معرفی مقصر حادثه قطار مشهد - یزد

معرفی مقصر حادثه قطار مشهد - یزد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دیروز در کمیسیون عمران جلسه نهایی برگزار شد و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد لکوموتیوران مقصر این حادثه بوده زیرا در زمان حادثه لکوموتیوران سکان هدایت قطار را بر عهده نداشته است. به گزارش همشهری آنلاین، احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست بررسی علت وقوع حادثه قطار مشهد-یزد، اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس جلساتی را با کمیسیون عالی سوانح برگزار کرد و در آن جلسات علت وقوع حادثه قطار بررسی شد. وی افزود: راننده قطار مقصر این حادثه بوده زیرا در زمان حادثه لوکوموتیوران سکان هدایت قطار را بر عهده نداشته بلکه کمک وی عهده‌دار هدایت قطار بوده است که قانون این مورد خلاف قانون است. وی گفت: نکته مهمی که وجود داشته این است که قطار می‌بایست در محل سانحه با سرعت ۱۵ کیلومتر عبور می‌کرد، اما متأسفانه سرعت قطار در مراحلی ۱۴۴ کیلومتر سرعت داشته و در محلی که باید تقلیل سرعت می‌داشت اما بعد از فرازی سرعت قطار ۱۳۷ کیلومتر می‌رسد بعدازاین‌که با بیل مکانیکی مواجه می‌شود بعد از ترمز سرعت قطار به ۱۰۸ کیلومتر به بیل مکانیکی برخورد می‌کند. دنیامالی تصریح کرد: ازاین‌رو قطار در محل حادثه بالای ۹۰ کیلومتر سرعت داشته که یک تخلف آشکار در اینجا وجود داشته اما موضوع بعدی که وجود دارد و جای سؤال است این‌که بعد از اتمام کار بیل مکانیکی این بیل در محل حادثه چه کار می‌کرده؟ متصدی ترافیک چرا در محل حضور نداشته؟ و چرا در ایستگاه عباس‌آباد به راننده قطار یادآوری مجدد نشده است؟ که این مورد جزو تخلفات به‌حساب می‌آید.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89226/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

معرفی مقصر حادثه قطار مشهد - یزد

معرفی مقصر حادثه قطار مشهد - یزد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دیروز در کمیسیون عمران جلسه نهایی برگزار شد و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد لکوموتیوران مقصر این حادثه بوده زیرا در زمان حادثه لکوموتیوران سکان هدایت قطار را بر عهده نداشته است. به گزارش همشهری آنلاین، احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست بررسی علت وقوع حادثه قطار مشهد-یزد، اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس جلساتی را با کمیسیون عالی سوانح برگزار کرد و در آن جلسات علت وقوع حادثه قطار بررسی شد. وی افزود: راننده قطار مقصر این حادثه بوده زیرا در زمان حادثه لوکوموتیوران سکان هدایت قطار را بر عهده نداشته بلکه کمک وی عهده‌دار هدایت قطار بوده است که قانون این مورد خلاف قانون است. وی گفت: نکته مهمی که وجود داشته این است که قطار می‌بایست در محل سانحه با سرعت ۱۵ کیلومتر عبور می‌کرد، اما متأسفانه سرعت قطار در مراحلی ۱۴۴ کیلومتر سرعت داشته و در محلی که باید تقلیل سرعت می‌داشت اما بعد از فرازی سرعت قطار ۱۳۷ کیلومتر می‌رسد بعدازاین‌که با بیل مکانیکی مواجه می‌شود بعد از ترمز سرعت قطار به ۱۰۸ کیلومتر به بیل مکانیکی برخورد می‌کند. دنیامالی تصریح کرد: ازاین‌رو قطار در محل حادثه بالای ۹۰ کیلومتر سرعت داشته که یک تخلف آشکار در اینجا وجود داشته اما موضوع بعدی که وجود دارد و جای سؤال است این‌که بعد از اتمام کار بیل مکانیکی این بیل در محل حادثه چه کار می‌کرده؟ متصدی ترافیک چرا در محل حضور نداشته؟ و چرا در ایستگاه عباس‌آباد به راننده قطار یادآوری مجدد نشده است؟ که این مورد جزو تخلفات به‌حساب می‌آید.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89226/

ارسال دیدگاه شما