نظر بنده برای رسیدن به اهداف اساسی در این عرصه باید از اهرم دین استفاده کنیم و دین را در راه آشتی، تحقق دوستی، اتحاد، وحدت بشری و رعایت حقوق بشر تفسیر کنیم؛ اگر این چنین از اهرم دین استفاده کنیم، پیروز و موفق خواهیم شد. رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، گفت: در قرون وسطی و وقوع جنگ های صلیبی بسیاری از مسیحیان کشته شدند، اما امروز پرچمدار صلح، آشتی و دوستی مسیحیت است چرا که به این اصل رسیده که ادیان باید عاملی برای تحقق صلح و دوستی در سراسر جهان باشند. لذا از یک چهره دینی انتظار می رود که دم از دوستی بزند چون نماینده خدای رحمان و رحیم است. آیت الله محقق داماد با بیان اینکه معلمین دینی همواره باید از آشتی، دوستی و صفا بگویند، اظهار کرد: سالها قبل کتابی که اثر جان اف کندی بود در ایران چاپ شد و عنوان کتاب به فارسی «سیمای شجاعان» ترجمه شد. خلاصه این کتاب این بود که شجاع ترین و قوی ترین افراد کسانی هستند که طبق مصالح ملی عمل کنند ولو اینکه تمام ملت با آنها مخالف باشند و امام حسن(ع) دقیقاً چنین اقدامی را انجام داد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89203/

ارسال دیدگاه شما