حذف سه شورا از حوزه نظارت تکرار نظریه استصوابی انتخابات مجلس چهارم در سال 1370 است

حذف سه شورا از حوزه نظارت تکرار نظریه استصوابی انتخابات مجلس چهارم در سال 1370 است

نعمت احمدی، حقوقدان

وقتی فشار افکار عمومی باعث خروج طرح صیانت از فضای مجازی از دستور کار مجلس شد. عده ای فکر کردند که نمایندگان مجلس دلسوز مردم هستند و می دانند فضای مجازی دنیایی است که تاثیر مستقیمی بر زندگی فرهنگی و سرنوشت اقتصادی و سیاسی مردم دارد. از طریق فضای مجازی ست که از ایران با چین معامله می کنند. ارتباط مردم با فرهنگ های گونانگون از طریق فضای مجازی میسر می شود. از طریق فضای مجازی جوانان در دانشگاه های بین المللی درس می خوانند. وقتی طرح صیانت از فضای مجازی در حال بررسی بود مردم به دلیل محرومیت ها و محدودیت هایی که در این طرح متصور بود از بررسی آن ناراضی بودند از این رو خروج طرح صیانت از دستور کار مجلس مردم را راضی و خوشحال کرد.

مردم غفلت کردند چون مجلسیان طرحی در دست داشتند تا از راهی دیگر طرح صیانت را اینبار نه فقط در فضای مجازی بلکه در حوزه امنیت و فرهنگ هم پیاده کنند. وقتی طرحی برای تغییر و اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دست بررسی بود در قانون گذاری دو گانه ای قانونی مثبت و قانونی منفی طراحی کردند. قانون مثبت این بود که دانشگاه آزاد اسلامی را زیر مجموعه قرار دادند تا اگر مردم از تصمیمات این مجموعه شکایت داشتند به دیوان عدالت اداری بروند. اما وجه منفی این بود که سه حوزه "شورای عالی امنیت ملی"، "شورای عالی فضای مجازی" و "شورای عالی انقلاب فرهنگی" را از نظرات دیوان عدالت اداری خارج کردند. یعنی این سه نهاد خود مسئول تدوین قوانین و مقررات و تصمیمات خود هستند.

عملا مجلس بر خلاف اصل 85 قانون اساسی از خود سلب اختیار کرده و مردم را از این که بتوانند در شکایت از این سه نهاد به دیوان عدالت اداری بروند؛ محروم کرد. امروز عملا انسدادی بوجود آمد که نگارنده ان را با تصمیمی مقایسه می کند که در خرداد سال 1370 گرفته شد و نظارت استصبابی به شیوه امروز متولد شد. عملا از سال 1370 تا امروز انتخابات رنگ و بوی دیگری دارد و نمایندگان مجلس و روسای جمهور گزینشی و منتخب شورای نگهبان هستند.که پس از تایید شورای نگهبان مردم می توانند رای بدهند تصمیمی که در خرداد 1370 گرفته شد موجب دلسردی مردم از انتخابات شد و خروجی آن تصمیم ریاست جمهوری سیزدهم و مجلس یازدهم است.

امروز تیغ تیزی که نظارت دیوان و تقنین مجلس بر سه نهاد نامبرده داشت از این سه حوزه برداشته شد و در آینده عملکرد این سه حوزه به در جامعه دلسردی بوجود می آورد. اختیار فضای مجازی با نگاهی که متاسفانه نسبت به این فضا منفی است در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. امام جمعه ای می گوید تمام بدبختی کشور از فضای مجازی است! گرانی و مشکلات ارز و ... از فضای مجازی است! حال چنین نگاه هایی را از نظارت رها کنید و ناظری برای آنها وجود نداشته باشد و خود تصمیم گیرنده و اجرا کننده و پاسخگو باشند! آینده خوبی در پیش نخواهیم داشت.

29 خرداد سال 1401 به باور نگارنده روز اول ماه سوم سال 1370 است که شورای نگهبان نظارت استصوابی را وارد ادبیات سیاسی و انتخابات کشور کرد که امروز خروجی آن تصمیم مجلسی است که نماینده اش در صحن داد می زند: دختران ما بروند و با مردان اجنبی ازدواج کنند! این حد نماینده ای است که از زیر تیغ نظارت استصوابی رد شده است. آیا حوزه فضای مجازی و حوزه امنیت و حوزه فرهنگ نیز به جولانگاه چنین نگاه هایی تبدیل خواهد شد. پناه می بریم به خدا.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89204/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حذف سه شورا از حوزه نظارت تکرار نظریه استصوابی انتخابات مجلس چهارم در سال 1370 است

حذف سه شورا از حوزه نظارت تکرار نظریه استصوابی انتخابات مجلس چهارم در سال 1370 است

نعمت احمدی، حقوقدان

وقتی فشار افکار عمومی باعث خروج طرح صیانت از فضای مجازی از دستور کار مجلس شد. عده ای فکر کردند که نمایندگان مجلس دلسوز مردم هستند و می دانند فضای مجازی دنیایی است که تاثیر مستقیمی بر زندگی فرهنگی و سرنوشت اقتصادی و سیاسی مردم دارد. از طریق فضای مجازی ست که از ایران با چین معامله می کنند. ارتباط مردم با فرهنگ های گونانگون از طریق فضای مجازی میسر می شود. از طریق فضای مجازی جوانان در دانشگاه های بین المللی درس می خوانند. وقتی طرح صیانت از فضای مجازی در حال بررسی بود مردم به دلیل محرومیت ها و محدودیت هایی که در این طرح متصور بود از بررسی آن ناراضی بودند از این رو خروج طرح صیانت از دستور کار مجلس مردم را راضی و خوشحال کرد.

مردم غفلت کردند چون مجلسیان طرحی در دست داشتند تا از راهی دیگر طرح صیانت را اینبار نه فقط در فضای مجازی بلکه در حوزه امنیت و فرهنگ هم پیاده کنند. وقتی طرحی برای تغییر و اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دست بررسی بود در قانون گذاری دو گانه ای قانونی مثبت و قانونی منفی طراحی کردند. قانون مثبت این بود که دانشگاه آزاد اسلامی را زیر مجموعه قرار دادند تا اگر مردم از تصمیمات این مجموعه شکایت داشتند به دیوان عدالت اداری بروند. اما وجه منفی این بود که سه حوزه "شورای عالی امنیت ملی"، "شورای عالی فضای مجازی" و "شورای عالی انقلاب فرهنگی" را از نظرات دیوان عدالت اداری خارج کردند. یعنی این سه نهاد خود مسئول تدوین قوانین و مقررات و تصمیمات خود هستند.

عملا مجلس بر خلاف اصل 85 قانون اساسی از خود سلب اختیار کرده و مردم را از این که بتوانند در شکایت از این سه نهاد به دیوان عدالت اداری بروند؛ محروم کرد. امروز عملا انسدادی بوجود آمد که نگارنده ان را با تصمیمی مقایسه می کند که در خرداد سال 1370 گرفته شد و نظارت استصبابی به شیوه امروز متولد شد. عملا از سال 1370 تا امروز انتخابات رنگ و بوی دیگری دارد و نمایندگان مجلس و روسای جمهور گزینشی و منتخب شورای نگهبان هستند.که پس از تایید شورای نگهبان مردم می توانند رای بدهند تصمیمی که در خرداد 1370 گرفته شد موجب دلسردی مردم از انتخابات شد و خروجی آن تصمیم ریاست جمهوری سیزدهم و مجلس یازدهم است.

امروز تیغ تیزی که نظارت دیوان و تقنین مجلس بر سه نهاد نامبرده داشت از این سه حوزه برداشته شد و در آینده عملکرد این سه حوزه به در جامعه دلسردی بوجود می آورد. اختیار فضای مجازی با نگاهی که متاسفانه نسبت به این فضا منفی است در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. امام جمعه ای می گوید تمام بدبختی کشور از فضای مجازی است! گرانی و مشکلات ارز و ... از فضای مجازی است! حال چنین نگاه هایی را از نظارت رها کنید و ناظری برای آنها وجود نداشته باشد و خود تصمیم گیرنده و اجرا کننده و پاسخگو باشند! آینده خوبی در پیش نخواهیم داشت.

29 خرداد سال 1401 به باور نگارنده روز اول ماه سوم سال 1370 است که شورای نگهبان نظارت استصوابی را وارد ادبیات سیاسی و انتخابات کشور کرد که امروز خروجی آن تصمیم مجلسی است که نماینده اش در صحن داد می زند: دختران ما بروند و با مردان اجنبی ازدواج کنند! این حد نماینده ای است که از زیر تیغ نظارت استصوابی رد شده است. آیا حوزه فضای مجازی و حوزه امنیت و حوزه فرهنگ نیز به جولانگاه چنین نگاه هایی تبدیل خواهد شد. پناه می بریم به خدا.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89204/

ارسال دیدگاه شما